O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
+48 17 852 16 58
+48 17 852 86 60
caritas@caritas.rzeszow.pl
www.caritas.rzeszow.pl
REGON:
NIP:
040012153
8131008957
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Zastępca dyrektora:
ks. dr Piotr Potyrała
ks. Władysław Jagustyn
ks. Bogdan Janik
Konto bankowe PLN: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616