Odmień los dzieci
z rodzin z trudnościami
Młodzi ludzie, dorastający w rodzinach zmagających się z trudnościami doświadczają wielu problemów, które utrudniają ich rozwój. Poza barierami finansowymi, często mierzą się z brakiem wiary w siebie, brakiem motywacji do nauki, wyznaczania sobie ambitnych celów i realizowania ich. Potrzebują wypoczynku od trudnej codzienności i często wsparcia specjalistów. Z pomocą przychodzi im Caritas. Na poziomie ogólnokrajowym oraz diecezjalnym realizuje wiele programów zebranych pod wspólną nazwą CARITAS DZIECIOM.