Darowizna w ramach działalności pożytku publicznego

Caritas Polska prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą jako organizacja kościoła katolickiego. Ponadto od 2004 r. jest również organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000198645). Każdy darczyńca może samodzielnie zdecydować, czy chce wesprzeć projekty Caritas Polska w ramach kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej czy organizacji pożytku publicznego.

 

Rozliczenie przekazanej darowizny w Urzędzie Skarbowym

Poniżej przedstawiamy podstawowe wskazówki dotyczące kwestii podatkowych. Zwracamy jednak uwagę, iż przed złożeniem zeznania podatkowego, w którym ujawniane jest odliczenie w zw. z darowizną na Caritas Polska należy zweryfikować aktualny stan prawny dot. odliczeń.

Darowiznę można rozliczyć w zeznaniu podatkowym dotyczącym roku podatkowego, w którym została ona przekazana. Przykładowo: jeśli darowiznę przekazano w 2022 roku, to powinna zostać rozliczona w deklaracji składanej w roku 2023 za rok 2022). Osoby fizyczne dołączają do zeznania PIT-O, natomiast dla osób prawnych przewidziany został załącznik CIT-D.  W zw. z darowizną w zeznaniu/deklaracji podatnik ujawnia dane dot.: kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Warunki uprawniające do korzystania z odliczenia darowizny

  1. Darowizny dokonywane na działalność pożytku publicznego Caritas Polska

Z ulgi (odliczeń darowizny) mogą skorzystać́ podatnicy (wskazani w tabeli powyżej), którzy:

  • przekazali w roku podatkowym darowizny na działalność pożytku publicznego,
  • dysponują dowodem wpłaty darowizny na rachunek płatniczy obdarowanego (Caritas Polska)*

*z treści tego dokumentu muszą wynikać: dane darczyńcy, dane obdarowanego (Caritas Polska), wysokość darowizny oraz tytuł przelewu pozwalający kwalifikować przelew jako darowiznę (np. nazwa wspieranego programu).

W przypadku, jeżeli wpłaty na rachunek płatniczy Caritas Polska dokonywane są przy użyciu procesorów płatniczych i wygenerowany dowód przelewu nie ujawnia: danych darczyńcy, danych obdarowanego, wysokości darowizny lub tytuł przelewu pozwalającego kwalifikować go jako darowiznę, koniecznym jest dodatkowo dysponowanie przez darczyńcę wydanym przez Caritas Polska pokwitowaniem otrzymania darowizny (w jego treści ujawniane są informacje dotyczące wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego oraz data otrzymania darowizny). Caritas Polska wystawia pokwitowanie otrzymania darowizny na wniosek darczyńcy. Wniosek o wydanie pokwitowania przez Caritas Polska odbioru darowizny dostępny jest tu: wniosek o wydanie oświadczenia potwierdzającego wpłaty.

  1. Darowizny dokonywane na działalność charytatywno-opiekuńczą Caritas Polska (jako osoby prawnej Kościoła Katolickiego)

Z ulgi (odliczeń darowizny) mogą skorzystać podatnicy (wskazani w tabeli powyżej), którzy:

  • przekazali w roku podatkowym darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Caritas Polska,
  • na dzień składania rocznego zeznania podatkowego (w którym dokonują odliczenia) dysponują pokwitowaniem otrzymania darowizny przedstawionym przez Caritas Polska (Caritas Polska wystawia taki dokument na wniosek darczyńcy); pobierz wniosek o wydanie pokwitowania odbioru
  • dysponują dowodem wpłaty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego (Caritas Polska),
  • dysponują sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno- opiekuńczą przedstawionym przez Caritas Polska w terminie 2 lat licząc od daty przekazania darowizny. [Caritas Polska wystawia taki dokument na wniosek darczyńcy. Prosimy o przesyłanie wniosku o wystawienie dokumentu sprawozdania w terminie do 18 miesięcy od dokonania darowizny. Wniosek o wystawienie sprawozdania.