Caritas to największa organizacja charytatywna w Polsce. Wraz z Caritas diecezjalnymi, Caritas Polska realizuje programy pomocowe adresowane do wielu grup potrzebujących, m.in. seniorów, osób w trudnej sytuacji materialnej, chorych, z niepełnosprawnościami, pozostających w kryzysie bezdomności. Prowadzimy także liczne projekty polegające na udzielaniu pomocy kryzysowej i rozwojowej w różnych rejonach świata. Do naszego zespołu poszukujemy osób, które łączą profesjonalizm z chęcią pomagania innym. Dołącz do nas, jeśli tak jak my wierzysz, że warto pomagać.

Koordynator ds. socjalnych

Koordynator ds. socjalnych

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie działań pracowników socjalnych, wspierających dzieci ukraińskie z pieczy zastępczej przebywające w Polsce;
 • planowanie i wdrażanie procesów wsparcia psychospołecznego oraz dostępu do podstawowych usług w tym: opieka zdrowotna, opieka prawna, świadczenia socjalne, edukacja;
 • wspieranie pracowników terenowych w organizacji zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca z administracja samorządową oraz partnerami zewnętrznymi w zakresie właściwym realizowanych zadań;
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla pracowników terenowych;
 • ścisła współpraca z zespołem projektowym w Caritas diecezjalnych.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych;
 • znajomość j. angielskiego – min. B2;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane wykształcenie związane z pracą socjalną.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną.

Magazynier

Magazynier

Twój zakres obowiązków

 • przewożenie i rozładowywanie towaru w magazynie zewnętrznym;
 • załadowanie towaru i przewożenie w miejsca wyznaczone przez przełożonego;
 • odbieranie i dostarczanie darowizn samochodem osobowym na terenie całej Polski;
 • odpowiednie planowanie przestrzeni magazynowej;
 • dbałość o powierzony towar;
 • dbanie o porządek na terenie magazynu;
 • obsługa urządzeń magazynowych – wózki widłowe;
 • pielęgnowanie otoczenia budynku, w tym: koszenie trawy, grabienie liści, plewienie, zimą- odgarnianie śniegu.

Nasze wymagania

 • doświadczenie na stanowisku magazyniera;
 • uprawnienie na obsługę wózków widłowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do podróży służbowych na terenie Polski;
 • rzetelność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szanse na rozwój i zdobycie nowego doświadczenia;
 • prywatną opiekę medyczną.

Kierownik działu ds. programów społecznych

Kierownik działu ds. programów społecznych

Twój zakres obowiązków:

 • Koordynowanie realizacji programów społecznych;
 • Zarządzanie podległym zespołem projektowym;
 • Zarządzanie wszystkimi dotacjami w okresie obowiązujących umów z Caritas czy innymi partnerami;
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych projektów;
 • Inicjowanie działań rzeczniczych;
 • Przygotowywanie raportów merytorycznych;
 • Bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi i kościelnymi, władzami lokalnymi i krajowymi oraz innymi organizacjami humanitarnymi;
 • Współpraca z międzynarodowymi oraz krajowymi partnerami Caritas w celu pozyskania funduszy na realizację projektów pomocowych;
 • Reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz organizacji.

Nasze wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenie w zarządzaniu programami społecznymi;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • Umiejętność koordynowania i prowadzenia projektów;
 • Komunikatywność;
 • Zdolności negocjacyjne.

To oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • Pakiet opieki medycznej.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Twój zakres obowiązków:

 • Bieżące wsparcie i doradztwo w obszarze RODO dla pracowników i osób współpracujących;
 • Analiza i opiniowanie umów, wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów, konsultowanie klauzul związanych z przetwarzaniem danych;
 • Współpraca przy opracowywaniu, wdrożeniu i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych, w zakresie jej zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • Współpraca z organem nadzorczym;
 • Analiza i raportowanie wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Monitorowanie przestrzegania m.in. przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki z tym związanej;
 • Budowanie świadomości pracowników w kontekście RODO, w tym przeprowadzania szkoleń;
 • Wykonywanie audytów w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • Prowadzenie wszystkich niezbędnych rejestrów oraz ewidencji wydawanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Monitorowanie i wdrażanie wszelkich zmian w przepisach RODO;
 • Ścisła współpraca z prawnikiem organizacji oraz wybranymi kancelariami.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze ochrony danych osobowych potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem, preferowane kierunki: prawo lub administracja;
 • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Wiedza z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz znajomość przepisów RODO;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność;
 • Komunikatywność i otwartość na współpracę z innymi;

Mile widziane:

 • Znajomość specyfiki organizacji pozarządowych w obszarze RODO (doświadczenie w NGO będzie dużym atutem).

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • Pakiet opieki medycznej.

Specjalista ds. rozwoju i promocji wolontariatu

Specjalista ds. rozwoju i promocji wolontariatu

Twój zakres obowiązków

 • samodzielne planowanie komunikacji projektów rozwijających i wzmacniających wolontariat Caritas, w szczególności projekt Dzień Dobra (przekazy i narzędzia) zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi oraz odpowiedzialność za jej efekty;
 • współpraca z grafikami nad wyglądem produktów powstających w ramach projektów oraz samodzielne tworzenie prostych grafik np. w programie Canva;
 • przygotowywanie komunikatów m.in.  dla koordynatorów wolontariatu w diecezjach, lokalnych liderów wolontariatu;
 • przygotowywanie mailingów, artykułów, ulotek oraz innych materiałów komunikacyjnych;
 • aktualizacja strony internetowej oraz przygotowanie materiałów do mediów społecznościowych (treści dotyczące działania wolontariatu Caritas);
 • współpraca z działem medialnym Caritas Polska, w zakresie uspójniania strategii komunikacyjnej programu ze strategią komunikacji organizacji;
 • pomoc przy organizacji spotkań i szkoleń dla koordynatorów i liderów wolontariatu w diecezjach w trybie stacjonarnym i zdalnym;
 • pomoc przy organizacji eventów.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w projektach promocyjnych/ budowaniu strategii/ kampaniach społecznych (min. 2 lata);
 • umiejętność współtworzenia i wprowadzania brandingu;
 • znajomość trendów komunikacyjnych i wizualnych;
 • doświadczenie w organizacji eventów;
 • kreatywność;
 • otwartość na ludzi;
 • wielozadaniowość, samodzielność i gotowość do podejmowania wyzwań.

Mile widziane : doświadczenie w pracy z zespołem rozproszonym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • otwartość na Twoje kreatywne pomysły;
 • prywatną opiekę medyczną.

Specjalista ds. Ochrony Małoletnich i Osób Bezradnych (Safeguarding)

Specjalista ds. Ochrony Małoletnich i Osób Bezradnych (Safeguarding)

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie, wzmacnianie i wdrażanie polityki, procedur w zakresie Safeguardingu;
 • dostosowanie polityki, procedur i systemów Caritas Polska do minimalnych standardów Caritas Internationalis w zakresie Safeguardingu;
 • wsparcie koordynatorów projektów;
 • wsparcie Caritas diecezjalnych w rozwoju i wdrażaniu własnych polityk, procedur w zakresie Safeguardingu;
 • przygotowywanie raportów dotyczących wszelkich naruszeń z zakresu Safeguardingu w ramach Caritas Polska;
 • nadzór i przechowywanie dokumentacji związanych z naruszeniami;
 • prowadzenie szkoleń z obszaru Safeguardingu;
 • wsparcie kontrolera monitoringu i ewaluacji projektu oraz zespołów projektowych w obszarze przekazywania informacji zwrotnych, przyjmowania i rozpatrywania skarg;
 • opracowanie i prowadzenie aktualizowanej na bieżąco listy dostępnych usług wsparcia psychospołecznego, medycznego i prawnego dla osób pokrzywdzonych;
 • ścisła współpraca ze specjalistami ds. Safeguardingu Caritas z innych krajów.

Nasze wymagania

 • preferowane doświadczenie w obszarze: prawniczym / psychologicznym lub projektów społecznych;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • gotowość do wyjazdów na terenie Polski i poza krajem;
 • nastawienie na cel i proaktywność;
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy;

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • Pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: Warszawa

Ekspert ds. social mediów

Ekspert ds. social mediów

Caritas Polska szuka kreatywnej osoby do pracy w dziale komunikacji. Jeśli potrafisz zaplanować strategię rozwoju social mediów, masz za sobą niejedną digitalową kampanię, a pomysłami na reelsy sypiesz jak z rękawa – ta praca jest dla Ciebie. Szukamy osoby, która potrafi działać dynamicznie. Na tym stanowisku jednego dnia siedzisz za biurkiem i montujesz materiały, innego biegniesz na event żeby zrobić z niego relację. Czasem szukasz ludzi, którzy powiedzą coś do kamery, innego dnia wypowiadasz się samodzielnie. Dobry telefon i kreatywność to Twoje podstawowe narzędzia pracy.

Twój zakres obowiązków:

 • współtworzenie strategii mediów społecznościowych Caritas Polska;
 • prowadzenie mediów społecznościowych Caritas Polska, w tym Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin;
 • bieżące redagowanie wpisów, w tym tworzenie podstawowych grafik/materiałów video (wpis, insta reels, relacja);
 • kontakt z odbiorcami – odpowiadanie na wiadomości i komentarze;
 • współtworzenie materiałów informacyjnych, promocyjnych, w ramach działań komunikacji Caritas Polska;
 • udział w delegacjach związanych z działalnością Caritas Polska;
 • współpraca z influencerami.

Nasze wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu mediów społecznościowych – udokumentowane prezentacją (portfolio) zawierającą przykładowe kampanie/kanały/posty prowadzone w social mediach;
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • umiejętność kreatywnego odnoszenia się do bieżących wydarzeń społecznych (real-time marketing);
 • doskonała znajomość języka polskiego oraz tzw. lekkie pióro, umiejętność redagowania właściwych odpowiedzi do odbiorców;
 • umiejętność tworzenia podstawowych materiałów multimedialnych (wpis, grafika, video, reels, relacja);
 • znajomość podstawowych narzędzi wspierających obsługę social mediów, np. Inshot, Canva;
 • kreatywność i samodzielność w działaniu;
 • znajomość trendów social mediów (popularne hashtagi, muzyka).

Mile widziane: umiejętność planowania reklam w social mediach, znajomość narzędzia Meta Business Suite, prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Okopowa

Specjalista ds. rekrutacji i projektów HR

Specjalista ds. rekrutacji i projektów HR

Twój zakres obowiązków

 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych dla organizacji, w tym aktywne pozyskiwanie kandydatów i badanie rynku kandydatów z obszaru NGO;
 • Współpraca z portalami rekrutacyjnymi i wyszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania kandydatów;
 • Wsparcie procesu wdrożenia (onboardingu) dla nowych pracowników;
 • Wsparcie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla pracowników;
 • Przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji z obszaru HR;
 • Uczestniczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań HR;
 • Ścisła współpraca z innymi działami w organizacji.

Nasze wymagania

 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • Sprawna obsługa pakietu MS Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność i umiejętność pracy zespołowej;

Mile widziane doświadczenie w obszarze NGO.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • Pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: Warszawa

Specjalista ds. projektów zagranicznych

Specjalista ds. projektów zagranicznych

Twój zakres obowiązków

 • Bezpośrednie wsparcie dla Szefa Misji Caritas Polska w Jemenie;
 • Przygotowywanie wniosków projektowych oraz bazowych ram budżetu operacyjnego we współpracy z działem zagranicznym oraz działami wspierającymi;
 • Koordynowanie działań projektowych;
 • Współpraca z partnerami zagranicznymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonych działań projektowych;
 • Przygotowanie analiz, sprawozdań, materiałów i informacji z danego projektu;
 • Wyszukiwanie nowych możliwości finansowania projektów zagranicznych, współuczestniczenie przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie programów, udział w procesie rekrutacji uczestników projektów;
 • Udział w wyznaczonych delegacjach zagranicznych celem monitorowania prowadzonych działań oraz dokonania oceny potrzeb, ewaluacji zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami, w tym monitorowanie efektów i wskaźników twardych.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pomocy humanitarnej i rozwojowej / jednostkami zagranicznymi;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – minimum C1;
 • Gotowość do delegacji zagranicznych (Jemen; inne kraje regionu);
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i samodzielność w działaniu;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy na obszarach objętych konfliktem zbrojnym;
 • Doświadczenie zdobyte we współpracy z innymi kulturowo i geograficznie podmiotami;
 • Łatwość budowania relacji w zespole i umiejętność dostosowania do wymaganych potrzeb realizacji zadań.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia bezpośrednio w miejscu misji;
 • Pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: Warszawa

Koordynator ds. zamówień i logistyki

Koordynator ds. zamówień i logistyki

Twój zakres obowiązków:

 • Koordynacja zamówień dokonywanych zgodnie z polityką Caritas Polska, Prawem Zamówień Publicznych oraz wymaganiami darczyńców;
 • Koordynacja pracy zespołu odpowiadającego za plan wysyłki i odbioru towarów z magazynów;
 • Nadzorowanie łańcucha dostaw pomocy doraźnej w postaci zamówień, darowizn;
 • Zarządzanie i raportowanie odbioru i inwentaryzacji materiałów pomocowych, a także załadunek i odjazd pojazdów dostawczych zgodnie z harmonogramem;
 • Kontrolowanie i optymalizacja kosztów transportu;
 • Nadzór nad stanem magazynowym;
 • Koordynacja realizacji całego procesu zamówień (zapytania ofertowe, negocjacje z dostawcami, zamawianie i monitoring dostaw) dla całej organizacji Caritas Polska, w szczególności dla projektów z Emergency Appeal;
 • Aktualizacja obecnych polityk;
 • Współpraca z przedstawicielami handlowymi lokalnych dostawców;
 • Współpraca z kierownikami programów i partnerami w celu efektywnego i skutecznego zamawiania, odbierania i dostarczania towarów partnerom;
 • Współpraca z kierownikami działów i osobą z obszaru Complaince.

Nasze wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie logistyki i zamówień;
 • Doświadczenie związane z zakupami towarów i usług (pomoc humanitarna, socjalna itp.);
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • Biegła znajomość języka angielskiego – C1;
 • Analityczność i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność planowania, realizowania i kontrolowania łańcuchów dostaw;
 • Doskonała znajomość lokalnego rynku handlowego;
 • Komunikatywność i proaktywność w działaniu.

Mile widziane:

 • Znajomość MS Access;
 • Znajomość i zrozumienie ogólnie przyjętych w Polsce zasad księgowania zamówień i środków trwałych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • Prywatną opiekę medyczną.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adres rekrutacja@caritas.org.pl. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).