Caritas Polska to największa, organizacja społeczno-charytatywna w Polsce.

Nasza siedziba główna mieści się w sercu Warszawy i gromadzi dziś ponad 130 pracowników. Zostając jednym z nich, poznasz kulisy pracy w sektorze pomocy humanitarnej, rozwojowej i rzeczniczej.

Niesienie pomocy dodaje nam skrzydeł i motywuje nas do dynamicznej profesjonalizacji wszystkich obszarów działań. Naszą organizację tworzą zarówno młode talenty, jak i doświadczeni specjaliści. Caritas to perspektywa pracy z misją, której efekty odbijają się przede wszystkim w radosnych oczach drugiego człowieka.

Działamy na pięciu kontynentach świata, w miejscach, gdzie toczą się konflikty i panuje głód, m.in. w Jemenie, Strefie Gazy, Syrii, Libanie, Ukrainie, Rwandzie, Kongo, Nepalu, Afganistanie, Wenezueli, Kolumbii, łącznie w 45 krajach świata.

W Polsce wspieramy dzieci, seniorów, migrantów i uchodźców oraz osoby wykluczone. Realizujemy kampanie społeczne, w ramach Caritas Laudato Si wprowadzamy nową jakość i język mówienia o ekologii integralnej. Współpracujemy z 45 Caritas diecezjalnymi, angażując dziesiątki tysięcy pracowników i wolontariuszy. Za granicą działamy w ramach sieci regionalnego zrzeszenia w Caritas Europa i światowej konfederacji Caritas Internationalis. W jej skład wchodzi 170 organizacji członkowskich operujących w ponad 200 krajach świata.

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Koordynator / Koordynatorka ds. programów społecznych dot. osób wykluczonych

Koordynator / Koordynatorka ds. programów społecznych dot. osób wykluczonych

Twój zakres obowiązków: 

 • koordynowanie realizacji programów społecznych, w szczególności  dotyczących osób wykluczonych społecznie (np. z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, dzieciom, seniorom);
 • wyznaczanie kierunków rozwoju, inicjowanie i wdrażanie nowych programów;
 • zarządzanie dotacjami w ramach realizowanych programów społecznych;
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją budżetów, harmonogramów i wskaźników koordynowanych działań;
 • zarządzanie podległym zespołem eksperckim;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi i kościelnymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;
 • pozyskiwanie funduszy na realizację programów poprzez współpracę z międzynarodowymi oraz krajowymi partnerami Caritas;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz organizacji, inicjowanie działań rzeczniczych oraz udział w radach społecznych;

Nasze wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami społecznymi;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.C1);
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • zainteresowanie tematyką humanitarną oraz gotowość do stałego poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność i skrupulatność;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • proaktywne podejście do realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. współpracy z darczyńcami

Specjalista/ Specjalistka ds. współpracy z darczyńcami

Twój zakres obowiązków:

 • tworzenie i wdrażanie strategii fundraisingowej Caritas Polska dotyczącej współpracy z darczyńcami /lub z partnerami biznesowymi;
 • wsparcie oraz budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami indywidualnymi, biznesowymi i  organizacjami wspierającymi Caritas Polska;
 • wdrażanie nowych pomysłów na budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami indywidualnymi;
 • analiza wyników podejmowanych działań i ich raportowanie oraz rozliczanie projektów;
 • reprezentowanie Caritas Polska w środowisku biznesowym (spotkania, eventy, konferencje itp.);
 • współpraca z innymi działami w zakresie wymiany informacji merytorycznych, księgowych;
  i prawnych dotyczących obsługi darczyńców;
 • analiza oraz raportowanie przełożonemu wyników podejmowanych działań;
 • zarządzanie podległym zespołem eksperckim;
 • obsługa bazy CRM;

Nasze wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów;
 • zdolności organizatorskie, reprezentacyjne, analityczne i umiejętność budowania długofalowych relacji;
 • samodzielność, pewność siebie, skrupulatność, pomysłowość;
 • gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski;
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. rozliczania projektów

Specjalista/ Specjalistka ds. rozliczania projektów

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością, kontrolą oraz monitoringiem projektów;
 • sporządzanie wniosków o płatność, raportów, harmonogramów płatności, zapewnienie terminowości, poprawności, kompletności i aktualności dokumentów dołączanych do sprawozdań i wniosków o płatność;
 • weryfikacja opisów oraz ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi programowymi;
 • kontrola oraz rozliczanie realizacji prowadzonych projektów unijnych i innych pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie (formalnej, merytorycznej i finansowej);
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją oraz rozliczaniem projektów dla kontroli prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące oraz Zarządzające;
 • uczestnictwo w czynnościach związanych z kontrolą i audytami projektów współfinansowanych;
 • weryfikacja dokumentów: finansowych, odbiorowych, umów oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowych rozliczeń;
 • współpraca z działem księgowości oraz innymi działami wspierającymi;
 • rewizja oraz raportowanie odchyleń w realizacji budżetu projektów współfinansowanych i identyfikacji przyczyn ich niewykonania.

Nasze wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów/grantów, w tym udział w rozliczaniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych instytucji;
 • doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektów, monitorowaniem realizacji budżetu i harmonogramem projektowym oraz ponoszeniu wydatków i/ lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, rzetelność;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność i skrupulatność;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. poziom B2).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. compliance i ładu instytucjonalnego

Specjalista / Specjalistka ds. compliance i ładu instytucjonalnego

Twój zakres obowiązków:

 • opracowywanie, wzmacnianie i wdrażanie polityki, procedur w zakresie ładu instytucjonalnego i compliance;
 • dostosowanie polityki, procedur i systemów Caritas Polska do standardów Caritas Internationalis;
 • wsparcie diecezji w rozwoju i wdrażaniu ich własnych polityk, procedur w zakresie ładu instytucjonalnego oraz standardów Caritas Internationalis oraz Caritas Polska;
 • przygotowywanie raportów dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz nieprawidłowości;
 • nadzór i przechowywanie dokumentacji związanych z obszarem ryzyka, compliance oraz ładu instytucjonalnego;
 • prowadzenie szkoleń z obszaru compliance i ładu instytucjonalnego;
 • wsparcie obszarów/działów w projektach oraz zespołów projektowych w obszarze compliance i ładu instytucjonalnego;
 • ścisła współpraca ze specjalistami ds. compliance i ładu instytucjonalnego w Caritas Diecezjalnych oraz Caritas Internationalis.

Nasze wymagania:

 • 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min. B2;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski (2/3 razy w miesiącu);
 • nastawienie na cel i proaktywność;
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. programu opieki hospicyjnej i długoterminowej

Specjalista / Specjalistka ds. programu opieki hospicyjnej i długoterminowej

Opis stanowiska:

 • planowanie i realizacja programów rozwojowych dla placówek opieki długoterminowej i hospicyjnej w sieci Caritas Diecezjalnych w Polsce;
 • wsparcie organizacji szkoleń tematycznych dla pracowników placówek opieki hospicyjnej i długoterminowej w Caritas Diecezjalnych (szkolenia profesjonalistów i wolontariuszy);
 • organizacja i prowadzenie szkoleń psychologicznych dotyczących sytuacji choroby, śmierci, żałoby a także współpracy z rodzinami chorych i umierających dla pracowników (kapelanów, wolontariuszy placówek hospicyjnych i opieki długoterminowej);
 • sieciowanie, organizowanie wizyt studyjnych, wsparcie wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami hospicyjnymi i opieki długoterminowej;
 • monitorowanie projektów, prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • współpraca z organizacjami hospicyjnymi i opieki długoterminowej w europejskiej sieci Caritas;
 • podróże służbowe w na terenie kraju.

Nasze wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe (psychologia, socjologia, nauki społeczne lub pokrewne);
 • znajomość systemu opieki długoterminowej i hospicyjnej w Polsce;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność;
 • wysoka empatia i zrozumienie osób w potrzebie;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych;
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę cywilnoprawną
 • ½ etatu
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);

Specjalista/ Specjalistka ds. komunikacji - operator/-ka, montażysta/-tka materiałów filmowych oraz fotograficznych

Specjalista / Specjalistka ds. komunikacji – operator/ka montażysta/ka materiałów filmowych oraz fotograficznych

Twój zakres obowiązków:

 • tworzenie fotorelacji, montaż materiałów multimedialnych do mediów tradycyjnych i społecznościowych Caritas Polska, w tym obsługa i optymalizacja pozycjonowania materiałów video (m.in. vlogów, reels, shorts);
 • nagrywanie materiałów, montaże, produkcje, post-produkcje materiałów promocyjnych Caritas;
 • możliwość udziału w delegacjach krajowych i zagranicznych do krajów, tam gdzie jest udzielana pomoc przez Caritas Polska w celu realizacji zdjęć, realizacji, materiałów video.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w obszarze produkcji i postprodukcji mediów (operator kamery, montaże);
 • dobra znajomość programów Adobe (Premiere Pro, After Effects, Photoshop);
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność projektowania materiałów do mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itp.);
 • znajomość trendów montażowych oraz social mediowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dokładność, skuteczność w działaniu, nastawienie na osiągniecie celu;
 • chęć do zaangażowania się w dynamiczny rozwój organizacji;
 • portfolio projektów wizualnych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu samochodowego;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. projektów zagranicznych

Specjalista/ Specjalistka ds. projektów zagranicznych

Twój zakres obowiązków:

 • udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów humanitarnych i rozwojowych z partnerami Caritas Polska;
 • rejestracja i monitorowanie realizacji umów projektowych w Obszarze Zagranicznym;
 • przygotowywanie: wniosków o płatność, zestawień i sprawozdań z działań projektowych dla interesariuszy;
 • monitorowanie elementów cyklu zarządzania projektem na wszystkich jego etapach (ocena, realizacja, raportowanie, itp.);
 • współpraca z działem medialnym i fundraisingowym w zakresie realizacji materiałów audiowizualnych i promocji działań pomocowych;
 • współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w Polsce i zagranicą;
 • bieżący monitoring realizacji projektu i udostępnianie informacji dla potrzeb zespołu projektowego, zarządu Caritas Polska i/lub organów kontrolnych;
 • bezpośredni kontakt z lokalnymi partnerami organizacji, prowadzenie spotkań i dokumentowanie współpracy;
 • współpraca ze specjalistami ds. rozliczeń oraz innymi działami wspierającymi;
 • archiwizacja dokumentacji projektu;
 • rozwijanie instytucjonalnego „know-how” w zakresie zarządzania projektami.

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku oraz w realizacji projektów, programów, grantów i działań w obszarze humanitarnym i rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów współfinansowanych przez donorów instytucjonalnych;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, monitorowaniu realizacji działań i budżetu oraz harmonogramu;
 • biegła znajomość języka angielskiego oraz hiszpańskiego (min. B2);
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);
 • zainteresowanie tematyką humanitarną oraz gotowość do stałego poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność i skrupulatność;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • proaktywne podejście do realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku.

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień prowadzenia programów finansowanych z MSZ oraz innych źródeł publicznych, w tym krajowych i międzynarodowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00)

Specjalista/ Specjalistka ds. księgowości i obsługi darczyńców

Specjalista / Specjalistka ds. księgowości i obsługi darczyńców

Twój zakres obowiązków:

 • kontakt telefoniczny i mailowy w zakresie obsługi darczyńców;
 • tworzenie dokumentów i raportów z wydatkowania darowizn od darczyńców;
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • weryfikacja poprawności otrzymywanych faktur kosztowych i przygotowywanie dokumentów księgowania;
 • księgowanie dokumentów księgowych i wyciągów bankowych;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych wydatków pracowniczych;
 • udział w pracach związanych ze sprawozdawczością finansową, raportami okresowymi;
 • zapewnienie poprawności obiegu dokumentów i dokonywanie uzgodnień księgowych;
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca, kwartału, roku, sporządzaniu sprawozdania finansowego;
 • aktywne zaangażowanie podczas audytów zewnętrznych;
 • efektywna współpraca z innymi działami w organizacji.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, ekonomia, finanse);
 • 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych VAT;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności MS Excel);
 • umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań;
 • swoboda w prowadzeniu rozmów telefonicznych i korespondencji mailowych;
 • wysoka kultura osobista, empatia i cierpliwość w kontaktach z innymi ludźmi;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • dokładność, terminowość i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:  

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Asystent / Asystentka Zarządu

Asystent / Asystentka Zarządu

Twój zakres obowiązków:

 • koordynacja spraw organizacyjnych biura Zarządu (dbałość nad kompleksowym obiegiem dokumentów, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dbałość o dokumenty posiadające informacje poufne, itp.);
 • zapewnienie kompleksowego wsparcia pracy Zarządu w codziennych obowiązkach i projektach;
 • przygotowywanie dokumentów i materiałów na potrzeby Zarządu oraz na wyjazdy służbowe Dyrekcji;
 • zarządzanie kalendarzem spotkań, monitorowanie terminów i przypominanie o ważnych wydarzeniach;
 • redagowanie pism służbowych i dokumentów zgodnie z obowiązującymi standardami Instytucji;
 • bliska współpraca z kierownikami działów, koordynowanie przepływu informacji w obszarze działania Zarządu;
 • organizacja innych bieżących spraw zleconych przez członków Zarządu;
 • dbanie o dobry wizerunek Caritas Polska.

Nasze wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność;
 • samodzielność oraz inicjatywa w wykonywaniu zadań;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adres rekrutacja@caritas.org.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (rekrutacje)

 Administrator

Informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: caritaspolska@caritas.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 KP;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora (m.in. kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, personel Administratora). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obwiązującego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji.

Informacje o Pani/Pana prawach

Przysługują Pani/Panu w zależności od podstawy przetwarzania prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych.

Ma też Pani/Pan prawo co cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.    

Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji i podanie danych

Caritas Polska informuje, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.