Caritas Polska to największa, organizacja społeczno-charytatywna w Polsce.

Nasza siedziba główna mieści się w sercu Warszawy i gromadzi dziś ponad 130 pracowników. Zostając jednym z nich, poznasz kulisy pracy w sektorze pomocy humanitarnej, rozwojowej i rzeczniczej.

Niesienie pomocy dodaje nam skrzydeł i motywuje nas do dynamicznej profesjonalizacji wszystkich obszarów działań. Naszą organizację tworzą zarówno młode talenty, jak i doświadczeni specjaliści. Caritas to perspektywa pracy z misją, której efekty odbijają się przede wszystkim w radosnych oczach drugiego człowieka.

Działamy na pięciu kontynentach świata, w miejscach, gdzie toczą się konflikty i panuje głód, m.in. w Jemenie, Strefie Gazy, Syrii, Libanie, Ukrainie, Rwandzie, Kongo, Nepalu, Afganistanie, Wenezueli, Kolumbii, łącznie w 45 krajach świata.

W Polsce wspieramy dzieci, seniorów, migrantów i uchodźców oraz osoby wykluczone. Realizujemy kampanie społeczne, w ramach Caritas Laudato Si wprowadzamy nową jakość i język mówienia o ekologii integralnej. Współpracujemy z 45 Caritas diecezjalnymi, angażując dziesiątki tysięcy pracowników i wolontariuszy. Za granicą działamy w ramach sieci regionalnego zrzeszenia w Caritas Europa i światowej konfederacji Caritas Internationalis. W jej skład wchodzi 170 organizacji członkowskich operujących w ponad 200 krajach świata.

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Koordynator/ Koordynatorka ds. wsparcia osób wykluczonych

Koordynator/ Koordynatorka ds. wsparcia osób wykluczonych

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie realizacji projektów w obszarze osób wykluczonych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie (w kryzysie bezdomności, uzależnionych, opuszczających zakłady penitencjarne itp.);
 • wyznaczanie kierunków rozwoju, inicjowanie i wdrażanie nowych programów w wyżej wymienionych obszarze;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi i kościelnymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;
 • pozyskiwanie funduszy na realizację programów poprzez współpracę z międzynarodowymi oraz krajowymi partnerami Caritas;
 • zarządzanie dotacjami w ramach realizowanych programów;
 • planowanie, monitorowanie, budżetowanie i raportowanie realizowanych działań projektowych;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz organizacji, inicjowanie działań rzeczniczych oraz udział w radach społecznych.
 • zarządzanie podległym zespołem;

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu w obszarze osób wykluczonych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.C1);
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • proaktywność.

Mile widziane: 

 • doświadczenie zawodowe w obszarze NGO.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Koordynator/ Koordynatorka ds. wolontariatu

Koordynator/ -ka ds. wolontariatu

Twój zakres obowiązków

 • planowanie, organizacja, koordynowanie projektów i wydarzeń (np. Dzień Dobra, pielgrzymki, koncerty, gale, akcje społeczne);
 • zarządzanie podległym zespołem;
 • opracowywanie krótko i długoterminowych strategii rozwoju wolontariatu;
 • aktualizacja strony internetowej oraz przygotowanie materiałów dot. działania wolontariatu w mediach społecznościowych;
 • ścisła współpraca z działem komunikacji oraz Caritas Diecezjalnymi, w zakresie realizacji projektów;
 • pomoc przy organizacji spotkań i szkoleń dla koordynatorów oraz liderów wolontariatu;
 • bieżąca współpraca z działem komunikacji w zakresie koordynacji komunikatów ze strony wolontariatu;
 • współpraca z grafikami i agencjami reklamowymi;
 • przygotowywanie mailingów, artykułów, ulotek oraz innych materiałów komunikacyjnych;
 • pomoc w organizacji spotkań i szkoleń dla koordynatorów oraz liderów wolontariatu w Diecezjach;
 • okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie kraju.

Nasze wymagania

 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, planowanie i koordynowanie projektów;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność motywowania i zarządzania zespołem;
 • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;
 • kreatywność oraz umiejętność ustalania priorytetów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. B2);
 • czynne prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Żelazna);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista / Specjalistka ds. technicznych

Specjalista/-tka ds. technicznych

Zakres obowiązków:

 • obsługa, konserwacja, remonty i/lub montaż urządzeń, jak również prace techniczne na terenie Caritas Polska w Warszawie;
 • utrzymywanie budynków w nienagannym stanie technicznym zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • dbanie o czystość i porządek (np. okresach zimowych odśnieżanie drogi komunikacyjnej wokół posesji, itp.);
 • dokonywanie zakupów materiałów gospodarczych niezbędnych do funkcjonowania obiektu;
 • prowadzenie i administrowanie dokumentacji technicznej obiektów;
 • dbanie o prawidłowe rozliczenie stanu magazynowego (m.in. odbiór jakościowy oraz ilościowy przyjmowanego towaru do magazynów);
 • wsparcie przy kompletowaniu towaru i jego wysyłce;
 • obsługa samochodów służbowych oraz dbanie o ich czystość.

Mile widziane:

 • uprawnienia na wózki widłowe (UDT).

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • uprawnienia SEP do 1kV;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • rzetelność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie i motywacja do pracy;
 • gotowość do okazjonalnych podróży służbowych;
 • komunikatywność.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji ( Okopowa);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista / Specjalistka ds. kadr

Specjalista/-tka ds. kadr

Twój zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej dotyczącej nawiązania/trwania/zakończenia stosunku pracy;
 • prowadzenie akt pracowniczych i ich archiwizacja;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy;
 • obsługa benefitów pracowniczych;
 • nadzorowanie terminowości przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • wsparcie w przygotowywaniu umów cywilno-prawnych;
 • wsparcie w procesie onboardingu nowych pracowników;
 • sporządzanie zestawień na wewnętrzne potrzeby działu;
 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby audytów.

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość z zakresu prawa pracy, a w szczególności znajomości czasu pracy;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • systematyczność, dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracą;
 • umiejętność zarządzania priorytetami;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę stacjonarną w godzinach 8:00 – 16:00;
 • dostęp do platformy szkoleniowej dot. kadr i płac;
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców

Specjalista/ Specjalistka ds. ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie koordynacji działań Caritas Polska na rzecz realizacji ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców dot. zagrożeń,                 przeciwdziałania i reagowania na przypadki naruszeń w tym obszarze;
 • współpraca w budowanie strategii ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców w działaniach Caritas Polska;
 • realizacja przedsięwzięć / projektów Caritas Polska związanych z działaniami na rzecz ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców;
 • współpraca z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za ochronę praw i bezpieczeństwa cudzoziemców w Polsce;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi;
 • udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w obszarze praw i bezpieczeństwa cudzoziemców.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (prawnicze lub pokrewne);
 • doświadczenie w obszarze ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców;
 • biegła znajomość języka polskiego (min. C1);
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • doświadczenie dot. współpracy z krajowymi instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w obszarze ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców;
 • doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku;
 • samodzielność w działaniu;
 • rzetelność, dokładność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. wolontariatu

Specjalista/ Specjalistka ds. wolontariatu

Twój zakres obowiązków:

 • rekrutacja, animowanie działań i organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
 • koordynacja pracy wolontariuszy;
 • współpraca przy organizacji akcji społecznych, np. zbiórki żywności, Dzień Dobra, pielgrzymki w tym;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą wolontariuszy;
 • planowanie i organizacja zadań wolontariuszy;
 • ocena i motywowanie wolontariuszy;
 • wsparcie w promowaniu i rozwijaniu działalności wolontariatu;
 • tworzenie nowych programów i projektów rozwijających wolontariat;
 • okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie kraju.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w pracy związanej z organizacją, koordynacją pracy wolontariuszy;
 • biegła znajomość języka angielskiego  w mowie i piśmie (min.B2)
 • umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu, oraz inspirowaniu grupy do działania;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, m.in. nawiązywania kontaktu z innymi, uważnego słuchania, empatia;
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań i prezentacji;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Żelazna);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. kadr i płac

Specjalista/ Specjalistka ds. kard i płac

Twój zakres obowiązków:

 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi  procedurami;
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi (m.in. ZUS, GUS, US, PFRON);
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach pracowników oraz wniosków / zaświadczeń do ZUS (np. Z-3, ZNp-7, ERP-7);
 • rozliczanie zajęć komorniczych i innych potrąceń oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
 • wsparcie w naliczaniu wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i przelewów;
 • naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności, rozliczanie dodatków i świadczeń;
 • przygotowywanie podziałów kosztowych z realizowanych projektów zewnętrznych;
 • bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • obsługa systemu ENOVA, PFRON, PPK, Płatnik;
 • wsparcie w zakresie sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • bieżąca współpraca z działem księgowości.

Nasze wymagania: 

 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy (PIT i ZUS);
 • praktyczna umiejętność dokonywania rozliczeń z ZUS i PFRON;
 • praktyczna umiejętność obsługi programu PPK;
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • samodzielność, rzetelność, terminowość oraz doskonała organizacja pracy;
 • analityczne myślenie w działaniu, dbałość o szczegóły;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziane: 

 • znajomość systemu Enova;
 • znajomość zasad zatrudniania osób z poza UE;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę stacjonarną w godzinach 8:00 – 16:00;
 • dostęp do platformy szkoleniowej dot. kadr i płac;
 • możliwość korzystania z pracowniczego parkingu samochodowego;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. telemarketingu

Specjalista / Specjalistka ds. telemarketingu

Twój zakres obowiązków:

 • telefoniczne bądź mailowe przedstawianie oferty i udzielanie informacji darczyńcom;
 • utrzymywanie trwałego kontaktu oraz budowanie relacji z powierzonymi darczyńcami;
 • wsparcie darczyńców (e-mail, telefon, itp.);
 • wprowadzanie umów/ zamówień darczyńców do systemu;
 • dbanie o pozytywny wizerunek organizacji oraz relacje z darczyńcami;
 • współpraca z innymi działami w organizacji.

Nasze wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (blisko stacji metra Ronda Daszyńskiego);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista/ Specjalistka ds. fundraisingu

Specjalista/ Specjalistka ds. fundraisingu

Zakres obowiązków:

 • współtworzenie i wdrażanie strategii fundraisingowej Caritas Polska;
 • współtworzenie kampanii fundraisingowych;
 • pozyskiwanie nowych darczyńców dla projektów prowadzonych przez Caritas Polska;
 • analiza potrzeb i zachowań darczyńców;
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z darczyńcami;
 • tworzenie treści marketingowych kierowanych do darczyńców (listy, emaile, reklamy, broszury itp.);
 • budowanie zaangażowania społecznego wokół misji organizacji,
 • udział w tworzeniu i prowadzeniu bazy CRM darczyńców;
 • współpraca z agencjami i podwykonawcami.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy związanej z fundraisingiem lub dziedzinach pokrewnych tj. marketing, public relations, pozyskiwanie klientów, sprzedaż (minimum 2 lata);
 • bardzo dobra znajomość środowiska mediów społecznościowych i bardzo sprawnego poruszania się w nim;
 • umiejętności angażowania społeczności zgromadzonej wokół organizacji offline i online (komunikacja z przedstawicielami firm);
 • posiadanie wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz interpersonalnych;
 • orientacja na realizację celów;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Mile widziane: 

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działań z obszaru fundraisingu instytucjonalnego / korporacyjnego;
 • zainteresowanie lub doświadczenie związane z CSR.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista/ Specjalistka ds. rozliczeń projektów

Specjalista/ Specjalistka ds. rozliczeń projektów

Twój zakres obowiązków:

 • analiza i monitorowanie rozliczeń projektowych w Dziale Zagranicznym
 • przygotowywanie: wniosków o płatność, zestawień finansowych, rozliczeń i sprawozdań projektowych dla projektów międzynarodowych we współpracy z koordynatorem ds. projektów;
 • monitorowanie kwestii zarządzania finansami w projekcie na wszystkich jego etapach (ocena, realizacja, raportowanie);
 • bieżący monitoring wydatkowania projektu i udostępnianie informacji dla potrzeb zespołu projektowego, zarządu Caritas Polska i/lub organów kontrolnych;
 • bezpośredni kontakt z lokalnymi partnerami Caritas Polska;
 • współpraca z działem księgowym Caritas Polska oraz innymi działami wspierającymi;
 • współpraca z instytucjami finansującymi w celu weryfikacji poprawności złożonych sprawozdań i wniosków o płatność;
 • archiwizacja dokumentacji finansowej projektu;
 • rozwijanie instytucjonalnego „know-how” w zakresie zarządzania projektami, m.in.: tworzenie procedur i instrukcji na potrzeby realizacji projektu.

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów/grantów, w tym udział w rozliczaniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych instytucji;
 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji budżetu, ponoszeniu wydatków i/ lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów;
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);
 • doświadczenie pracy w środowisku międzykulturowym;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność i skrupulatność;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • proaktywne podejście do realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowych projektów humanitarnych i rozwojowych;
 • znajomość zagadnień rozliczeń programów MSZ i z innych źródeł publicznych;
 • znajomość innych dodatkowych języków obcych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adres rekrutacja@caritas.org.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (rekrutacje)

 Administrator

Informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: caritaspolska@caritas.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 KP;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora (m.in. kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, personel Administratora). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obwiązującego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji.

Informacje o Pani/Pana prawach

Przysługują Pani/Panu w zależności od podstawy przetwarzania prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych.

Ma też Pani/Pan prawo co cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.    

Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji i podanie danych

Caritas Polska informuje, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.