Caritas Polska to największa, organizacja społeczno-charytatywna w Polsce.

Nasza siedziba główna mieści się w sercu Warszawy i gromadzi dziś ponad 130 pracowników. Zostając jednym z nich, poznasz kulisy pracy w sektorze pomocy humanitarnej, rozwojowej i rzeczniczej.

Niesienie pomocy dodaje nam skrzydeł i motywuje nas do dynamicznej profesjonalizacji wszystkich obszarów działań. Naszą organizację tworzą zarówno młode talenty, jak i doświadczeni specjaliści. Caritas to perspektywa pracy z misją, której efekty odbijają się przede wszystkim w radosnych oczach drugiego człowieka.

Działamy na pięciu kontynentach świata, w miejscach, gdzie toczą się konflikty i panuje głód, m.in. w Jemenie, Strefie Gazy, Syrii, Libanie, Ukrainie, Rwandzie, Kongo, Nepalu, Afganistanie, Wenezueli, Kolumbii, łącznie w 45 krajach świata.

W Polsce wspieramy dzieci, seniorów, migrantów i uchodźców oraz osoby wykluczone. Realizujemy kampanie społeczne, w ramach Caritas Laudato Si wprowadzamy nową jakość i język mówienia o ekologii integralnej. Współpracujemy z 45 Caritas diecezjalnymi, angażując dziesiątki tysięcy pracowników i wolontariuszy. Za granicą działamy w ramach sieci regionalnego zrzeszenia w Caritas Europa i światowej konfederacji Caritas Internationalis. W jej skład wchodzi 170 organizacji członkowskich operujących w ponad 200 krajach świata.

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Kierownik obszaru pomocy humanitarnej i rozwojowej

Kierownik obszaru pomocy humanitarnej i rozwojowej 

Twój zakres obowiązków:

 • inicjowanie nowych kierunków działań programowych z obszaru pomocy humanitarnej i rozwojowej;
 • zarządzanie projektami zagranicznymi: wdrażanie, monitorowanie działań projektowych i zapewnienie ich realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań;
 • współpraca z donorami, partnerami zewnętrznymi (min. Caritas narodowe, Caritas Internationalis, Caritas Europa);
 • Poszukiwanie współ-/finansowania na realizację bieżących i planowanych projektów; przygotowywanie wniosków aplikacyjnych od strony merytorycznej oraz we współpracy z działem księgowym, od strony finansowej;
 • opracowanie planu pracy i budżetu zgodnie z założeniami projektowymi we współpracy z działem finansowym, partnerami implementacyjnymi oraz donorami;
 • współpraca z pracownikami monitoringu i ewaluacji w celu zapewnienia oczekiwanych rezultatów;
 • przygotowanie okresowych raportów dla zarządu i donorów;
 • współpraca z działem compliance w zakresie opracowywania i aktualizacji zasad, procedur, polityk związanych z funkcjonowaniem pracy działu;
 • zapewnienie zgodności ze standardami jakości i wymogami;
 • zarządzanie i kierowanie zespołem odpowiedzialnym za planowanie oraz wdrażanie działań humanitarnych / rozwojowych;
 • wsparcie zespołu w rozwiązywaniu problemów;
 • odbywanie podróży służbowych związanych z bieżącymi lub planowanymi działaniami projektowymi – wyjazdy monitoringowe do krajów realizacji programów/projektów;
 • godne reprezentowanie Caritas Polska i dbanie o jej dobry wizerunek;

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów zagranicznych humanitarnych i rozwojowych ;
 • Znajomość i rozumienie zasad rozliczeń projektów dofinansowywanych zewnętrznie, w tym od donorów instytucjonalnych;
 • znajomość monitorowania i ewaluacji działań projektowych
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. C1) – warunek konieczny;
 • Umiejętność zarządzania projektami humanitarnymi i rozwojowymi;
 • komunikatywność i otwartość na współpracę z innymi;
 • gotowość do wyjazdów służbowych poza granicami Polski.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji– blisko stacji metro Rondo Daszyńskiego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;

Koordynator Projektów w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Koordynator Projektów w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Twój zakres obowiązków:

 • planowanie, monitorowanie, budżetowanie i raportowanie realizowanych działań projektowych Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie;
 • monitorowanie i wsparcie bieżącej pracy Centrum;
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • koordynowanie realizacji projektów w obszarze Centrum;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością działań realizowanych w ramach projektów, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych;
 • rozliczanie projektów, opisywanie faktur, przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 • współpraca z działem księgowym w zakresie finansowej realizacji projektu (kontrola płatności, realizacji umów i zleceń);
 • współpraca z poszczególnymi działami Caritas Polska w zakresie funkcjonowania Centrum;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi, kościelnymi oraz organizacjami społecznymi;
 • godne reprezentowanie Caritas Polska w kontaktach zewnętrznych.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.B2);
 • bardzo dobra znajomość obsługi Windowsa (Excel, Outlook, Teams, itp.);
 • dokładność, skuteczność w działaniu, nastawienie na osiągniecie celu;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

Mile widziane:

 • znajomość języka rosyjskiego lub języka ukraińskiego.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego).

Koordynator ds. wsparcia osób wykluczonych

Koordynator ds. wsparcia osób wykluczonych

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Zakres obowiązków: 

 • koordynowanie realizacji projektów w obszarze osób wykluczonych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie (w kryzysie bezdomności, uzależnionych, opuszczających zakłady penitencjarne itp.);
 • wyznaczanie kierunków rozwoju, inicjowanie i wdrażanie nowych programów w wyżej wymienionych obszarze;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi i kościelnymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;
 • pozyskiwanie funduszy na realizację programów poprzez współpracę z międzynarodowymi oraz krajowymi partnerami Caritas;
 • zarządzanie dotacjami w ramach realizowanych programów;
 • planowanie, monitorowanie, budżetowanie i raportowanie realizowanych działań projektowych;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz organizacji, inicjowanie działań rzeczniczych oraz udział w radach społecznych.
 • zarządzanie podległym zespołem;

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu w obszarze osób wykluczonych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.C1);
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • proaktywność.

Mile widziane: 

 • doświadczenie zawodowe z obszaru NGO

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (obok stacji metra: Rondo Daszyńskiego);
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Szef Misji w Jemenie

Szef Misji w Jemenie

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie biurem Caritas Polska w Jemenie;
 • opracowywanie i monitorowanie programów / projektów pomocy humanitarnej w Jemenie;
 • ścisła współpraca z konsulatem ds. bezpieczeństwa oraz z lokalnym oficerem ds. bezpieczeństwa;
 • współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonych działań projektowych;
 • koordynowanie podległego zespołu pracowników w Jemenie;
 • przygotowywanie analiz, materiałów i informacji w zakresie projektów zagranicznych Caritas Polska w Jemenie.

Nasze wymagania:

 • Gotowość do pracy w placówce Caritas Polska w Jemenie (3/4 czasu w ciągu roku w Jemenie) – warunek konieczny;
 • biegła znajomość języka angielskiego  w mowie i piśmie (C1) – warunek konieczny;
 • minimum 3 lata doświadczenia w koordynowaniu działań dotyczących pomocy humanitarnych (organizacje pozarządowe);
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem w środowisku międzykulturowym;
 • umiejętności zarządzania projektami;
 • doświadczenie w reprezentowaniu organizacji przed władzami lokalnymi;
 • umiejętność efektywnej pracy w trudnych warunkach (konflikt zbrojny w Jemenie);
 • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność w działaniu;
 • umiejętność analitycznego i  strategicznego myślenia;

Mile widziana:

 • Znajomość języka arabskiego;
 • Doświadczenie w regionie / w środowisku konfliktu lub po zakończeniu konfliktu;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach organizacji Caritas Polska;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • dodatkowe dni płatnego urlopu;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej.

Koordynator ds. wolontariatu

Koordynator ds. wolontariatu 

Opis stanowiska: 

 • planowanie, organizacja, koordynowanie projektów i wydarzeń (np. Dzień Dobra, pielgrzymki, koncerty, gale, akcje społeczne);
 • zarządzanie podległym zespołem;
 • opracowywanie krótko i długoterminowych strategii rozwoju wolontariatu;
 • aktualizacja strony internetowej oraz przygotowanie materiałów dot. działania wolontariatu w mediach społecznościowych;
 • ścisła współpraca z działem komunikacji oraz Caritas Diecezjalnymi, w zakresie realizacji projektów;
 • pomoc przy organizacji spotkań i szkoleń dla koordynatorów oraz liderów wolontariatu;
 • bieżąca współpraca z działem komunikacji w zakresie koordynacji komunikatów ze strony wolontariatu;
 • współpraca z grafikami i agencjami reklamowymi;
 • przygotowywanie mailingów, artykułów, ulotek oraz innych materiałów komunikacyjnych;
 • pomoc w organizacji spotkań i szkoleń dla koordynatorów oraz liderów wolontariatu w Diecezjach;
 • okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie kraju.

Wymagania: 

 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, planowanie i koordynowanie projektów;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność motywowania i zarządzania zespołem;
 • dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;
 • kreatywność oraz umiejętność ustalania priorytetów;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. B2);
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Żelazna);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista ds. wolontariatu

Specjalista ds. wolontariatu

 

Twój zakres obowiązków:

 • rekrutacja, animowanie działań i organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
 • koordynacja pracy wolontariuszy;
 • współpraca przy organizacji akcji społecznych, np. zbiórki żywności, Dzień Dobra, pielgrzymki w tym;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą wolontariuszy;
 • planowanie i organizacja zadań wolontariuszy;
 • ocena i motywowanie wolontariuszy;
 • wsparcie w promowaniu i rozwijaniu działalności wolontariatu;
 • tworzenie nowych programów i projektów rozwijających wolontariat;
 • okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie kraju.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w pracy związanej z organizacją, koordynacją pracy wolontariuszy;
 • umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu, oraz inspirowaniu grupy do działania;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, m.in. nawiązywania kontaktu z innymi, uważnego słuchania, empatia;
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań i prezentacji;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office;

Mile widziane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Żelazna);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00).

Specjalista ds. fundraisingu

Specjalista ds. fundraisingu

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Opis stanowiska: 

 • współtworzenie i wdrażanie strategii fundraisingowej Caritas Polska;
 • współtworzenie kampanii fundraisingowych;
 • pozyskiwanie nowych darczyńców dla projektów prowadzonych przez Caritas Polska; 
 • analiza potrzeb i zachowań darczyńców;
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z darczyńcami; 
 • tworzenie treści marketingowych kierowanych do darczyńców (listy, emaile, reklamy, broszury itp.);
 • budowanie zaangażowania społecznego wokół misji organizacji,
 • udział w tworzeniu i prowadzenie bazy CRM darczyńców;
 • współpraca z agencjami i podwykonawcami.

Wymagania: 

 • doświadczenie w pracy związanej z fundraisingiem lub dziedzinach pokrewnych tj. marketing, public relations, pozyskiwanie klientów, sprzedaż (minimum 2 lata);
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel, Word)
 • znajomość środowisk typu CMS i e-mail marketingu (np. Get Response, SARE, itp.)
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych oraz interpersonalnych;
 • orientacja na realizację celów;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (blisko stacji metra Ronda Daszyńskiego);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista ds. telemarketingu

Specjalista ds. telemarketingu  

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Opis stanowiska:  

 • telefoniczne bądź mailowe przedstawianie oferty i udzielanie informacji darczyńcom;
 • utrzymywanie trwałego kontaktu oraz budowanie relacji z powierzonymi darczyńcami;
 • wsparcie darczyńców (e-mail, telefon, itp.);
 • wprowadzanie umów/ zamówień darczyńców do systemu;
 • dbanie o pozytywny wizerunek organizacji oraz relacje z darczyńcami;
 • współpraca z innymi działami w organizacji;

Nasze wymagania:  

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • dobra organizacja pracy;

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (blisko stacji metra Ronda Daszyńskiego);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista ds. administracji i rozliczeń

Specjalista ds. administracji i rozliczeń

Wierzymy, że #dobrajestwięcej

Opis stanowiska: 

 • ogólna administracja, analiza i monitorowanie rozliczeń projektowych;
 • przygotowywanie: wniosków o płatność, zestawień finansowych, rozliczeń i sprawozdań projektowych;
 • analiza i rejestracja umów projektowych;
 • bieżący monitoring budżetu projektu i udostępnianie informacji dla potrzeb zespołu projektowego, zarządu Caritas Polska i/lub organów kontrolnych;
 • współpraca z działem księgowym Caritas Polska w celu zapewnienia płynności finansowej projektu;
 • współpraca z instytucjami finansującymi w celu weryfikacji poprawności złożonych sprawozdań i wniosków o płatność;
 • archiwizacja dokumentacji finansowej projektu.

Wymagania: 

 • min. roczne doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność priorytetyzowania zadań;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • proaktywne podejście do realizacji powierzonych zadań: otwartość, samodzielność, inicjatywa;
 • umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku.

Mile widziane

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (blisko metra Ronda Daszyńskiego);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Doradca ds. zatrudnienia oraz usamodzielnienia cudzoziemców

Doradca ds. zatrudnienia oraz usamodzielnienia cudzoziemców

Twój zakres obowiązków:

 • wyszukiwanie dopasowanych ofert stanowiskowych, odpowiadających oczekiwaniom i predyspozycjom cudzoziemców;
 • pomoc w przygotowaniu kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;
 • wsparcie kandydatów w procesie zatrudnienia; pomoc w analizie, dokumentacji zatrudnieniowej, praw i obowiązków pracowniczych itp.;
 • prowadzenie dokumentacji;

Oczekiwania:

 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność badania potencjału społeczno-zawodowego;
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • biegła znajomość języka rosyjskiego i języka ukraińskiego (w mowie i piśmie);
 • bardzo dobra znajomość obsługi Windowsa (Excel, Outlook, Teams, itp.);
 • dokładność, skuteczność w działaniu, nastawienie na osiągniecie celu;

Oferujemy:

 • umowę zlecenie lub umowę o pracę na czas określony;
 • pakiet opieki medycznej;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • możliwość rozwoju zawodowego w największej w Polsce organizacji charytatywnej;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę, której efektem jest bezpośrednia pomoc potrzebującym uchodźcom;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Specjalista ds. komunikacji / operator/ka i montażysta/tka materiałów filmowych oraz fotograficznych

Specjalista ds. komunikacji / operator/ka i montażysta/tka materiałów filmowych oraz fotograficznych

Twój zakres obowiązków:

 • tworzenie fotorelacji, montaż materiałów multimedialnych do mediów tradycyjnych i społecznościowych Caritas Polska, w tym obsługa i optymalizacja pozycjonowania materiałów video (m.in. vlogów, reels, shorts);
 • nagrywanie materiałów, montaże, produkcje, post-produkcje materiałów promocyjnych Caritas;
 • możliwość udziału w delegacjach krajowych i zagranicznych do krajów, tam gdzie jest udzielana pomoc przez Caritas Polska w celu realizacji zdjęć, realizacji, materiałów video.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w obszarze produkcji i postprodukcji mediów (operator kamery, montaże);
 • dobra znajomość programów Adobe (Premiere Pro, After Effects, Photoshop);
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność projektowania materiałów do mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itp.);
 • znajomość trendów montażowych i social mediowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dokładność, skuteczność w działaniu, nastawienie na osiągniecie celu;
 • chęć do zaangażowania się w dynamiczny rozwój organizacji;
 • portfolio projektów wizualnych. 

Oferujemy:  

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu samochodowego;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista ds. komunikacji / copywriter

Specjalista ds. komunikacji / copywriter 

Twój zakres obowiązków:

 • pisanie informacji dla mediów oraz tekstów na stronę www czy media społecznościowe;
 • redagowanie publikacji tematycznych i tekstów promocyjnych na potrzeby Caritas Polska;
 • współtworzenie kampanii informacyjnych;
 • bieżąca obsługa strony internetowej Caritas Polska oraz jej podstron;
 • koordynowanie prac związanych ze zmianami wprowadzanymi na stronie www;
 • bieżąca obsługa profili społecznościowych;
 • tworzenie artykułów specjalistycznych;
 • inicjowanie tematów oraz sprawne reagowanie na bieżące wydarzenia;

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • tzw. “lekkie pióro”, czyli umiejętność tworzenia zrozumiałych i przyjemnych do czytania tekstów;
 • kreatywność w tworzeniu scenariuszy, haseł kampanii;
 • umiejętność poprawnego redagowania tekstów w języku polskim;
 • znajomość WordPress’a;
 • znajomość j. angielskiego (min. B2);

Mile widziane:

 • portfolio;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę; 
 • prywatna opieka medyczna; 
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem; 
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym; 
 • pracę w dogodnej lokalizacji. 

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac

Twój zakres obowiązków: 

 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i przelewów;
 • naliczanie urlopów, rozliczanie nieobecności, rozliczanie dodatków i świadczeń;
 • rozliczanie zajęć komorniczych i innych potrąceń oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
 • przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi procedurami umów cywilno-prawnych i ich rozliczanie;
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników w tym dbałość o poprawność dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi (m.in. ZUS, GUS, US, PFRON);
 • obsługa systemu ENOVA, PFRON, PPK, Płatnik;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach pracowników oraz wniosków / zaświadczeń do ZUS (np. Z-3, ZNp-7, ERP-7);
 • przygotowywanie podziałów kosztowych z realizowanych projektów zewnętrznych;
 • bieżące monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami;
 • wsparcie w zakresie sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • ścisła współpraca z działem księgowości.

Nasze wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy (PIT i ZUS);
 • praktyczna umiejętność dokonywania rozliczeń z ZUS i PFRON;
 • praktyczna umiejętność obsługi programu PPK;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • analityczne myślenie w działaniu, dbałość o szczegóły;
 • samodzielność, rzetelność, terminowość oraz doskonała organizacja pracy;
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki i chęć dalszego rozwoju zawodowego;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziane 

 • znajomość zasad przy zatrudnianiu cudzoziemców;
 • mile widziana znajomość systemu Enova.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • dostęp do platformy szkoleniowej dot. kadr i płac;
 • elastyczny czas rozpoczęcia pracy (7:00 – 9:00);
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu samochodowego;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (ul. Okopowa);
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych.

Specjalista ds. compliance

Specjalista ds. compliance

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis;
 • współpraca i wsparcie w zakresie opracowywania dokumentacji i wewnętrznych polityk regulujących zarządzanie instytucjonalne w Caritas;
 • wsparcie we wdrażaniu procedur w ramach standardów zarządzania, w szczególności w zakresie ochrony osób nieletnich i grup wrażliwych;
 • komunikacja z przedstawicielami Caritas Internationalis, Caritas Europa oraz innymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi;
 • koordynowanie procesu przyjmowania i procesu rozpatrywania skarg;
 • wsparcie Caritas diecezjalnych w rozwoju i wdrażaniu własnych polityk i procedur – prowadzenie szkoleń;
 • nadzór, przechowywanie dokumentacji związanej z naruszeniami standardów i przygotowywanie raportów.

Nasze wymagania

 • preferowane wykształcenie w obszarze: prawniczym, filologicznym lub projektów społecznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dbałość o szczegóły;
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy;
 • chęć do zaangażowania się w dynamiczny rozwój organizacji społecznej;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adres rekrutacja@caritas.org.pl. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (rekrutacje)

 Administrator

Informujemy, że Caritas Polska z siedzibą przy ul. Okopowej 55, 01-043 Warszawa, adres email: caritaspolska@caritas.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji.

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 KP;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora (m.in. kurierzy, poczta, dostawcy usług IT, firmy audytorskie, kancelarie prawnicze, ubezpieczyciele, banki, personel Administratora). Pani/Pana dane mogą być też przekazywane organom władzy publicznej lub organom ścigania. Przekazywanie danych opiera się o umowy powierzenia lub przepisy prawa powszechnie obwiązującego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia pierwszej rekrutacji.

Informacje o Pani/Pana prawach

Przysługują Pani/Panu w zależności od podstawy przetwarzania prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych.

Ma też Pani/Pan prawo co cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.    

Zautomatyzowane podejmowaniu decyzji i podanie danych

Caritas Polska informuje, że nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmować decyzji w oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych (bez udziału człowieka). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.