Caritas to największa organizacja charytatywna w Polsce. Wraz z Caritas diecezjalnymi, Caritas Polska realizuje programy pomocowe adresowane do wielu grup potrzebujących, m.in. seniorów, osób w trudnej sytuacji materialnej, chorych, z niepełnosprawnościami, pozostających w kryzysie bezdomności. Prowadzimy także liczne projekty polegające na udzielaniu pomocy kryzysowej i rozwojowej w różnych rejonach świata. Do naszego zespołu poszukujemy osób, które łączą profesjonalizm z chęcią pomagania innym. Dołącz do nas, jeśli tak jak my wierzysz, że warto pomagać.

Kierownik obszaru pomocy humanitarnej i rozwojowej

Kierownik obszaru pomocy humanitarnej i rozwojowej

Twój zakres obowiązków:

 • nadzór nad przygotowywaniem i realizacją zagranicznych programów/projektów humanitarnych i rozwojowych (obszar Europy Wschodniej, Afryki, Ameryki Centralnej i Południowej, Azji Środkowo-Wschodniej);
 • zarządzanie zespołem eksperckim;
 • monitorowanie wpływów i wydatków na realizowane programy i projekty we współpracy z działem księgowości;
 • opracowywanie planu działań pod kątem operacyjnym i finansowym wspólnie z partnerami implementacyjnymi oraz donorami;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z Caritas Internationalis i Caritas Europa;
 • odbywanie podróży służbowych związanych z bieżącymi lub planowanymi działaniami projektowymi – wyjazdy monitoringowe do krajów realizacji programów/projektów;
 • reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz i dbałość o jej dobry wizerunek.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów międzynarodowych, w tym humanitarnych/rozwojowych/społecznych;
 • znajomość i rozumienie zasad rozliczeń projektów, (do)finansowanych przez grantodawców zewnętrznych;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w tym rozproszonym;
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) – C1;
 • umiejętność zarządzania projektami;
 • komunikatywność i otwartość na współpracę z innymi;
 • gotowość do wyjazdów służbowych poza granice Polski.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metro Rondo Daszyńskiego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną.

Kierownik ds. programów społecznych dot. osób wykluczonych

Kierownik ds. programów społecznych dot. osób wykluczonych

 Twój zakres obowiązków:

 • koordynowanie realizacji programów społecznych, w szczególności dotyczących osób wykluczonych społecznie (niepełnosprawni, bezdomni, dzieci, seniorzy);
 • wyznaczanie kierunków rozwoju, inicjowanie i wdrażanie nowych programów;
 • zarządzanie dotacjami w ramach realizowanych programów społecznych;
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją budżetów, harmonogramów i wskaźników koordynowanych działań;
 • zarządzanie podległym zespołem eksperckim;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi i kościelnymi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;
 • pozyskiwanie funduszy na realizację programów poprzez współpracę z międzynarodowymi oraz krajowymi partnerami Caritas;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • reprezentowanie Caritas Polska na zewnątrz organizacji, inicjowanie działań rzeczniczych oraz udział w radach społecznych.

Nasze wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami społecznymi;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min.C1);
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • proaktywność;

Mile widziane: doświadczenie zawodowe z obszaru NGO

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metro Rondo Daszyńskiego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną.

Koordynator ds. projektów humanitarnych i rozwojowych – obszar Europy Wschodniej

Koordynator ds. projektów humanitarnych i rozwojowych – obszar Europy Wschodniej

Twój zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i wdrażanie projektów humanitarnych i rozwojowych z krajów obszaru Europy Wschodniej, w tym projektów finansowanych z środków publicznych (MSZ) oraz środków własnych (Apele Humanitarne);
 • realizacja projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem;
 • bieżące monitorowanie wskaźników, rezultatów i ryzyka w projektach;
 • zarządzanie zespołem projektowym;
 • współpraca z partnerami zagranicznymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonych działań projektowych;
 • odbywanie podróży służbowych związanych z bieżącymi lub planowanymi działaniami programowymi i projektowymi.

 Nasze wymagania:

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów finansowanych z środków publicznych (UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, inne) lub międzynarodowych (Fundusze EOG EEA, Norway Grants i inne);
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) – co najmniej C1;
 • umiejętność zarządzania projektami;
 • znajomość i rozumienie zasad rozliczeń projektów dofinansowywanych zewnętrznie;
 • komunikatywność i otwartość na współpracę z innymi;
 • gotowość do wyjazdów służbowych w celu monitorowania realizacji programów/projektów.

Mile widziane:

 • robocza znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego;
 • doświadczenie w realizacji projektów humanitarnych i/lub rozwojowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub WNP.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę w dogodnej lokalizacji, blisko stacji metro Rondo Daszyńskiego;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pakiet opieki medycznej.

Specjalista ds. rozliczeń projektów w dziale zagranicznym

Specjalista ds. rozliczeń projektów w dziale zagranicznym

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie raportów finansowych dla projektów międzynarodowych we współpracy z Koordynatorem ds. Projektów;
 • Bezpośredni kontakt z lokalnymi partnerami organizacji Caritas;
 • Monitorowanie kwestii finansowych w projekcie na wszystkich jego etapach (ocena, realizacja, raportowanie);
 • Bezpośrednia współpraca z działem księgowości oraz działami wspierającymi;
 • Rozwijanie instytucjonalnego know-how w zakresie zarządzania projektami finansowymi.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w przygotowaniu oraz udział w zespołach opracowania ram budżetowych;
 • Doświadczenie w monitorowaniu i raportowaniu finansów w projektach międzynarodowych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowych projektów humanitarnych zdobyte w toku pracy/obsługi takich projektów na misjach zagranicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • Znajomość zagadnień rozliczeń programów MSZ: Projekty z Funduszy Publicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • Pracę w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metro Rondo Daszyńskiego
 • Pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: Warszawa, Wola

Specjalista ds. baz danych

Specjalista ds. baz danych

Twój zakres obowiązków:

 • zarządzanie bazami danych darczyńców w systemach typu CMS, Excel;
 • wprowadzanie i nadzór nad importem danych z różnych źródeł do bazy danych darczyńców;
 • integracja wymiany danych między systemami CMS, Excel, księgowym itp.;
 • dbanie o jak najwyższą jakość danych w systemach;
 • utrzymanie baz danych zgodnie z rozporządzeniem RODO;
 • projektowanie i automatyzacja procesów bazodanowych;
 • przygotowywanie raportów i analiz.

Nasze wymagania:

 • zaawansowana znajomość Excel, podstawy SQL;
 • znajomość narzędzi analitycznych, doświadczenie w pracy np. z Power BI;
 • doświadczenie w data cleansing;
 • samodzielność, komunikatywność, skrupulatność;

Mile widziane: doświadczenie w zarządzaniu systemami CRM, CMS (np. Microsoft Dynamics, WordPress).

Miejsce pracy: Towarowa 25A

Pracownik ds. obsługi cudzoziemców i ochrony informacji

Pracownik ds. obsługi cudzoziemców i ochrony informacji

Twój zakres obowiązków:

 • zdobywanie informacji w celu udzielenia cudzoziemcom właściwych wskazówek działania (np. informacje dot. edukacji, legalizacji pobytu, pomocy społecznej i medycznej);
 • obsługa i udzielanie informacji cudzoziemcom m.in. o prawach i możliwościach związanych z zatrudnieniem, statusem prawnym, relokacją do innych krajów;
 • zbieranie i analiza informacji zwrotnej dot. obsługi cudzoziemców – w razie potrzeby udzielanie odpowiedzi;
 • aktywne działania na rzecz przeciwdziałaniu dezinformacji uchodźców;
 • udział w budowaniu strategii lepszego rozpowszechniania informacji wśród uchodźców;
 • współtworzenie pakietów informacyjnych;
 • pomoc uchodźcom w tłumaczeniach pisemnych i ustnych;
 • wsparcie w komunikacji i promocji działań związanych z rozpowszechnianiem prawidłowych informacji wśród uchodźców.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, administracji publicznej, zarządzania lub pokrewnej dziedziny;
 • doświadczenie w pracy w zakresie rozwoju społeczności i/lub pomocy humanitarnej, środowisk awaryjnych lub sektora pozarządowego;
 • biegła znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego (w mowie i piśmie);
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie;
 • pracę z wielokulturowym i zaangażowanym zespołem;
 • pracę, której efektem jest bezpośrednia pomoc potrzebującym uchodźcom;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Miejsce pracy: ul. Towarowa 25A, Warszawa

Specjalista ds. integracji migrantów i uchodźców

Specjalista ds. integracji migrantów i uchodźców

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie koordynacji działań na rzecz integracji cudzoziemców w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;
 • współpraca w budowanie strategii integracji cudzoziemców w działaniach Caritas Polska;
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć/projektów Caritas Polska związanych z działaniami na rzecz integracji cudzoziemców;
 • współpraca z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za integrację cudzoziemców w Polsce;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi;
 • udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w obszarze spraw cudzoziemców;
 • działania dot. pozyskiwania funduszy na rzecz pomocy cudzoziemcom, w tym ich integracji.

Wymagania:

 • doświadczenie – min. 3 lata w obszarze integracji cudzoziemców;
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i raportowaniu projektów, w tym finansowanych ze środków organizacji międzynarodowych i/lub z Unii Europejskiej w obszarze integracji cudzoziemców w Polsce;
 • doświadczenie we współpracy z krajowymi instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w obszarze integracji cudzoziemców;
 • doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku;
 • samodzielność w działaniu;
 • doskonała umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego;
 • pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: ul. Towarowa 25A, Warszawa

Specjalista ds. integracji cudzoziemców w zakresie pomocy psychologicznej

Specjalista ds. integracji cudzoziemców w zakresie pomocy psychologicznej

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie koordynacji działań na rzecz integracji cudzoziemców, w tym w obszarze pomocy psychologicznej i w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;
 • współpraca w budowaniu strategii integracji cudzoziemców w działaniach Caritas Polska;
 • realizacja przedsięwzięć/projektów Caritas Polska związanych z działaniami na rzecz integracji cudzoziemców;
 • współpraca w obszarze pomocy psychologicznej z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za integrację cudzoziemców;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi;
 • udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w obszarze spraw cudzoziemców;
 • działania dot. pozyskiwania funduszy na rzecz pomocy cudzoziemcom, w tym ich integracji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – kierunek psychologia;
 • doświadczenie – min. 3 lata w obszarze integracji cudzoziemców, w szczególności dotyczące pomocy psychologicznej;
 • doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku;
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • doświadczenie w realizacji i raportowaniu projektów, w tym finansowanych ze środków międzynarodowych i/lub z Unii Europejskiej w obszarze integracji cudzoziemców w Polsce;
 • doświadczenie dot. współpracy z krajowymi instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w obszarze ich integracji;
 • samodzielność w działaniu;
 • otwartość i empatia na drugiego człowieka.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego;
 • pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: ul. Towarowa 25A, Warszawa

Specjalista ds. ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców

Specjalista ds. ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie koordynacji działań Caritas Polska na rzecz realizacji ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców dot. zagrożeń, przeciwdziałania i reagowania na przypadki naruszeń w tym obszarze;
 • współpraca w budowaniu strategii ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców w działaniach Caritas Polska;
 • realizacja przedsięwzięć/projektów Caritas Polska związanych z działaniami na rzecz ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców;
 • współpraca z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za ochronę praw i bezpieczeństwa cudzoziemców w Polsce;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi;
 • udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w obszarze praw i bezpieczeństwa cudzoziemców.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (prawnicze lub pokrewne);
 • doświadczenie – min. 3 lata w obszarze ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców;
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • doświadczenie w realizacji i raportowaniu projektów, w tym finansowanych ze środków organizacji międzynarodowych i/lub z Unii Europejskiej, dot. praw i bezpieczeństwa cudzoziemców;
 • doświadczenie dot. współpracy z krajowymi instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w obszarze ochrony praw i bezpieczeństwa cudzoziemców,
 • doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku;
 • samodzielność w działaniu;
 • rzetelność, dokładność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego;
 • pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: ul. Towarowa 25A, Warszawa

Specjalista ds. monitorowania i ewaluacji działań projektowych na rzecz cudzoziemców

Specjalista ds. monitorowania i ewaluacji działań projektowych na rzecz cudzoziemców

Twój zakres obowiązków:

 • monitoring działań Centrów Pomocy Migrantów i Uchodźców Caritas w Polsce i wsparcie pracowników z obszaru MEAL;
 • współpraca w budowaniu strategii monitoringu i ewaluacji działań/projektów Caritas Polska;
 • wsparcie przy monitoringu i ewaluacji przedsięwzięć/projektów Caritas Polska (min. mechanizm informacji zwrotnej, skarg i reagowania);
 • współpraca z instytucjami publicznymi w obszarze MEAL;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi;
 • udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych w obszarze MEAL.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z obszarów finansowych, kontrolingu lub pokrewnych;
 • doświadczenie – min. 2 lata w obszarze kontrolingu i ewaluacji projektów;
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • doświadczenie w realizacji i raportowaniu projektów, w tym finansowanych ze środków międzynarodowych organizacji i/lub z Unii Europejskiej w obszarze dotyczącym cudzoziemców w Polsce;
 • doświadczenie w zakresie współpracy z krajowymi instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi;
 • doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku;
 • analityczność, dbałość o szczegóły;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego;
 • pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: ul. Towarowa 25A, Warszawa

Asystent ds. organizacji szkoleń i spotkań

Asystent ds. organizacji szkoleń i spotkań

Twój zakres obowiązków:

 • wsparcie administracyjne dotyczące umów szkoleniowych;
 • organizacja spotkań służbowych, szkoleń, w tym: organizacja miejsca spotkania/szkolenia, transportu, zakwaterowania, posiłków oraz komunikacja z uczestnikami/prowadzącymi spotkanie/szkolenie;
 • wsparcie i opieka nad całą dokumentacją szkoleniową;
 • ogólne wsparcie administracyjne działu Pomocy Migrantom i Uchodźcom wg bieżących potrzeb.

Wymagania:

 • doświadczenie – min. 2 lata w obszarze organizacji spotkań służbowych, szkoleń oraz eventów;
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • dokładność i rzetelność;
 • zdolności organizacyjne i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany;
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

Mile widziane: doświadczenie dot. współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w obszarze organizacji spotkań, szkoleń i wsparcie administracyjne.

Oferujemy:

·        umowę o pracę na czas określony;

·        pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;

·        szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;

·        pracę w biurze w dogodnej lokalizacji blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego;

·        pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: ul. Towarowa 25A, Warszawa

Specjalista ds. compliance

Specjalista ds. compliance

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis;
 • współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk regulujących zarządzanie instytucjonalne w Caritas;
 • wsparcie we wdrożeniu procedur w ramach standardów zarządzania, w szczególności w zakresie ochrony osób nieletnich i grup wrażliwych;
 • komunikacja z przedstawicielami Caritas Internationalis, Caritas Europa oraz innymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi;
 • koordynowanie procesu przyjmowania i procesu rozpatrywania skarg;
 • wsparcie Caritas diecezjalnych w rozwoju i wdrażaniu własnych polityk i procedur – prowadzenie szkoleń;
 • nadzór, przechowywanie dokumentacji związanej z naruszeniami standardów i przygotowywanie raportów.

Nasze wymagania

 • preferowane wykształcenie w obszarze: prawniczym, filologicznym lub projektów społecznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dbałość o szczegóły;
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy;
 • chęć do zaangażowania się w dynamiczny rozwój organizacji społecznej;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w twoim obszarze;
 • prywatną opiekę medyczną.

Specjalista ds. społecznych (program finansowania społecznościowego Uratuję Cię)

Specjalista ds. społecznych (program finansowania społecznościowego Uratuję Cię)

Twój zakres obowiązków:

 • zarządzanie treściami publikowanymi na platformie UratujeCie.pl;
 • utrzymywanie kontaktów ze zgłoszonymi rodzinami;
 • komunikacja z osobami zaangażowanymi w zbiórkę,
 • wsparcie przy współtworzeniu indywidualnych planów działań tworzonych dla każdej zbiórki;
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, beneficjentami zbiórek, wolontariuszami;
 • monitorowanie realizacji harmonogramów zbiórek;
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, beneficjentami zbiórek, wolontariuszami.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • praktyczna wiedza z obszaru finansowania społecznościowego (internetowe zbiórki finansowe);
 • bardzo dobra obsługa MS Office (w szczególności Excel);
 • swoboda w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i umiejętność budowania trwałych relacji;
 • zaangażowanie i doskonała organizacja pracy;
 • empatia i otwartość na drugiego człowieka.

Mile widziana znajomość środowiska NGO.

Specjalista ds. rekrutacji i procesów HR

Specjalista ds. rekrutacji i procesów HR

Twój zakres obowiązków:

 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych (end to end), w tym aktywne pozyskiwanie kandydatów i badanie rynku kandydatów z obszaru NGO;
 • Efektywne zarządzanie wieloma procesami rekrutacyjnymi we współpracy z koordynatorami projektów;
 • Współpraca z portalami rekrutacyjnymi, uczelniami wyższymi oraz urzędami pracy;
 • Ścisła współpraca z działem komunikacji w ramach realizowanych kampanii rekrutacyjnych w social mediach;
 • Inicjowanie i wdrażanie nowych pomysłów, rozwiązań z obszaru HR;
 • Koordynowanie procesu wdrożenia (onboardingu) dla nowych pracowników;
 • Przygotowywanie raportów, zestawień i prezentacji z obszaru HR;
 • Wsparcie w planowaniu i organizacji szkoleń dla pracowników organizacji.

Nasze wymagania:

 • 3 lata doświadczenia na podobnym na stanowisku;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • Komunikatywność i umiejętność budowania trwałych relacji;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, proaktywność i nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów;
 • Sprawna obsługa pakietu MS Office.

Mile widziane: doświadczenie w obszarze NGO. Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w jednej z największych organizacji charytatywnych;
 • Pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • Szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;
 • Prywatną opiekę medyczną.

Specjalista ds. współpracy z darczyńcami

Specjalista ds. współpracy z darczyńcami   

Twój zakres obowiązków:

 • obsługa oraz budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami indywidualnymi;
 • prowadzenie bazy danych (Excel) z ewidencją indywidualnych zapytań i próśb od darczyńców indywidualnych;
 • codzienny kontakt z darczyńcami indywidualnymi (telefoniczny, mailowy, listowny, osobisty);
 • tworzenie dokumentów i raportów z wydatkowania darowizn od darczyńców;
 • współpraca z innymi działami w zakresie wymiany informacji merytorycznych, księgowych i prawnych dotyczących obsługi darczyńców;
 • analiza oraz raportowanie przełożonemu wyników podejmowanych działań.

Nasze wymagania:

 • swoboda w prowadzeniu rozmów telefonicznych, korespondencji mailowych i listownych;
 • empatia i cierpliwość w kontaktach z innymi ludźmi;
 • obowiązkowość i dokładność;
 • znajomość MS Office (w szczególności Excel, Word);
 • ciekawość i otwartość na rozwój związany z obszarem obsługi klienta (darczyńcy).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pracę w biurze w dogodnej lokalizacji – blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego;
 • pakiet opieki medycznej.

Specjalista ds. wolontariatu

Specjalista ds. wolontariatu

Twój zakres obowiązków:

 • diagnozowanie potrzeb działów z obszaru wolontariatu;
 • rekrutacja, animowanie działań i organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
 • koordynacja prac wolontariuszy;
 • współpraca przy organizacji akcji społecznych, np. zbiórki żywności, Dzień Dobra, pielgrzymki;
 • tworzenie nowych programów i projektów rozwijających wolontariat;
 • nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z instytucjami międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi, działającymi w obszarze wolontariatu;
 • utrzymywanie kontaktu z wolontariuszami międzynarodowej sieci Caritas.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w pracy związanej z organizacją, koordynacją pracy wolontariuszy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętności interpersonalne pomagające w tworzeniu i utrzymaniu zespołu, pracy w grupie oraz mobilizowaniu ludzi do działania;
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • kreatywność.

Mile widziane: doświadczenie z obszaru rekrutacji i szkoleń.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym;
 • pakiet opieki medycznej.

Miejsce pracy: Warszawa (sporadyczne wyjazdy służbowe na terenie kraju)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adres rekrutacja@caritas.org.pl. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).