DZIAŁ FUNDRAISINGU

Caritas Polskaul. Okopowa 5501-043 Warszawa

www.caritas.pl

Kontakt dla darczyńców indywidualnych

tel. kom. 539 260 804e-mail: darczyncy@caritas.org.pl

Opiekun naszych Darczyńców dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Kontakt dla darczyńców biznesowych (firmy)

tel. kom. 735 255 161e-mail: biznes@caritas.org.pl

Opiekun naszych Darczyńców dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Kontakt dla darczyńców programu Szkoła Szkole

tel. kom. 735 255 142

e-mail: szkoly@caritas.org.pl

Opiekun naszych Darczyńców dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Kontakt dla darczyńców wspólnot kościelnych

tel. kom. 532 403 108

e-mail: parafie@caritas.org.pl

Opiekun naszych Darczyńców dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00


Kontakt w sprawie rozliczeń dla darczyńców

tel. kom.: 532 472 564

email: rozliczeniedarowizny@caritas.org.pl

Opiekun naszych darczyńców dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W celu uzyskania oświadczania potwierdzającego wpłaty (pokwitowania) prosimy o skorzystanie z poniższego formularza:

Wniosek o wydanie oświadczenia potwierdzającego wpłaty