Od 2016 roku do teraz:
5

kontynentów korzysta z pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska

45

państw otrzymało wsparcie w zakresie edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, reagowania kryzysowego i wielu innych

250

bieżących i zakończonych projektów zagranicznych

106

ponad

milionów to łączna wartość bieżących i zakończonych projektów zagranicznych
w tym projekt Rodzina Rodzinie o wartości prawie 44 miliony złotych