Program

Rodzina Rodzinie

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych. Realizowany jest w formie bezpośredniej pomocy udzielanej na miejscu rodzinom poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe oraz poprzez wsparcie mikroprzedsiębiorców. Pomagamy rodzinom w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie (w Syrii, Strefie Gazy, Libanie i Iraku).