O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
Westerplatte 4/6, 58-100 Świdnica
+48 74 851 25 04
+48 74 851 25 04
swidnica@caritas.pl, radekkisiel@me.com
www.swidnica.caritas.pl
NIP:
KRS:
8842508401
0000224354
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Ssekretarz:
ks. Radosław Kisiel
ks. Daniel Rydz
Sabina Dorozik
Konto bankowe PLN: 73 1020 5138 0000 9102 0059 0133