O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
+48 14 631 73 21
+48 14 631 73 29
caritas@diecezja.tarnow.pl
www.caritas.diecezja.tarnow.pl
REGON:
NIP:
KRS:
850012901
8731211951
0000211791
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:

Sekretarz:
ks. Zbigniew Pietruszka
ks. Krzysztof Majerczak
Jerzy Pikul
Konto bankowe PLN: 71 1020 4955 0000 7302 0097 4683