O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa
+48 22 619 44 76
+48 22 818 51 67
warszawa-praga@caritas.pl
www.cdwp.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
040013098
1131079818
0000223182
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:

Sekretarz:
ks. Kamil Chojnacki
ks. Rafał Paździoch
Iwona Bieńkowska
Konto bankowe PLN: 571240 6074 11110000 4991 2023