Do Dobroszyc ma przyjechać ponad 120 specjalnych sportowców, 70 trenerów oraz 50 wolontariuszy z terenu całego Dolnego Śląska. W tym programie nie ma współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, każdy zawodnik za swój wysiłek nagrodzony jest złotym medalem.

Już jutro, 26 października, o godz. 10.00 na terenie hali sportowej w Dobroszycach przy ul. Parkowej odbędzie się XII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego.

Te wyjątkowe zawody sportowe współorganizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z Klubem Olimpiad Specjalnych Radośni – Dobroszyce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadających równocześnie znacząco obniżony poziom sprawności fizycznej.

Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych (MATP – Motor Activities Training Program) to program rehabilitacyjno-treningowy wykorzystujący wartości płynące z systematycznej i konsekwentnej pracy terapeutycznej dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych, u których z niepełnosprawnością intelektualną współistnieją zaburzenia aparatu ruchu lub zaburzenia sensoryczne, jak również nie mają one możliwości zrozumienie oraz przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych.

Instytucjami wspierającymi są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Powiat Oleśniski, Gmina Dobroszyce.

Liczymy na obecność Państwa w Dobroszycach na tych szczególnych zawodach sportowych pełnych radości uczestników i niezapomnianych przeżyć.