Otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Wolontariatu Caritas

Caritas Diecezji Sosnowieckiej otworzyło Zagłębiowskie Centrum Wolontariatu, którego celem jest rozwój wolontariatu, zwiększenie aktywności społecznej (młodzieży, studentów, osób dorosłych i seniorów) oraz tworzenie rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań wolontariackich na terenie diecezji sosnowieckiej i w kraju.

Warsztaty dla liderów i wolontariuszy programu „Na codzienne zakupy”

W dniach 11-12 września 2023 r., u stóp Gór Opawskich, w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie zostały przeprowadzone warsztaty dla liderów i wolontariuszy programu „Na codzienne zakupy”.

Caritas Diecezji Opolskiej kontynuuje pomoc dla Caritas Mongolia

Opolska Caritas czerpie impulsy z czterodniowej podróży apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do Mongolii (31 sierpnia – 4 września br.). To, że doszło do wizyty, odczytuje jako swoisty rodzaj apelu papieża i przekazuje wsparcie na prowadzone tam dzieła miłosierdzia.

Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny w Zembrzycach zaprasza na wypoczynek

Osoby starsze i mające problemy zdrowotne nie zawsze mogą wyjechać do zwykłych ośrodków wczasowych. Potrzebują opieki i wsparcia. Specjalnie dla nich powstał Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach.

Prezentacja rękodzieła osób z niepełnosprawnościami

Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia, która odbyła się w dniach 19 i 20 sierpnia 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach, była okazją do zaprezentowania rękodzieła podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy.

Turnus wytchnieniowy dla podopiecznych Caritas-Spes Łuck

Od 16 do 26 sierpnia 2023 r. na turnusie wytchnieniowym w Krasnobrodzie przebywa 43 dzieci z Ukrainy. To kolejny z wielu zorganizowanych w tym roku turnusów pozwalających najmłodszym choć na chwilę odpocząć od traumatycznej wojennej rzeczywistości.

Projekt Rodzina to My

Katolicki Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt "Rodzina to My" dofinansowany w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Po pierwsze Rodzina" na rok 2023.

Biuro Pomocy Uchodźcom w Opolu ma już rok

Biuro Pomocy Uchodźcom przy centrali Caritas Diecezji Opolskiej, zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 5a w Opolu, od czerwca ubiegłego roku świadczy wieloraką, darmową i szybką pomoc osobom, które cierpią z powodu wojny na Ukrainie.

Nagrody dla pracowników Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Pracownicy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostali uhonorowani przez Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, za wyjątkowe zaangażowanie w działalność na rzecz osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia.

Anielski Tabor – turnus wytchnieniowy dla dzieci z Ukrainy

16 lipca 2023 roku w Domu Misyjnym Świętego Ducha w Łabuńkach Pierwszych rozpoczął się turnus wytchnieniowy dla dzieci ukraińskich z terenów, które zostały dotknięte działaniami wojennymi.