Wrocław. Cenny dar dla medyków

2280 litrów płynu do dezynfekcji przekazała za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Fundacja KGHM Polska Miedź. Jeszcze dziś trafi on do dolnośląskich szpitali.

Pełna mobilizacja krakowskiej Caritas

Nie możemy przestać pomagać osobom najuboższym, których sytuacja teraz dodatkowo się skomplikowała. Słuchamy Pana Boga. Dopóki jesteśmy zdrowi i damy radę, będziemy pracować – mówi s. Leokadia Martyniak, albertynka, kierowniczka prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kuchni św. Brata Alberta w Krakowie.

PZC Jaczów pomaga!

Parafialny Zespól Caritas w Jaczowie (Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) mimo trudnych warunków pamięta o swoich podopiecznych i przygotowuje paczki żywnościowe w ramach programu FEAD (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym),…

Wojsko wspiera wrocławską jadłodajnię

Żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają działalność jadłodajni we Wrocławiu. Codziennie kilku wojskowych pomaga utrzymać porządek w kolejce po zupę i wydaje gorące posiłki.

Wrocław. Pół tysiąca paczek dla bezdomnych

– Wiemy że to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności, dlatego przygotowujemy 500 paczek, ale jeśli hojność dobrych ludzi będzie większa to tych paczek również będzie więcej – zapewnia Michał Brzezicki, koordynator jadłodajni Caritas we Wrocławiu. – Jadłodajnia będzie działać tak długo, jak to tylko będzie możliwe – zapowiada ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas.

Zielona Góra. Pomoc dla seniorów

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w tym trudnym czasie wychodzi naprzeciw seniorom, którzy są samotni i chorzy. Apelujemy do tych osób, aby pozostały w domach, postarały się nie wychodzić, jeśli nie mają takiej potrzeby,…

Rekordowe 100 mln złotych na dobroczynność!

100 mln zł na działalność dobroczynną wydała w ubiegłym roku Caritas Polska. To rekordowa kwota.  Rok wcześniej było to 96 mln złotych, a w 2017 roku 38 mln. Dwa ostatnie lata to ogromny wzrost przychodów Caritas Polska, a co za tym idzie wydatków i liczby zrealizowanych projektów.

Częstochowa. Eko Warsztaty dla Szkolnych Kół Caritas

240 uczniów z 24 szkół Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczyło w Eko Warsztatach zorganizowanych w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy. Celem przyrodniczo-leśnych warsztatów było przybliżenie dzieciom i młodzieży idei encykliki papieża Franciszka Laudato si'.

Kraków. Przez chwilę poczuć się strażakiem

To był dzień pełen emocji i niezapomnianych wrażeń! Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Spytkowicach odwiedzili 27 lutego Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Niepełnosprawni goście, którzy przez chwilę mogli poczuć się strażakami, gasili pożar oleju spożywczego i szukali maskotki w zadymionym namiocie.

Pierwsze Przedszkolne Koło Caritas w Archidiecezji Lubelskiej

W Przedszkolu Miejskim Nr 3, które wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, powstało pierwsze w Archidiecezji Lubelskiej Przedszkolne Koło Caritas.