Poszukiwany wolontariusz do Mińska

Urszulanki Serca Jezusa Konającego (USJK) od prawie stu lat pracują z dziećmi i młodzieżą. W Mińsku na Białorusi prowadzą Centrum Chrześcijańsko-Socjalne Misji Dobrego Samarytanina pod opieką św. Urszuli Ledóchowskiej, gdzie działa m.in. świetlica integracyjna utworzona w ramach projektu Caritas. Siostry poszukują wolontariusza, który uczyłby ich podopiecznych języka polskiego.

Głos Caritas Polska w Parlamencie Europejskim

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, wziął udział w zorganizowanej 3 grudnia w Parlamencie Europejskim konferencji „Gwarancja dla dzieci – sposób na skuteczną walkę z ubóstwem dzieci w Unii Europejskiej”. Jego wystąpienie dotyczyło miejsca i znaczenia organizacji pozarządowych w efektywnej walce z ubóstwem dzieci.

Światowy Dzień AIDS

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Na świecie żyje blisko 37 milionów osób z HIV/AIDS. Caritas Polska regularnie wspiera Zgromadzenie Sióstr od Aniołów pracujące w Rwandzie, mające pod swoją opieką m.in. 300 osób chorych na AIDS. 

Pomóżmy ofiarom powodzi w Dżibuti

Dżibuti i Somalia mierzą się z powodzią. Zostały zniszczone setki mieszkań, szpitali i szkół, a życie tysięcy ludzi jest zagrożone. – Odpowiedzią na falę wody niech będzie fala naszej solidarności – apeluje ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, prosząc o wsparcie finansowe dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

Alan z Aleppo: zostałem, żeby pomagać

Dzięki takim osobom jak Alan, który jest wolontariuszem w Aleppo, program Rodzina Rodzinie dociera do osób najbardziej potrzebujących. Alan (54 l.) prowadzi komitet charytatywny w lokalnej parafii w Aleppo i co miesiąc organizuje dystrybucję pomocy finansowej.

Ta pomoc zmieniła ich życie

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych w Syrii. Rodziny otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować…

Beneficjenci, to nie kolejny, trzeci czy piąty numerek w kolejce

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych w Syrii. Rodziny otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować…

Afryka sercem świata

Solidarność z mieszkańcami Afryki trwa od dawna. Dyrektorzy Caritas diecezjalnych odbyli wyjazd studyjny do Rwandy, aby lepiej poznać potrzeby i projekty zrealizowane przez Caritas Polska we współpracy z misjonarzami.

Rodzina Georga ma za co żyć!

George ma 36 lat, pochodzi z Aleppo. Przed wojną razem z bratem prowadził piekarnię, w której oprócz chleba wypiekał słodkie rogale i ciasteczka. Bracia sprzedawali produkty trzem okolicznym cukierniom. Niestety, w dzielnicy Bustan al-Basza,…

Jemen. Szkolenia pracowników medycznych i dostawy sprzętu dla ośrodka zdrowia w Imran

- Dzięki współpracy z Polską Akcją Humanitarną oraz wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, możemy nie tylko zakupić lekarstwa, sfinansować wynagrodzenia dla jemeńskich lekarzy i innych pracowników ośrodka zdrowia, ale także podwyższać ich kwalifikacje, aby mogli skuteczniej leczyć i przeciwdziałać chorobom – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.