Rozpoczęcie dystrybucji żywności dla potrzebujacych w ramach programu FEPŻ - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023. Aby zakwalifikować się do programu, należy spełniać określone kryteria dochodowe: 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa dla ponad ćwierć miliona potrzebujących

Produkty w ramach pomocy żywnościowej, których zakup dofinansowano z Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową Caritas przekaże blisko 262 600 osobom w Polsce.

Spotkanie koordynatorów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz Spiżarni Caritas

W dniach 21-23 listopada blisko 60 Koordynatorów POPŻ oraz Spiżarni Caritas, pracowników księgowości i magazynów z 28 Caritas archidiecezjalnych i diecezjalnych wzięło udział w szkoleniu oraz warsztatach.

Październikowe Zgromadzenie Dyrektorów Caritas

W dniach 24-25 października br. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Caritas. W czasie obrad podejmowano najważniejsze tematy dotyczące dotychczasowej i planowanej pomocy niesionej przez Caritas w Polsce i za granicą.