Ks. Marcin Iżycki
dyrektor Caritas Polska

Ks. Marcin Iżycki jest kapłanem diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się w 1973 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 r. z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Studiował na PWT w Warszawie, na UKSW, gdzie ukończył studia doktoranckie z misjologii oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2008 był wikariuszem w parafiach diecezji. W latach 2006 – 2008 r. organizował Dzieło Pomocy „Ad Gentes” i był pierwszym jego dyrektorem. W 2007 r. został mianowany dziekanem Służby Celnej w Ministerstwie Finansów, a w 2010 r. został delegatem biskupa ds. misji i dyrektorem wydziału misyjnego diecezji. Ks. Iżycki od 2011 r. pełnił funkcję dyrektora Dzieła Misyjnego diecezji warszawsko-praskiej, a od 2013 r. krajowego duszpasterza służb skarbowych i służby celnej w strukturach KEP. Pełnił służbę w stopniu młodszego inspektora celnego. W 2016 roku ks. Marcin Iżycki został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a w lutym tego roku Medalem „Milito Pro Christo”. 6 czerwca 2017 roku decyzją biskupów zebranych na 376 Sesji Plenarnej Konfernecji Episkopatu Polski został wybrany na funkcję dyrektora Caritas Polska.

Ks. Marek Dec
zastępca dyrektora Caritas Polska

Jest kapłanem archidiecezji przemyskiej, wyświęconym w 2000 r. W latach 2002-06 posługiwał na Syberii (Rosja), w parafii w Irkucku i Kansku, gdzie m.in. pracował w diecezjalnej komisji katechetycznej, prowadził spotkania formacyjne i kursy dla katechetów świeckich.

Od 2010 r. zaangażowany w działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Kierował ośrodkiem wypoczynkowym i rekolekcyjnym w Rajskiem, sprawował opiekę nad Szkolnymi Kołami Caritas i wolontariatem w diecezji, koordynował prace Centrum Wolontariatu Archidiecezji Przemyskiej (m.in. organizacja warsztatów integracyjno-szkoleniowych dla SKC i PZC, przygotowanie materiałów dydaktycznych). Był również redaktorem diecezjalnego czasopisma „Mój Pasterz” dla grup charytatywnych. Prowadził spotkania rekolekcyjne dla ubogich i bezdomnych w Przemyślu.

Obecnie odbywa studia doktoranckie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
pod patronatem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:
formacji biblijnej w grupach duszpasterskich,
– działalności charytatywnej organizacji kościelnych,
wolontariatu i jego współczesnych przejawów.

W Caritas Polska od 1 lipca 2014 r.