Aktualności

Jasny punkt na blokowisku - o świetlicach dla dzieci na Białorusi

Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi na Białorusi od 2 lat tworzy świetlice integracyjne dla dzieci. Utworzono już 13 świetlic, a w tym roku powstanie 8 kolejnych. Projekt realizowany jest dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

"Sił może nam kiedyś zabraknąć"- Polacy na Kresach Wschodnich

Są ich tysiące, dziesiątki tysięcy. Nierzadko są to osoby ubogie, chore, umęczone codziennością. Jednak z ich ust nie usłyszymy ani jednego złego słowa na temat ich poziomu życia, potrzeb czy problemów. Skromni ludzie, o niezwykle otwartym sercu – Kresowiacy.

Nowy projekt Caritas Polska na Białorusi

Celem projektu jest adaptacja i wyposażenie pięciu pomieszczeń na świetlice integracyjne dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i niepełnosprawnych przy parafialnych ośrodkach Caritas w miejscowościach: Grodno, Smorgoń, Oszmiana,…