Aktualności

Świetlice w Witebsku, Miorach i Brasławiu w obiektywie Caritas Polska

Caritas Polska we współpracy z Caritas Diecezji Grodzieńskiej, Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i Caritas Diecezji Witebskiej realizują wspólnie projekt rozwojowy pt. "Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych dla…

Jasny punkt na blokowisku - o świetlicach dla dzieci na Białorusi

Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi na Białorusi od 2 lat tworzy świetlice integracyjne dla dzieci. Utworzono już 13 świetlic, a w tym roku powstanie 8 kolejnych. Projekt realizowany jest dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.