Aktualności

Przedwakacyjne spotkania formacyjne dla Szkolnych Kół Caritas

Każde z tych spotkań było rozpoczynane Mszą św., której przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. prał. Stanisław Słowik, zaś kazanie głosił ks. dr Piotr Potyrała. Po Mszy św. uczestnicy spotkań wysłuchali…

Szkolne Koła Caritas spotkały się w Jaworzynce

Wyjazd integracyjny był formą nagrody za całoroczną, sumienną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz innych. Przed wolontariuszami była wspaniała okazja poznania się, zintegrowania, wymiany doświadczeń, zabawy i odpoczynku. Podczas…