Caritas udziela wszechstronnej pomocy osobom w kryzysie bezdomności, prowadząc szereg placówek, takich jak schroniska, jadłodajnie, łaźnie – szczegóły na stronach Caritas diecezjalnych.

W Warszawie Caritas Polska realizuje projekty polegające na udzielaniu wsparcia kryzysowego i długofalowej pomocy. Są to m.in. programy:

  • Damy Radę!,
  • Uliczny Patrol Medyczny,
  • Trochę ciepła dla bezdomnego.

Programy i akcje Caritas Polska