>> Caritas Polska dla seniorów <<

Seniorzy to grupa społeczna otaczana szczególną troską przez Caritas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Caritas diecezjalne prowadzą dla nich różnego typu placówki (domy pomocy społecznej, kluby seniora, świetlice parafialne). Wraz z Caritas diecezjalnymi szereg programów senioralnych realizuje Caritas Polska. Sprawdź, co robimy dla seniorów.