>> Caritas Polska dla seniorów <<

Seniorzy to grupa społeczna otaczana szczególną troską przez Caritas. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Caritas diecezjalne prowadzą dla nich różnego typu placówki (domy pomocy społecznej, kluby seniora, świetlice parafialne). Wraz z Caritas diecezjalnymi szereg programów senioralnych realizuje Caritas Polska. Sprawdź, co robimy dla seniorów.

Pomoc dla seniora

„Pomoc dla seniora” – to akcja pomocowa Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. Szczególnie narażone są osoby starsze, stanowiące dużą grupę podopiecznych organizacji. Na start akcji Caritas przeznaczyła milion złotych z własnych środków, jednocześnie apelując o wpłaty, które pozwolą dalej pomagać najbardziej potrzebującym seniorom.

Karta na codzienne zakupy

„Na codzienne zakupy” – program pomocy charytatywnej dla osób ubogich, potrzebujących, dotkniętych wykluczeniem socjalnym i społecznym, a w szczególności najuboższych seniorów, którego elementem jest przekazanie karty będącej nośnikiem bonu towarowego wydanego w formie elektronicznej, który umożliwiająca zapłatę za zakupy w sieci sklepów Biedronka.

Koperta życia Caritas

Działania pod tytułem „Koperta życia Caritas” skierowane są przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów a pośrednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora.

Caritas i GAZ-SYSTEM dla seniorów

Program Senior Caritas

Celem programu Senior Caritas jest poprawa jakości życia seniorów i pomagających im wolontariuszy poprzez aktywizację i wsparcie indywidualnych seniorów, tworzenie więzi przyjaźni (pokoleniowych i międzypokoleniowych), wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych i tym samym minimalizowanie procesów osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów.

Raport Caritas o sytuacji seniorów

Opracowanie powstało m.in. z nadzieją na uchwycenie wielowymiarowego obrazu życia osób starszych w wielu kontekstach ich funkcjonowania. Przedstawia najważniejsze wyzwania polityki senioralnej i rekomendacje dotyczące odpowiedzi na nie.