RADA NAUKOWA WYDAWNICTW NAUKOWYCH
CARITAS POLSKA

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Bąk – PWSTiE w Jarosławiu (Nauki społeczne)
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – KUL w Lublinie (Teologia)
Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski – WSM Księży Sercanów (Nauki społeczne)
Prof. dr. hab. Józef Matulnik – WSZiSP (Nauki społeczne)
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz – UKSW w Warszawie (Nauki humanistyczne)
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ciekanowski – PWSTiE (Nauki o bezpieczeństwie)
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Duda – UPJPII w Krakowie (Teologia i Praca socjalna)
Dr hab. Mirosław Dziekiewicz – WIM w Warszawie (Medycyna)
Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń – KUL w Lublinie (Nauki społeczne)
Ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa – PWSZ w Sanoku (Nauki społeczne)
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Niesporek – UŚ (Nauki społeczne)
Prof. Dr hab. Maria Smidova – Uniwersytet Trnawski w Trnawie (Nauki społeczne)
Ks. prof. nadzw. dr hab. Leon Szot – UPJPII (Nauki społeczne)
Dr hab. Maria Kardis – Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Biblistyka)
Dr Urszula Bejma – Caritas Polska (Nauki społeczne)
Dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej (Nauki społeczne)
Dr Kazimierz Szałata – Uniwersytet Otwarty UKSW (Nauki humanistyczne)

Redaktorzy tematyczni:

1. Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski – WSM Księży Sercanów (Teologia)
2. Prof. dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki – UKSW w Warszawie (Pedagogika)
3. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Duda – UPJPII (Praca socjalna)
4. Prof. nadzw. dr hab. Ewa Gurba – UJ (Psychologia)
5. Prof. nadzw. dr hab. Joanna Mysona Byrska –UPJPII (Filozofia)
6. Ks. prof. nadzw. dr hab. Leon Szot – UPJPII (Socjologia)

Redaktor statystyczny:

mgr Bartosz Olszewski

Korekta:

mgr Anna Rudzińska