ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ W PUBLIKACJACH NAUKOWYCH CARITAS POLSKA

W publikacjach naukowych, w tym w pracach Redakcji oraz recenzentów stosuje się w szczególności:

– zasady etyki chrześcijańskiej oraz katolicką naukę społecznej;

– zalecenia Committee on Publication Ethics (zwanego dalej COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, wskazanych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, opracowaniu ,,Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" wydanych w 2011 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół do Spraw Etyki w Nauce, diagramach COPE (https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).