GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP

Redakcja publikacji naukowych Caritas Polska wprowadza procedurę działania przeciwko zjawiskom Ghostwriting oraz Guest authorship zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zjawisko Ghostwriting (pozornego autorstwa) oraz Guest authorship (pozornego współautorstwa) nie jest akceptowane.

Każdy z autorów powinien złożyć oświadczenie, że jego opracowanie nie jest w jakimkolwiek zakresie związane z tymi zjawiskami. W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia opracowanie nie może być publikowane. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwych oświadczeń, o której mowa powyżej.

POBIERZ FORMULARZ