O projekcie

Program Spiżarnia Caritas realizowany jest od marca 2017 roku przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas Archi/Diecezjalnymi. Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności. Produkty odbierane są ze sklepów i przekazywane do placówek Caritas oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących.

Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategicznych Caritas Polska, jakim m.in. jest:

· ograniczenie skrajnego ubóstwa

· przeciwdziałanie nierównościom społecznym

· dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków oraz żywności.

Model współpracy Caritas oraz sieci sklepów Biedronka w zakresie przekazywania żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia został opracowany w projekcie pilotażowym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Aktualnie w ramach programu Spiżarnia Caritas 40 Caritas diecezjalnych oraz innych organizacji kościelnych, jako organizacje pożytku publicznego, podpisały umowy na odbiór żywności z blisko 1000 sklepów różnych sieci handlowych.

Dzięki otrzymanej żywności blisko 50 000 osób regularnie otrzymuje paczki lub posiłki w jadłodajniach Caritas. W pomoc żywnościową potrzebującym jest zaangażowanych ponad 1300 wolontariuszy.

Największym partnerem w programie Spiżarnia Caritas jest sieć sklepów Biedronka, która również wspiera Caritas w programach społecznych i socjalnych.W realizację programu Spiżarnia Caritas zaangażowały się: ALDI, Carrefour, EUROCASH, GOBARTO, INTERMARCHE, Kaufland, LIDL, Netto, Piotr i Paweł, Schiever, Selgros oraz Tesco.

W ramach Spiżarni Caritas przekazano potrzebującym:

– w roku 2017 i 2018 ponad 2 600 ton żywności

– w roku 2019 było to już ponad 5 000 ton żywności

18.09.2019 r. weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zgodnie z nią, sklepy i hurtownie spożywcze o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw. (przez pierwsze dwa lata obowiązywania nowych przepisów powyżej 400 m kw.), będą musiały zawrzeć umowę z wybraną organizacją pozarządową i nieodpłatnie przekazywać jej żywność. Organizacje pozarządowe otrzymają produkty spełniające wymogi prawa żywnościowego, które nie mogą zostać sprzedane ze względu na bliski termin przydatności do spożycia, wady wyglądu samych produktów spożywczych lub ich opakowań. Z kolei 1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące opłat. Sprzedawcy zapłacą 0,1 zł za kg zmarnowanej żywności.

W związku z podpisaną ustawą Caritas, która od 2017 rozwinęła program Spiżarni zaprasza do współpracy sklepy, które zgodnie z ustawą chcą podpisać umowę na odbiór żywności z przeznaczeniem na cele charytatywne.