Spiżarnia Caritas

Program Spiżarnia Caritas realizowany jest od marca 2017 roku przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas Diecezjalnymi. Program ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję produktów spożywczych z krótkim terminem przydatności. Produkty odbierane są ze sklepów i przekazywane do placówek Caritas oraz bezpośrednio dla osób potrzebujących.

Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów strategiczych Caritas Polska, jakim m.in. jest:

 • ograniczenie skrajnego ubóstwa
 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym
 • dążenie do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków
  oraz żywności.

Model współpracy Caritas oraz sieci sklepów Biedronka w zakresie przekazywania żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia został opracowany w projekcie pilotażowym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Program Spiżarnia Caritas cieszy się coraz większym zainteresowaniem, aktualnie do programu zgłosiło się 30 Caritas Diecezjalnych oraz organizacje współpracujące, które deklarują gotowość odbierania i dystrybucji żywności z blisko 500 sklepów sieci Biedronka.

Fot. 1 Samochody Mercedes Sprinter przekazane do Caritas Diecezjalnych

Wolontariusze i pracownicy Caritas odbierają ze wskazanych sklepów Biedronka żywność, która nie może zostać sprzedana ze względu na krótki termin przydatności do spożycia. Są to produkty pełnowartościowe, w tym:

 • mięso
 • ryby
 • nabiał
 • produkty garmażeryjne
 • pieczywo
 • owoce i warzywa

Średnia cena 1 kg przekazanej żywności przez sklepy Biedronki wynosi ok. 15 zł.

Żywność przewożona jest bezpośrednio do jadłodajni i stołówek prowadzonych przez daną Caritas, gdzie następnego dnia wykorzystywana jest do przygotowania posiłków dla osób bezdomnych, starszych i potrzebujących. Drugim kanałem dystrybucji jest wydawanie żywności w postaci paczek w punktach wydawania żywności Spiżarnia Caritas lub w parafiach.

Fot. 2 Samochody Mercedes Sprinter przekazane do Caritas Diecezjalnych

W programie pomoc w postaci paczek i posiłków otrzymuje codziennie kilka tysięcy osób.

Dzięki współpracy Jeronimo Martins Polska S.A. i Caritas w listopadzie 2017 roku samochody Mercedes Sprinter trafiły do siedmiu Caritas diecezjalnych w Polsce, które aktywnie włączyły się w akcję Spiżarnia Caritas. Samochody chłodnie służą działaniom charytatywnym w zakresie pomocy żywnościowej na terenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Warmińskiej oraz Caritas Diecezji Ełckiej, Warszawsko-Praskiej, Gliwickiej, Sosnowieckiej i Kaliskiej.

W realizację programu Spiżarnia Caritas angażują się kolejne sieci sklepów. Caritas Polska rozwija współpracę z Tesco Polska, ALDI, Lidl oraz Kaufland.