Ostatnie miesiące były czasem podjęcia przez diecezjalną Caritas nowych działań dobroczynnych i aktywizacji realizowanych dotychczas. Caritas w Sandomierzu podkreślała w tym czasie istotę swojej działalności jako instytucji charytatywnej, której podstawową, a zarazem przewodnią misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 – Niech rozpoczęte dzieła miłości, inicjatywy na rzecz potrzebujących rozwijają się dalej. Niech nasze ludzkie prawa i plany czerpią natchnienie z serca Chrystusa, w którym jest miejsce dla każdego – zachęcał bp Nitkiewicz.

Z kolei ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas w Sandomierzu zwrócił uwagę na to, że wszystkim podejmowanym w tym czasie dziełom towarzyszyły słowa z Ewangelii św. Mateusza „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. – Dzisiejsze spotkanie, po roku od rozpoczęcia obchodów Roku Caritas w diecezji sandomierskiej jest czasem podsumowań, refleksji oraz momentem rozważań nad przyszłymi działaniami o charakterze dobroczynnym – mówił ks. Bogusław Pitucha.

W czasie Roku Caritas w każdym dekanacie diecezji sandomierskiej zostały zorganizowane spotkania o charakterze formacyjno – informacyjnym, podczas których zwracano uwagę na najbardziej istotne kwestie z życia każdej społeczności. Dzięki tym spotkaniom wiele z istniejących PZC zaktywizowało swoją działalność. Powołano też nowe Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas. W ramach Roku Caritas zainicjowano również realizację Programu Pomocy Systemowej Uczniom Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu w roku szkolnym 2014/ 2015. Obejmował on współpracę zespołu do spraw pomocy socjalnej Uczniom Ośrodka, wyłonionego spośród nauczycieli i wychowawców placówki. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia do tej pory wsparcia udzielono 32 Uczniom Ośrodka. Program obejmował kompleksową pomoc w zakresie finansowym, żywnościowym, rzeczowym, medycznym, wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego, a także pracę socjalną.