Za nami pierwsze 6 z 10 z zaplanowanych przez Caritas na ten rok turnusów kolonijnych.

W lipcu odbyły się 2 turnusy w Jaworzynce, całe wakacje trwają kolejne turnusy w Zakopanem, a w sierpniu rozpoczęła się wakacyjna przygoda w Zalesiu. W sumie na wszystkich turnusach wypoczywało i będzie wypoczywać 450 dzieci z diecezji sosnowieckiej. Dzięki dotacjom z Gmin: Będzin, Jaworzno i Sosnowiec  wszyscy mają zapewniony atrakcyjny, bezpieczny i niejednokrotnie bezpłatny wypoczynek. Środki Caritas pochodzą z ofiar Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Już po raz dziewiętnasty na zaproszenie Caritas Diecezji Sosnowieckiej w lipcu w Zakopanem przebywała 21 osobowa grupa młodzieży polonijnej z Iwano – Frankowska na Ukrainie, a w Wolbromiu 20 osobowa grupa polonusów z miejscowości Kaczyka w Rumunii. Pobyt w Polsce to jednak nie tylko wypoczynek – oprócz wspólnej zabawy z dziećmi z Polski, dzieci polonijne uczyły się języka polskiego, poznawały historię i kulturę polską. Pobyt grupy ukraińskiej był współfinansowany ze środków Senatu RP.

W programie kolonii znajdują się wycieczki autokarowe,  piesze, zwiedzanie zabytków kultury, warsztaty regionalne, ognisko w szałasie góralskim, degustacja potraw regionalnych, a ponadto mnóstwo zabawy i aktywny wypoczynek. W bieżącym roku szczególną uwagę zwracamy na aktywność ruchową i sport, stąd obecność instruktorów sportowych i codzienna gimnastyka. Nie zapominamy oczywiście o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św. Koloniści pielgrzymują do licznych sanktuariów rozsianych od Cieszyna do Lipnicy Murowanej. Nad rozwojem duchowym czuwają klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach koloniści Caritas są za pan brat z ekologią, dbają o środowisko naturalne i prowadzą zdrowy tryb życia.

W niedziele 7 sierpnia w Zakopanem, a w poniedziałek w Zalesiu po raz kolejny kolonistów odwiedził Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Dyrektor Caritas Ks. Tomasz Folga. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, były wspólne śpiewy, zabawa przy ognisku i kiełbaski. Biskup tradycyjnie zaprosił dzieci na lody, a koloniści poczęstowali Księdza Biskupa oscypkami. Dziękujemy Ks. Biskupowi za pasterska opiekę i życzliwość. Zapraszamy na kolejne turnusy.

opr. Caritas Diecezji Sosnowieckiej