W Ośrodku w Myczkowcach w dniu 30 sierpnia 2016 r. podczas piątego turnusu, odbyło się podsumowanie Wakacyjnej Akcji Kolonijnej organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W sumie w akcji letniej zorganizowanej w Myczkowcach i Budach Głogowskich uczestniczyło 1400 osób, w tym: 159 z Ukrainy, 30 z Litwy, 130 osób niepełnosprawnych. Wypoczywający byli kierowani przez parafie, Kuratorium Oświaty, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Instytucje i różne placówki specjalistyczne. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 116 wychowawców, 17 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 7 duszpasterzy, 2 siostry zakonne, 1 kleryk WSD z Rzeszowa, a także 5 lekarzy i 16 pielęgniarek.

Turnusy te poprzedził 14-dniowy turnus kolonii polonijnej dla dzieci z Ukrainy, częściowo dofinansowany przez Caritas Polska i WDK w Rzeszowie,  w którym uczestniczyło 130 osób z Koziatynia, Czortkowa, Sławuty, Wołodarska i Lwowa. Opiekę nad dziećmi społecznie podjęło 24 opiekunów, tj.: kierownik, kapelan, lekarz, 2 pielęgniarki, 6 wychowawców z Polski i 13 wychowawców z Ukrainy.

Akcja wakacyjna mogła się odbyć dzięki środkom finansowym otrzymanym z: Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Caritas Polska, ROPS w Rzeszowie, Fundacji PGE, WDK w Rzeszowie, WORD Krosno i Rzeszów, Telewizji Polskiej „Reklama Dzieciom” oraz Urzędów Gmin w Sędziszowie Młp., Skołyszynie, Bieczu, Niebylcu, Chmielniku i Głogowie Małopolskim. Pozostałą kwotę całej akcji pokryły środki własne Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz ofiary indywidualnych osób. Wszystkim za finansowe wsparcie Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie dziękuje.

W ramach wypoczynku prowadzone były programy szkoleniowe przez WORD z Krosna i Rzeszowa, Komendę Powiatową Policji z Leska, PZMot z Rzeszowa, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Leska, Straż Pożarną z Głogowa Młp., Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego z Rzeszowa, Państwową Inspekcję Pracy z Rzeszowa, IPN z Rzeszowa i Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty, Związek STRZELEC z Rzeszowa, Szkołę Karate Pana Wiesława Kisiela z Rzeszowa oraz Gminę Głogów Małopolski, a także warsztaty z fizyki, chemii, kryminalistyki i robotyki prowadzone przez „Projektor – wolontariat studencki” z Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wakacyjna Akcja Caritas nie mogła się odbyć bez wielu darczyńców i sponsorów, do których należą:  Gospodarstwo Ogrodnicze Trzebownisko, Mlekovita Trzebownisko, Firma Janipek – Trzebownisko, Res-Drob Rzeszów, Hurtownia ANIA z Rzeszowa oraz pakiety żywnościowe ŚDM.

Na każdym turnusie nie zabrakło obecności Księży Biskupów z dobrym słowem, błogosławieństwem i słodyczami.

Z dziećmi V turnusu w ośrodku w Myczkowcach, którego kierownikiem była Anna Szlęzak, a kapelanami ks. dr hab. Jacenty Mastej z KUL i ks. dr hab. Janusz Miąso z URz – spotkali się m.in.: ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba, dyrektorzy – ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, s. Joanna Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej, kurator Małgorzata Rauch, dyrektorzy WORD z Rzeszowa i Krosna, dyrektor PZMot z Rzeszowa, komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Leska, wójt Gminy Solina, przedstawiciele ZSG z Rzeszowa, a także kierownicy poprzednich turnusów i właściciele firmy Janipek.

Dzieci zaprezentowały specjalny program słowno-muzyczny w oparciu o Ewangelię opisującą Sąd Ostateczny z akcentami Roku Miłosierdzia, zwracając szczególną uwagę na uczynki miłosierne co do ciała, jakimi są: „głodnych nakarmić” i „podróżnych w dom przyjąć”. Prezentacja zakończyła się wezwaniami św. Faustyny: „Dopomóż mi Panie, aby oczy, ręce, nogi, uszy, język i serce były miłosierne”.

Biskup Rzeszowski przed błogosławieństwem dzieci i uczestników spotkania powiedział m.in.: „Łączy nas Caritas, wszystko zawiera się w słowie miłosierdzie”.

Kolejnym punktem spotkania było dyskusyjne omówienie całego projektu wakacyjnego. Wzięli w nim udział zaproszeni goście oraz kierownicy wakacyjnych turnusów. Podsumowując dyskusję pasterz diecezji złożył podziękowanie wszystkim posługującym podczas wakacyjnej akcji, a przede wszystkim dziękował im za „okazane dzieciom serce, zupełnie bezinteresownie, które pozwala stracić ze swego czasu, odpoczynku, może i grosza, na rzecz innych, którzy mają często deficyt miłości; pamiętając, że Ten, Który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Od ponad dwudziestu lat nad całością wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Myczkowcach czuwa ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach, któremu od kilku lat pomaga ks. Roman Czenczek. Natomiast od roku 2014 za przebieg kolonii w Budach Głogowskich odpowiedzialny jest ks. dr Piotr Potyrała – kierownik tamtejszej placówki.

 opr. s.  Joanna Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej