Aktualności

Świetlice w Witebsku, Miorach i Brasławiu w obiektywie Caritas Polska

Caritas Polska we współpracy z Caritas Diecezji Grodzieńskiej, Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i Caritas Diecezji Witebskiej realizują wspólnie projekt rozwojowy pt. "Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych dla…

Razem dla niepełnosprawnych

„Wspólnie z wiceministrem Ochrony Pracy i Polityki Społecznej Białorusi, Panem Aleksandrem Rumakiem oraz Caritas diecezjalnymi w Białorusi, chcemy zająć się trudną sytuacją osób niepełnosprawnych w naszych krajach” - informuje ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Ks. Marcin Iżycki: Białoruś i Ukraina to najważniejsze kierunki pracy Caritas Polska na wschodzie

Dzięki współpracy Caritas Polska i Caritas trzech diecezji z Białorusi oraz dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP realizowany jest projekt pomocy o nazwie „Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi”. Świetlice gromadzą i integrują dzieci z różnych środowisk.

Tornistry pełne uśmiechów dla dzieci z Kresów Wschodnich

Ponad 700 plecaków przekaże w tym roku dzieciom z Kresów Wschodnich Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Plecaki przygotowane do wypełnienia przyborami szkolnymi można odbierać w parafialnych oddziałach Caritas.

Jasny punkt na blokowisku - o świetlicach dla dzieci na Białorusi

Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi na Białorusi od 2 lat tworzy świetlice integracyjne dla dzieci. Utworzono już 13 świetlic, a w tym roku powstanie 8 kolejnych. Projekt realizowany jest dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.