Aktualności

Caritas: Będą mieszkania wspierane dla osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych

Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał dotację z Unii Europejskiej na remont dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie. Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby mieszkań wspieranych i sal dziennej rehabilitacji.

Kursy zawodowe dla bezrobotnych w Kielcach

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży działający w strukturach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zorganizował w Kielcach na zlecenie Caritas Diecezji Kieleckiej kursy zawodowe dla osób bezrobotnych. W zajęciach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy uczestniczyło piętnaście osób.

Kielce: Jubileusz WTZ w Ostrowie

Na jubileuszu obecni byli założyciele WTZ: Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik, Pan Józef Siwek – ówczesny Wójt Gminy Krasocin, Pan Zbigniew Krzysiek -Starosta Powiatu Włoszczowskiego (obecnie wicestarosta) oraz…

Poświęcenie wyremontowanego schroniska dla kobiet

Dyrektor kieleckiej Caritas ks. Stanisław Słowik wprowadził zebranych w atmosferę świątecznego spotkania i opowiedział o przebiegu remontu placówki. Po modlitwie i odśpiewaniu kolędy ks. Krzysztof Banasik poświęcił budynek oraz…

Kielce: Podsumowanie przedświątecznej pomocy Caritas

Blisko 1600 paczek z żywnością przekazano rodzinom ubogim, z tego 700 paczek żywnościowych wydano przez Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach, większość jednak rozprowadziły  Parafialne Zespoły Caritas w wielu miejscowościach diecezji.…