Obrady poprzedziła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby w Bazylice Mniejszej – w sanktuarium Pani Rzeszowa. Mszę św. z Pasterzem koncelebrowali również dyrektorzy Caritas – ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn oraz ojcowie Bernardyni. W homilii biskup nawiązując do św. Józefa – patrona dnia, powiedział m.in.: „Nie wiem, czy w ciągu 25 lat obrady sejmiku wypadły kiedy w Uroczystość św. Józefa… Trzy lata temu ojciec św. Franciszek rozpoczynając pontyfikat w tym właśnie dniu przypomniał wiarę św. Józefa i zestawił ją z wiarą Abrahama. Ta wiara jako zawierzenie i zaufanie. Józef niezwykle posłuszny i pokorny,  nazwany przez Jana Dobraczyńskiego Cieniem Ojca. Wielka była jego odpowiedzialność za powierzone zadanie. Następnie Ojciec św. wzywał do takiej postawy; Troszczcie się o każda osobę. Bądźcie opiekunami Bożych darów.” Kaznodzieja mówił dalej: „Kiedy po trzech latach przywołamy jego słowa, uświadamiamy sobie, że ta myśl to fundament idei sejmików. Okres 25 lat to dowód wytrwałości i wierności, ale i determinacji… Jubileusz to wierność i radowanie się. Cieszmy się owocami tej wierności.” Nawiązując dalej do słów papieża Franciszka biskup powiedział: „Opiekujmy się Chrystusem w naszym życiu, w sobie. To wezwanie do troski o swoje wnętrze, do pracy nad sobą. To także troska o pomnażanie dobra. W odpowiedzi na to jesteśmy tu w bazylice.” W zakończeniu homilii obecni w sanktuarium usłyszeli: „To co czynimy od 25 lat wpisuje się w przeżycie Roku Miłosierdzia, to konkretne dzieło wpisujące się w ten nadzwyczajny rok.”

W drugiej części spotkania w Urzędzie Wojewódzkim obrady sejmiku rozpoczął jego twórca prof. Andrzej Kwolek, który także wygłosił referat poświęcony rehabilitacji starszych osób. Tę część obrad prowadził ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i prezes Fundacji Caritas.

Do zgromadzonych słowo skierował także biskup Jan Wątroba, dziękując za sejmikowe dzieło i udzielając błogosławieństwa na dalsze owocne lata jego kontynuacji.

W tej części głos zabierał również wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek – wręczając razem z przewodniczącym Sejmiku Jerzym Cyprysiem  – prof. A. Kwolkowi jubileuszowy grawerton. Następnie głos zabrał poseł Andrzej Szlachta, który także odczytał przesłanie Ministra Zdrowia. Zgromadzonych pozdrowił także poseł Wojciech Buczak. Natomiast dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik powiedział o przygotowaniach legislacyjnych dla tej grupy osób.

 Uniwersytet Rzeszowski od lat uczestniczy w sejmikowym zamyśleniu, dlatego też w imieniu uczelni głos zabrał prorektor prof. Czesław Puchalski.

 Swoje przemówienia wygłosili również: Grażyna Hejda – dyrektor NFZ, Janusz Solarz – dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego, gdzie funkcjonuje KRORE, dyrektor PFRON – Maciej Szymański, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa – Henryk Wolicki oraz każdorazowy uczestnik sejmików – dr Mieczysław Janowski.

 W tych wystąpieniach nie mogło zabraknąć głosu dwóch pań, które to od 25 lat zasiadają w prezydium sejmiku: Teresy Gajdek – pełnomocnika Caritas Diecezji Rzeszowskiej  ds. Osób Niepełnosprawnych oraz prof. Teresy Pop z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Refleksyjny wiersz w obronie nienarodzonych odczytał jego autor na wózku inwalidzkim – Tadeusz Sroka: „Rączki mi rosną, paluszki mam, nóżkami czasem w piłkę gram, włoski mam czarne, oczy niebieskie, będziesz mieć ze mną życie królewskie…”

Gospodarz województwa Ewa Leniart zabierając głos wyraziła radość i podziękowanie za działanie sejmików, przekazując inicjatorowi i zaangażowanym  w jego kontynuację wyróżnienie i dyplomy.

Podczas obrad, liczni zabierający głos zgłosili kilkanaście formalnych wniosków.

Ks. Stanisław Słowik, podsumowując obrady podkreślił 25-letni udział wielu osób w dziele sejmiku, stwierdzając zarazem, że z racji jubileuszu większość wypowiedzi dotyczyła Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie, jako największego owocu sejmikowych spotkań. Sejmik wyraża radość z szczególnej symbiozy jaka zaistniała na srebrny jubileusz – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cypryś potwierdził  uczestnictwo „Większego Sejmiku”, czyli Sejmiku Województwa Podkarpackiego w organizacji następnych spotkań na temat pomocy niepełnosprawnym. Organizatorzy 25 sejmiku wyrażają wdzięczność Sejmikowi Województwa za dofinansowanie wydania specjalnego periodyku na tę okoliczność, który trafił do każdego uczestnika.

W modlitwie „Anioł Pański” wszyscy zebrani polecali wieczny pokój zmarłych działaczy i osób niepełnosprawnych – uczestników dotychczasowych sejmików.

Obrady Jubileuszowego Sejmiku zamknął jego twórca prof. dr hab. Andrzej Kwolek.

 

 

  1. Joanna Smagacz