Otwarto pralnię prowadzoną przez niepełnosprawnych w Palestynie

W ośrodku Al Basma w palestyńskim mieście Beit Sahour otwarta została ogólnodostępna pralnia, w której pracują podopieczni tego ośrodka – osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pralnia powstała w ramach projektu wspierającego integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami, realizowanego przez Caritas Polska i Caritas Jerozolima, a współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Ośrodek Al Basma, działający przy Związku Kobiet Arabskich, obejmuje opieką około 40 osób z upośledzeniem umysłowym, zapewniając im edukację, szkolenia, warsztaty terapii zajęciowej. Beneficjenci biorą udział w wielu programach, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia własnej wartości, przygotowania ich i włączania w życie społeczne, oraz pozwalają podnieść ich umiejętności komunikacyjne, a także nauczyć ich rzemiosła, które pozwoli im na zwiększenie potencjału i zarobienie własnego dochodu. Teraz do podejmowanych w ośrodku działań dołącza pralnia, dostępna dla lokalnej społeczności, którą obsługują osoby niepełnosprawne.

Nasza pralnia to jedno z bardzo nielicznych miejsc w Palestynie, gdzie osoby z upośledzeniem umysłowym będą mogły pracować zawodowo i otrzymywać za to pensję – mówi Basma Giacaman, dyrektor ośrodka. W pralni pracuje pięć osób o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To oni, po odpowiednim przeszkoleniu, wykonują wszystkie zadania niezbędne do codziennego funkcjonowania pralni – obsługują pralkę i suszarkę, maglują obrusy czy pościel.

Basma ma świadomość, że nie wszystkim łatwo będzie zaakceptować fakt, że w działalność usługową zaangażowane są osoby niepełnosprawne. – Zależy nam na zmianie mentalności. Ludzie mogą mieć problem z tym, że osoby z upośledzeniem umysłowym dotykają ich rzeczy, ich prania, ale to jest postawa, którą chcemy zmienić.

Inicjatywa już na początku spotkała się z pozytywnym odzewem i wsparciem. Pracownik firmy dostarczającej sprzęt, z wykształcenia inżynier, po pierwszej wizycie w ośrodku Al Basma zadeklarował, że bez dodatkowych opłat zajmie się zaprojektowaniem pomieszczenia na pralnię tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom. Dzięki przebudowie pralnia zyskała oddzielne wejście z zewnątrz budynku, przez co klienci będą mieli do niej łatwiejszy dostęp. Na razie pralnia obsługuje przede wszystkim hotel prowadzony przez Związek Kobiet Arabskich, ale ma nadzieję na rozwinięcie skrzydeł i realizację zleceń od klientów indywidualnych i innych organizacji.

Beit Sahour, w którym mieści się pralnia, jest miastem sąsiadującym z Betlejem, zamieszkałym obecnie głównie przez arabskich chrześcijan. To tutaj mieści się tak zwane Pole Pasterzy – miejsce, w którym aniołowie ogłosili pasterzom wiadomość o narodzeniu Jezusa. Mamy też nadzieję, że to stąd, dzięki inicjatywie ośrodka Al Basma, wyraźniej zabrzmi głos o wartości osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, o ich godności i należnym miejscu w społeczeństwie.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.