Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Walcach od siedmiu lat przygotowują adwentowy dar dla kapłanów – dar modlitwy. Już w połowie listopada piszą list do wybranego kapłana informując go o podjętym postanowieniu. W gronie „obdarowanych” kapłanów są głównie neoprezbiterzy, święceni w ostatnich latach, którzy odwiedzali naszą szkołę, choć nie tylko. W tym roku wysłaliśmy 60 listów. Wolontariusze niejednokrotnie z całymi rodzinami modlą się codziennie, przez cały adwent, jedną tajemnicę różańca. Niemal wszyscy członkowie SKC należą też do Szkolnego Kółka Różańcowego, zatem modlitwa różańcowa nie przychodzi im trudno. Różańcowy dar rozpoczynamy w pierwszą niedzielę adwentu. Szczególna radość gości na twarzach i w sercach wolontariuszy, gdy „obdarowany” kapłan odpisze, bądź czasem osobiście podziękuje, czy też  – co się również zdarzało – przyśle mały świąteczny upominek. Odpowiedzi kapłanów są zawsze głośno czytane wśród wolontariuszy i na długo pozostają w pamięci.

opr. mgr Róża Wilczek

opiekun Szkolnego Koła Caritas w Walcach