Aktualności

Siedlce: Caritas dodaje dzieciom skrzydeł

W Caritas Diecezji Siedleckiej rusza nabór do programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży pn. „Skrzydła”. Dzięki wsparciu darczyńców, dzieci otrzymają środki na pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole. O pomoc mogą…

Kielce: Spotkanie opłatkowe podopiecznych Programu „Skrzydła”

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w intencji darczyńców w Kościele Świętej Trójcy  w Kielcach. Celebrujący liturgię, dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik oraz zastępca dyrektora ks. Krzysztof Banasik wyrazili…

Zielona Góra: Rekolekcje Skrzydlatych

W rekolekcjach wzięło udział 23 „Skrzydlatych”. Był to niezwykły czas poznawania się, dzielenia się swoim doświadczeniem, ale i też przybliżenia do Boga. Ksiądz dyrektor Stanisław Podfigórny podczas konferencji oraz homilii…

Kielce: Kolejna edycja Skrzydeł

Pomoc obejmuje sfinansowanie dożywiania w szkole, korepetycji, zakupu podręczników i artykułów szkolnych lub innych kosztów związanych z edukacją. Program polega na comiesięcznych wpłatach sugerowanej kwoty 150 zł lub innej, w zależności…

Dodaj dzieciom skrzydeł

Inspiracją do powstania programu „Skrzydła" było przesłanie św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku: "Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo…