Caritas Polska zachęca do praktyki 9 pierwszych piątków miesiąca jako wynagrodzenia za zniewagi Najświętszemu Sercu Jezusa.

Praktyka 9 pierwszych piątków miesiąca znana jest w Kościele od wielu lat. Wiąże się z objawieniami o Najświętszym Sercu Jezusa, jakich doświadczyła francuska siostra zakonna Małgorzata Maria Alacoque. Pan Jezus obiecał jej, że każdy, kto będzie przyjmował komunię świętą wynagradzającą przez 9 kolejnych piątków miesiąca, ten umrze w stanie łaski uświęcającej i znajdzie schronienie w Jego Sercu.

Na portalu Aleteia możemy przeczytać o komunii wynagradzającej: „Nie chodzi więc o spłacenie długu, ale o uświadomienie sobie miłości. Wynagradzamy Jezusowi cierpienia, jakie zniósł z powodu naszych grzechów, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani. Niemożliwe, żeby świadomość tego, jak bardzo jestem kochany, niczego we mnie nie zmieniła. Miłość budzi miłość. A obudzona miłość przemienia skuteczniej niż wszystkie dobre postanowienia razem wzięte. Ponieważ mam fatalną skłonność do zapominania o tej miłości, więc Jezus proponuje mi, bym przynajmniej raz w miesiącu przyjmując Go w Komunii spróbował odnowić w sobie tę świadomość”.

Praktyka pierwszych piątków polega na uczestnictwie we mszy św. i przyjęciu komunii św. przez kolejnych 9 miesięcy. Jeśli zachodzi taka konieczność, należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty i pojednania (niekoniecznie w pierwszy piątek). Jeśli w trakcie 9 pierwszych piątków nie uda się uczestniczyć we mszy św., nie trzeba zaczynać od nowa, lecz kontynuować praktykę. Nie chodzi tu o „magię”, lecz o życie w bliskości i jedności z Bogiem.