Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej

Od czasów papieża Leona XIII październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Tradycja tej modlitwy sięga średniowiecza. Caritas Polska włącza się w modlitwę różańcową, ofiarując ją, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, w intencji misji.

Modlitwa różańcowa, jaką znamy dziś, kształtowała się przez wiele wieków. Sama nazwa „różaniec” (rosarium) oznacza wieniec z róż, ogród różany, dlatego wierzący, odmawiając modlitwę, składali „duchowe kwiaty” u stóp Matki Bożej. W średniowieczu zalecane było odmawianie kolejno 150 psalmów. Jednak nie wszyscy mogli się włączyć w tą modlitwę ze względu na brak umiejętności czytania. Tak powstał zwyczaj odmawiania modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”. Modlitwę różańcową, która na przestrzeni wieków przyjęła kształt znany obecnie, upowszechnił św. Dominik około 1214 roku.

Odmawiając modlitwę powszechną i pozdrowienie anielskie rozważamy tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Papież Jan Paweł II w „Rosarium Virginis Mariae” pisze, że „różaniec jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Paweł VI: »Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6, 7)«. Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa” (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, pkt 12)

O modlitwie różańcowej, skutecznym narzędziu walki ze złem, przypomina sama Matka Boża w objawieniach, m.in. w Lourdes i Fatimie.

Jak odmawiać różaniec?

Rozpoczynamy znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie odmawiamy modlitwę „Wierzę w Boga”: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Następnie odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Potem odmawiamy 3 razy modlitwę „Zdrowaś Maryjo” prosząc o wiarę, nadzieję i miłość: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wstęp do różańca kończymy modlitwą „Chwała Ojcu”: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Teraz wypowiadamy tajemnicę różańca i ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy (tajemnice rozpisane są poniżej). Następnie odmawiamy: 1 x „Ojcze Nasz”, 10 x „Zdrowaś Maryjo”, 1 x „Chwała Ojcu”. W ten sposób odmawiamy też pozostałe tajemnice.

Na zakończenie różańca odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę”: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Tajemnice radosne – odmawia się w poniedziałek i sobotę:
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła – odmawia się w czwartek:
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Cud w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne – odmawia się we wtorek i piątek:
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Droga Krzyżowa Pana Jezusa
Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne – odmawia się w środę i niedzielę:
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Wielu chrześcijan w trudnych sytuacjach życiowych decyduje się odmawiać tzw. nowennę pompejańską, czyli codziennie wszystkie 4 części różańca przez 54 dni. Objawienie Matki Bożej z obietnicą, że modlący się otrzyma łaskę, o którą prosi, zostało opisane przez bł. Bartola Longa. Modlitwę tę propaguje dominikański kaznodzieja o. Adam Szustak: https://www.youtube.com/watch?v=7UMbe3ayLhE

Zachęcamy do zapoznania się z pięknymi cytatami dotyczącymi różańca opublikowanymi na portalu Deon: https://deon.pl/wiara/duchowosc/15-cytatow-pokazujacych-jak-potezna-modlitwa-jest-rozaniec,456368

Caritas Polska włącza się w Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

„Nie żyjmy wiarą zamkniętą w zakrystii” – powiedział papież Franciszek 1 października w homilii na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Decyzją papieża okres ten ma pobudzić wiernych do modlitwy w intencji misji oraz do zadawania sobie pytań o dawanie świadectwa przez każdego wiernego. Caritas Polska odpowiada na to wezwanie.

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. Ojciec Święty skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Franciszek ogłasza w nim, że w październiku 2019 roku będzie miał miejsce Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV listu apostolskiego Maximum illud. Dokument ten miał rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

Ojciec Święty przypomniał znaczenie, jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument.

Ogłaszając październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości „Missio ad genteks” by podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wierzącym leżało na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie grup wiernych we wspólnoty misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

„Ale jak zostać misjonarzami? Żyć jako świadkowie: świadcząc swoim życiem, że znamy Jezusa (…) Zatem my, którzy odkryliśmy, że jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego, jakże moglibyśmy przemilczeć radość bycia miłowanymi, pewność, że zawsze jesteśmy cenni w oczach Boga? Jest to przepowiadanie, na które oczekuje wielu ludzi. I to jest nasza odpowiedzialność. Zadajmy sobie w tym miesiącu pytanie: jak wygląda moje świadectwo?”

Przez cały miesiąc ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, wraz z zespołem pracowników odmawiać będzie dziesiątkę różańca oraz modlitwę „Anioł Pański” modląc się zgodnie z prośbą papieża.