Program Fundusze Europejskie
na Pomoc Żywnościową
2021-2027 (FEPŻ)
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

FEPŻ 2021-2027, to kontynuacja realizowanego przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w Polsce Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach niego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Caritas to organizacja z ogromnym doświadczeniem w realizacji PEAD, a następnie FEAD – POPŻ w ramach ośmiu Podprogramów. Sieć Caritas na terenie całej Polski jest dobrze przygotowana do magazynowania i dystrybuowania pomocy żywnościowej oraz organizacji działań towarzyszących dla osób potrzebujących skierowanych do odbioru żywności i uczestnictwa w warsztatach w ramach FEPŻ – Podprogram 2023.

Realizacja dystrybucji żywności w Polsce
czerwiec 2024 – grudzień 2024
Realizacja działań towarzyszących w Polsce
kwiecień 2024 – grudzień 2024
Liczba osób, które Caritas planuje objąć wparciem
262,6 tys.
Wartość dofinansowania w ramach operacji II
(Administrowanie, transport, magazynowanie oraz działania towarzyszące)
7 600 445, 10 zł
(6 840 400, 58 zł środki europejskie / 760 044, 52 zł budżet krajowy)

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca (IZ). Instytucją pośredniczącą (IP) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Przewidziane efekty i rezultaty:

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących.

Proces przygotowania do realizacji danego Podprogramu rozpoczyna się parę miesięcy przed realną dystrybucją żywności i realizacją działań towarzyszących. Jest wieloetapowy i wymaga zaangażowania instytucji publicznych oraz organizacji ogólnopolskich, które na późniejszym etapie zajmą się realną realizacją danego Podprogramu.

Głównym zadaniem Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej, Organizacji Partnerskich Regionalnych oraz Organizacji Partnerskich Lokalnych jest prowadzenie dystrybucji żywności dla osób zakwalifikowanych do danego Podprogramu. W ramach realizacji FEPŻ Podprogram 2023 umożliwiono uzupełnianie paczki żywnościowej o dodatkowe produkty pozyskane przez organizacje, tzw. żywność z darowizn.

Caritas jako Organizacja Partnerska Ogólnopolska przekazuje rocznie wsparcie żywnościowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej dla blisko 260 tys. osób w Polsce. Organizacje Partnerskie Regionalne - Caritas Archidiecezjalne i Diecezjalne oraz Organizacje Partnerskie Lokalne - Parafie, OPSy współpracujące z Caritas od 2014 roku przekazały blisko 7 mln paczek i 3 mln posiłków. Ponadto w latach 2014-2023 przeprowadzono działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne osób zakwalifikowanych do programu dla ponad 200 tys. osób.

 
Caritas kontynuuje pomoc w ramach Nowej Perspektywy Budżetowej na lata 2021-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową. Zdobyte doświadczenie pozwala na jeszcze lepsze zorganizowanie sieci dystrybucji żywności oraz realizację działań towarzyszących, które będą miały znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania w środowisku zamieszkania oraz integrację społeczną osób korzystających z warsztatów.

Informacje dla potrzebujących

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Adres:

ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała
ul. Janowicka 138, 43-512 Janowice (do korespondencji)

Kontakt:

+48 734 176 648
biuro@caritas.bielsko.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 5 000 osób. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przeprowadzi minimum 23 działania towarzyszące dla ok. 520 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Adres:

ul. Cienista 2, 85-817 Bydgoszcz
ul. Grodzka 22, 85-109 Bydgoszcz (do korespondencji)

Kontakt:

+48 724 560 015
caritas@caritas.bydgoszcz.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Bydgoskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 7 500 osób. Caritas Diecezji Bydgoskiej przeprowadzi minimum 34 działania towarzyszące dla ok. 780 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Adres:

ul. ks. Stanisława Staszica 5, 42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 24/44, 42-200 Częstochowa (Centrum Administracji i Wolontariatu)

Kontakt:

+48 34 368 05 82
caritas@caritas.czest.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 5 000 osób. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przeprowadzi minimum 23 działania towarzyszące dla ok. 520 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Adres:

ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski (do korespondencji)

Kontakt:

+48 25 787 37 40
drohiczyn@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 9 500 osób. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przeprowadzi minimum 43 działania towarzyszące dla ok. 1 000 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Ełckiej

Adres:

ul. Ks. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk

Kontakt:

+48 87 441 70 00
elk@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Ełckiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 16 000 osób. Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadzi minimum 73 działania towarzyszące dla ok. 1 680 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Adres:

ul. Osiedle Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
ul. Seminaryjna 2, Gniezno (Plebanka) – biuro

Kontakt:

+48 61 425 57 82
caritas@caritas.gniezno.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 8 000 osób. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przeprowadzi minimum 37 działania towarzyszące dla ok. 840 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Adres:

ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, skr. poczt. 1822 (do korespondencji)

Kontakt:

+48 32 251 67 22
katowice@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Katowickiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 7 000 osób. Caritas Archidiecezji Katowickiej przeprowadzi minimum 32 działania towarzyszące dla ok. 730 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Kieleckiej

Adres:

Pl. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
Pl. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce (budynek przy Katedrze) – biuro

Kontakt:

+48 41 344 52 82
kielce@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Kieleckiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 11 000 osób. Caritas Diecezji Kieleckiej przeprowadzi minimum 50 działań towarzyszących dla ok. 1 150 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Adres:

ul. Ks. bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin

Kontakt:

+48 94 342 36 90
sekretariat.koszalin@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 6 500 osób. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej przeprowadzi minimum 30 działań towarzyszących dla ok. 680 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Adres:

ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków

Kontakt:

+48 12 637 07 12
krakow@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 42 600 osób. Caritas Archidiecezji Krakowskiej przeprowadzi minimum 194 działań towarzyszących dla ok. 4 470 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Legnickiej

Adres:

ul. Stefana Okrzei 22, 59-220 Legnica

Kontakt:

+48 76 724 43 00
kontakt@caritaslegnica.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Legnickiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 7 000 osób. Caritas Diecezji Legnickiej przeprowadzi minimum 32 działania towarzyszące dla ok. 730 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Adres:

ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża

Kontakt:

+48 86 216 29 38
lomza@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Łomżyńskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 14 000 osób. Caritas Diecezji Łomżyńskiej przeprowadzi minimum 64 działania towarzyszące dla ok. 1 470 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Łowickiej

Adres:

ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz

Kontakt:

+48 46 837 64 56
lowicz@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Łowickiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 2 000 osób. Caritas Diecezji Łowickiej przeprowadzi minimum 10 działań towarzyszących dla ok. 210 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Adres:

ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn

Kontakt:

+48 89 523 64 02
olsztyn@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Warmińskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 3 000 osób. Caritas Archidiecezji Warmińskiej przeprowadzi minimum 14 działań towarzyszących dla ok. 310 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Pelplińskiej

Adres:

ul. Sambora 28, 83-130 Pelplin

Kontakt:

+48 58 536 15 31
pelplin@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Pelplińskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 5 000 osób. Caritas Diecezji Pelplińskiej przeprowadzi minimum 23 działań towarzyszących dla ok. 520 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Adres:

ul. Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań
Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

Kontakt:

+48 61 835 68 50
sekretariat@caritaspoznan.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 4 500 osób. Caritas Archidiecezji Poznańskiej przeprowadzi minimum 21 działań towarzyszących dla ok. 470 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Adres:

ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

Kontakt:

+48 16 676 90 60
przemysl@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 7 500 osób. Caritas Diecezji Przemyskiej przeprowadzi minimum 34 działania towarzyszące dla ok. 785 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Adres:

ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz

Kontakt:

+48 15 644 55 86
sandomierz@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 9 500 osób. Caritas Diecezji Sandomierskiej przeprowadzi minimum 43 działania towarzyszące dla ok. 1 000 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Adres:

ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec

Kontakt:

+48 32 363 03 70
sosnowiec@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 7 500 osób. Caritas Diecezji Sosnowieckiej przeprowadzi minimum 34 działania towarzyszące dla ok. 785 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Świdnickiej

Adres:

ul. Westerplatte 4/6, 58-100 Świdnica

Kontakt:

+48 74 851 25 04
swidnica@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Świdnickiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 7 000 osób. Caritas Diecezji Świdnickiej przeprowadzi minimum 32 działania towarzyszące dla ok. 730 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Adres:

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, 71-622 Szczecin

Kontakt:

+48 91 487 49 05
biuro.caritas@cask.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 11 500 osób. Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przeprowadzi minimum 52 działania towarzyszące dla ok. 1 200 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Toruńskiej

Adres:

ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń
ul. Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka

Kontakt:

+48 56 674 44 01
torun@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Toruńskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 10 000 osób. Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi minimum 46 działań towarzyszących dla ok. 1 050 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Adres:

ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

Kontakt:

+48 22 619 44 76
warszawa-praga@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 10 000 osób. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przeprowadzi minimum 46 działań towarzyszących dla ok. 1 050 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Włocławskiej

Adres:

ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 Włocławek

Kontakt:

+48 54 231 26 53
caritas@diecezja.wloclawek.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Włocławskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 14 000 osób. Caritas Diecezji Włocławskiej przeprowadzi minimum 64 działania towarzyszące dla ok. 1 470 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Adres:

ul. Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra

Kontakt:

+48 53 544 25 44
zielonagora@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 11 000 osób. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przeprowadzi minimum 50 działań towarzyszących dla ok. 1 150 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Diecezji Kaliskiej

Adres:

ul. Prosta 1a, 62-800 Kalisz

Kontakt:

+48 62 757 36 83
kalisz@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Diecezji Kaliskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 12 000 osób. Caritas Diecezji Kaliskiej przeprowadzi minimum 55 działań towarzyszących dla ok. 1 260 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Kontakt:

+48 81 532 95 71
lublin@caritas.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 8 000 osób. Caritas Archidiecezji Lubelskiej przeprowadzi minimum 36 działań towarzyszących dla ok. 840 osób objętych pomocą żywnościową.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Adres:

ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź

Kontakt:

+48 42 639 95 81
caritas@toya.net.pl
Strona programu FEPŻ w Diecezji

Opis:

Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest jedną z 28 Organizacji Partnerskich Regionalnych (OPR), które we współpracy z Caritas Polska (OPO), odpowiadają za realizację dystrybucji artykułów spożywczych i prowadzenie działań towarzyszących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach Podprogramu 2023 (realizowanego w roku 2024) OPR planuje dystrybucję żywności dla ok. 1 000 osób. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przeprowadzi minimum 5 działań towarzyszących dla ok. 100 osób objętych pomocą żywnościową.

Pomoc żywnościową dystrybuować będą Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL), pomoc można uzyskać regionalnie w organizacjach, z którymi współpracuje dana Caritas Archidiecezjalna i Diecezjalna w danym województwie (OPR).

Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.

700
OPL dystrybuuje żywność
28
OPR w kraju
3
sposoby kwalifikacji do programu

Pomoc wydawana jest na podstawie:

 • Skierowania stanowiącego załącznik nr 5 do Wytycznych IZ (wydaje OPS)

 • Listy osób zakwalifikowanych załącznik nr 2 wraz z załącznikami nr 7 (wydaje OPS)

 • Kwalifikacji osoby w kryzysie bezdomności na podstawie załącznika nr 6 do Wytycznych IZ (kwalifikuje OPR/ OPL)

Skierowania mogą być wydawane w terminie od 8 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. i są ważne do momentu zakończenia realizacji programu tj. do 31 grudnia 2024 r.

Pomoc żywnościową dystrybuować będą Organizacje Partnerskie Lokalne.

Na stronie internetowej OPR znajduje się lista organizacji, z którymi współpracuje dana Caritas Archidiecezjalna i Diecezjalna w danym województwie.

Pomoc żywnościową w ramach programu FEPŻ można otrzymać w formie paczek lub posiłków. Artykuły żywnościowe zgodne przydziałem na osobę będą przekazywane w formie kilku paczek. Posiłki zazwyczaj odbierają osoby w kryzysie bezdomności i są wydawane przez OPL-e posiadające jadłodajnie lub kuchnie.

Artykuły żywnościowe zgodne przydziałem na osobę z będą przekazywane w formie kilku paczek/ wydań w okresie od czerwca do grudnia 2024 r.

Paczka żywnościowa dla 1 osoby to minimum kilka (co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo.

Posiłki są wydawane głównie przez OPL-e posiadające jadłodajnie oraz inne OPL-e posiadające kuchnię. Posiłki zazwyczaj odbierają osoby w kryzysie bezdomności.

 • 262 tys.

  Tyle osób planujemy objąć pomocą żywnościową w Polsce

 • 750 tys.

  Tyle paczek planujemy przekazać

 • 200 tys.

  Tyle posiłków planujemy przekazać

 • 54 288 893, 65 zł

  Wartość artykułów spożywczych, które zostaną dostarczone do magazynów Caritas w Polsce na podstawie umowy nr FEPŻ/O/II/2/2023 zawartej z KOWR 28 maja 2024 r.

W ramach Podprogramu 2023 każda osoba skierowana do pomocy żywnościowej powinna otrzymać taki sam zestaw artykułów spożywczych (ok. 34 kg).

Żywność dystrybuowana w ramach realizacji Podprogramu jest wydawana nieodpłatnie.

OPL-e wydające żywność nie mogą pobierać od osób skierowanych do odbioru pomocy jakichkolwiek opłat za wydawaną żywność. OPL-e nie mogę też uzależniać wydania żywności od udziału osoby uprawnionej do pomocy w działaniach towarzyszących.

Odbiór pomocy żywnościowej należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI na podstawie umowy nr FEPŻ/O/IIA/2/2023 zawartej z KOWR 28 maja 2024 r.

W ramach pomocy żywnościowej osoba potrzebująca może otrzymać uzupełnienie paczki żywnościowej FEPŻ żywnością, która została odebrana ze sklepu w ramach Spiżarnia Caritas i/lub żywnością z darowizn. Może to być żywność w terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, taka jak mięso, nabiał, pieczywo, owoce, warzywa. Wyłączone z dystrybucji są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, a także napoje energetyczne i napoje gazowane/niegazowane zawierające dodany cukier. Realizacja tego rodzaju wsparcia w ramach Podprogramu 2023 jest możliwa od momentu wyjścia Wytycznych IZ do Podprogramu 2023 tj. od 8 września 2023 r.

3 485, 983 ton

Ilość żywności z darowizn planowana do dostarczenia beneficjentom Podprogramu 2023 w ramach operacji IIa

130 tys.

Przewidywana liczba odbiorców pomocy żywnościowej z darowizn w ramach operacji IIa skierowanych do Podprogramu 2023

2 056 729, 97 zł

(1 851 056, 97 zł środki europejskie / 205 673, 00 zł budżet krajowy)

Wartość dofinansowania w ramach operacji IIa

OPR/OPL prowadzą działania w ramach środków towarzyszących o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, obejmujące m.in. następujące obszary tematyczne:

 • Doradztwo indywidualne

  wsparcie psychologiczne, bezpieczeństwo finansowe i zarządzanie budżetem domowym, pomoc prawna, profilaktyka zdrowotna, itp.

 • Rozwój umiejętności zwiększających samodzielność odbiorców końcowych

  np. rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, itp

 • Działania integracyjne promujące zaangażowanie odbiorców końcowych w ramach społeczności lokalnych

  (np. wolontariat)

 • Działania propagujące zasady horyzontalne wdrażania Funduszy Europejskich

  wymienione w pkt B.I.6, tj.

  • Poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  • Równość kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci
  • Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • Realizacja celów Programu zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” i z uwzględnieniem aspektów środowiskowych z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1.6., tj. działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności organizacji.

OPR i OPL prowadzą działania w ramach środków towarzyszących o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

 • 1,2 tys.

  Planujemy przeprowadzić tyle działań towarzyszących w całej Polsce

 • 27,5 tys.

  Dla tylu osób przeprowadzimy warsztaty i szkolenia włączenia społecznego

 • 3,8 mln

  Tyle przeznaczymy na ten cel

Aktualności