Bezdomni – damy radę!

To program wychodzenia z bezdomności i uzależnień dla bezdomnych mężczyzn w wieku 25-35 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie jest determinacja do podjęcia terapii, wytrwanie w abstynencji, zerwanie patologicznymi środowiskami, podjęcie pracy i starań o stabilizację życiową. Program ma trzy etapy, trwa ok. 3 lat. Oferuje pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Jest też możliwość zamieszkania w mieszkaniu treningowym w trzyosobowym zespole a także pomoc w uzyskaniu mieszkania komunalnego. Program oparty jest na doświadczeniach społeczności terapeutycznej jako grupy wsparcia. Prowadzony jest przez doświadczonego terapeutę uzależnień – trenera i nadzorowany przez zespół kierowany przez psychologa. Program spotkań obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych a także zajęcia dokształcające, kulturalne i rekreacyjne. Ukierunkowany jest na odkrycie i realizację własnego potencjału życiowego uczestników. Adresowany jest również do chętnych kończących odbywanie kary pozbawienia wolności i realizowany na terenie zakładów karnych. Program „Damy radę!” utrzymywany jest wyłącznie z darów indywidualnych ofiarodawców.

Cieszy mnie, że uczestnicy programu mają motywację, aby się rozwijać i korzystają z oferowanych im możliwości. Aktualnie organizujemy dla nich kurs j. angielskiego, a dwóch uczestników rozpoczęło pracę w Caritas Polska – jeden w części hotelowo-konferencyjnej „Centrum Okopowa”,  drugi jako pracownik techniczno-porządkowy obiektu

– Janusz Sukiennik, koordynator programu