• Janusz Sukiennik, koordynator projektów społecznych Caritas Polska

Damy radę!

Program „Damy Radę!” prowadzony jest w Caritas Polska od 2013 r. i jest adresowany do osób w wieku 25-35 lat, pozostających w kryzysie bezdomności, uzależnień i zagubienia życiowego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją życia. Powstał z myślą o pomocy osobom kończącym zamknięte terapie, ośrodki penitencjarne i inne placówki, osobom szukającym pomocy aby rozpocząć starania o życie wolne od patologicznych zaburzeń, środowisk i zachowań.

W przypadku zakwalifikowania oferujemy zmotywowanym uczestnikom pomoc w usamodzielnieniu się i utrwaleniu postaw trzeźwościowych, w rozwijaniu motywacji do odkrywania i realizowania zasobów własnych, podnoszenia aspiracji życiowych i nauki zachowań prospołecznych. Pomoc obejmuje wsparcie ze strony psychologa i terapeuty, pracownika socjalnego oraz ze strony grupy wsparcia liczącej maksymalnie 5-8 osób. W ramach uczestnictwa można również otrzymać pomoc żywnościową, pomoc materialną na ściśle określone w umowie cele, w szczególności dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania, kursów, szkoleń zawodowych, nauki, w tym studiów.

Każde życie powinno owocować w sposób zaprojektowany przez Boga,
co często jest niemożliwe albo utrudnione przez warunki zewnętrzne.
Na szczęście są jeszcze warunki wewnętrzne i możliwości organizacyjne,
dzięki którym można pomagać  rozwinąć się ukrytym w człowieku wartościom

Janusz Sukiennik, koordynator programu

Aktualności

Chcę wesprzeć tę akcję!

Przelew z dopiskiem „DAMY RADĘ” na konto
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384