• Janusz Sukiennik, koordynator projektów społecznych Caritas Polska

Damy radę!

To program wychodzenia z bezdomności i uzależnień dla bezdomnych mężczyzn w wieku 25-35 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie jest determinacja do podjęcia terapii, wytrwanie w abstynencji, zerwanie patologicznymi środowiskami, podjęcie pracy i starań o stabilizację życiową. Program ma trzy etapy, trwa ok. 3 lat. Oferuje pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Jest też możliwość zamieszkania w mieszkaniu treningowym w trzyosobowym zespole a także pomoc w uzyskaniu mieszkania komunalnego.

Program oparty jest na doświadczeniach społeczności terapeutycznej jako grupy wsparcia. Prowadzony jest przez doświadczonego terapeutę uzależnień – trenera i nadzorowany przez zespół kierowany przez psychologa. Program spotkań obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych a także zajęcia dokształcające, kulturalne i rekreacyjne. Ukierunkowany jest na odkrycie i realizację własnego potencjału życiowego uczestników. Adresowany jest również do chętnych kończących odbywanie kary pozbawienia wolności i realizowany na terenie zakładów karnych. Program „Damy radę!” utrzymywany jest wyłącznie z darów indywidualnych ofiarodawców.

Każde życie powinno owocować w sposób zaprojektowany przez Boga,
co często jest niemożliwe albo utrudnione przez warunki zewnętrzne.
Na szczęście są jeszcze warunki wewnętrzne i możliwości organizacyjne,
dzięki którym można pomagać  rozwinąć się ukrytym w człowieku wartościom

– Janusz Sukiennik, koordynator programu

Aktualności

Chcę wesprzeć tę akcję!

Przelew z dopiskiem „DAMY RADĘ” na konto
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384