Rodzina Rodzinie
na Bliskim Wschodzie
Rodzina Rodzinie to największy program pomocowy realizowany przez Caritas Polska za granicą. Powstał jako odpowiedź na dramat rodzin doświadczających wojny i kryzysów humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Początkowo obejmował jedynie Syrię, a dziś funkcjonuje także w Libanie, irackim Kurdystanie i Palestynie. Wsparcie gotówkowe udzielane w ramach programu pozwala rodzinom nie tylko zrealizować najpilniejsze wydatki, ale też porzucić myśl o emigracji i z nadzieją spojrzeć w przyszłość.
Jak mogę pomóc?
Wpłać jednorazową darowiznę lub pomagaj co miesiąc tak długo, jak będziesz mógł

Program Rodzina Rodzinie oparty jest na regularnej, comiesięcznej pomocy rodzinom, które znalazły się w rozpaczliwej sytuacji. Stałe finansowanie programu jest kluczowe, dlatego tak cenne są dla nas cykliczne wpłaty otrzymywane od przyjaciół programu Rodzina Rodzinie.

Jeśli chcesz wspierać rodziny co miesiąc, możesz przekazywać wsparcie poprzez:

  • automatyczne obciążenie karty (stałe pobranie, ustalone np. na 3 lub 15 dzień miesiąca),
  • ustawienie cyklicznego przelewu na swoim koncie bankowym (stałe pobranie),
  • polecenie zapłaty.

Dwie pierwsze opcje wpłaty znajdziesz w formularzu obok.

Jeśli chcesz pomóc, ale nie jesteś gotowy na stałe zobowiązanie finansowe, możesz zdecydować się na wpłatę jednorazową.

Każde wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Dziękujemy z góry za Twoją hojność!

Jak mogę pomóc?
Wpłać jednorazową darowiznę lub pomagaj co miesiąc tak długo, jak będziesz mógł

Program Rodzina Rodzinie oparty jest na regularnej, comiesięcznej pomocy rodzinom, które znalazły się w rozpaczliwej sytuacji. Stałe finansowanie programu jest kluczowe, dlatego tak cenne są dla nas cykliczne wpłaty otrzymywane od przyjaciół programu Rodzina Rodzinie.

Jeśli chcesz wspierać rodziny co miesiąc, możesz przekazywać wsparcie poprzez:

  • automatyczne obciążenie karty,
  • polecenie zapłaty,
  • ustawienie cyklicznego przelewu na swoim koncie bankowym.

Jeśli chcesz pomóc, ale nie jesteś gotowy na stałe zobowiązanie finansowe, możesz zdecydować się na wpłatę jednorazową.

Wszystkie opcje wpłaty znajdziesz w formularzu obok.

Każde wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Dziękujemy z góry za Twoją hojność!

Rejestracja dla wspólnot kościelnych i parafii

Zarejestruj organizację kościelną lub parafię, którą reprezentujesz. Następnie poczekaj na kontakt ze strony naszego przedstawiciela, który wyjaśni, jak wspólnie z członkami swojej wspólnoty możesz wspierać rodziny z Bliskiego Wschodu.

Dane do przelewu tradycyjnego

Bank Millennium S.A.
Numer konta: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Tytułem:
Rodzina Rodzinie Bliski Wschód

Dane adresata:
Caritas Polska ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Dane do przelewu tradycyjnego

Bank Millennium S.A.
Numer konta: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Tytułem:
Rodzina Rodzinie Bliski Wschód

Dane adresata:
Caritas Polska ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Rejestracja dla wspólnot kościelnych i parafii

Zarejestruj organizację kościelną lub parafię, którą reprezentujesz. Następnie poczekaj na kontakt ze strony naszego przedstawiciela, który wyjaśni, jak wspólnie z członkami swojej wspólnoty możesz wspierać rodziny z Bliskiego Wschodu.

Jak działamy?
Wsparcie na miarę potrzeb

Wsparcie w ramach programu większość rodzin otrzymuje w gotówce, w lokalnej walucie, podczas comiesięcznych dystrybucji. Pozwala im ono zrealizować najpilniejsze wydatki. Z uwagi na różnorodność potrzeb każda z rodzin samodzielnie dysponuje otrzymanym wsparciem. Część beneficjentów otrzymuje nie gotówkę, lecz maszyny czy urządzenia potrzebne do rozwinięcia własnej działalności gospodarczej. To na przykład samochód dla taksówkarza, maszyna do szycia dla krawcowej czy urządzenia do warsztatu dla ślusarza. Te małe inicjatywy pokazują, że ludzie chcą walczyć o lepsze jutro. Warto dać im szansę!

Gdzie działamy?
Cztery regiony, ponad 5 tysięcy rodzin,
miliony złotych wsparcia
Sytuacja humanitarna w Syrii
Nawet w najbardziej dramatycznych okresach wojny sytuacja humanitarna w Syrii nie była tak zła, jak dzisiaj. Choć walki nie są już tak intensywne, to w zniszczonym kraju życie jest bardzo trudne. Bez pomocy z zewnątrz Syryjczycy skazani są na głód, nędzę i cierpienie.
27900 %
tyle razy, w porównaniu z rokiem 2010, wzrosły ceny prądu
90
tyle wynosi minimalna miesięczna pensja
208
to średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania
>50 %
Syryjczyków ma problem
z dostępem do czystej wody
70 %
Syryjczyków potrzebuje pomocy humanitarnej
8
za tyle Syryjczycy próbują przeżyć dzień
„Cierpienie w czasie wojny
jest nie do opisania”
Rodzina Jeana chce pozostać na swojej ziemi i przetrwać
Jean przed wojną wyrabiał żyrandole. Rzemieślników takich jak on, było wielu. Dziś nie pracuje. Musiał porzucić swoją profesję ze względu na brak prądu i podstawowych materiałów. Spogląda na puste ulice i wspomina tych, których zabrała wojna. W czasie intensywnych walk rodzina mieszkała w małej wiosce. Niestety musieli uciekać przed bojówkarzami. Wrócili do Aleppo. Niestety w czasie nalotów ich dom został poważnie uszkodzony. By móc go wyremontować, Jean musiał sprzedać warsztat. Ze smutkiem wspomina czasy, kiedy panował pokój, kiedy żyło im się dobrze i nie musieli prosić o pomoc.
Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy
Sytuacja w Strefie Gazy jest katastrofalna. Nieustające naloty i bombardowania niszczą doszczętnie domy, zabierają życie i zdrowie, nie oszczędzając nawet dzieci. Sytuację dodatkowo pogarsza nałożona w 2007 r. blokada przejść granicznych uniemożliwiająca import dóbr. W kraju topnieją zapasy żywności, leków i innych artykułów pierwszej potrzeby. To klatka bez wyjścia.
80 %
mieszkańców Strefy Gazy żyje poniżej poziomu biedy
97 %
zasobów wodnych kraju stanowi woda niezdatna do picia
1,5 mln
dzieci doświadczyło przemocy związanej z konfliktem
„Chciałabym, aby ktoś nam pomógł!”
Rodzina Fatmy żyje w nieludzkich warunkach
Fatma mieszka w wiosce na północy Strefy Gazy. Sytuacja jej rodziny jest dramatyczna – córka cierpi na porażenie mózgowe i wymaga rehabilitacji. Rodzina żyje w skrajnie złych warunkach – ich schronienie to prowizoryczny dom z blachy. Nie ma w nim kuchni. Fatma gotuje na otwartym palenisku. Latem temperatura jest tu nie do wytrzymania. Jeszcze gorzej jest zimą, bo z powodu ulewnych deszczy w domu jest mokro. To nie są warunki dla dzieci. Córka Fatmy cudem uszła z życiem, gdy na dom spadły odłamki pocisków. Fatma jest bezsilna i nie kryje już rozpaczy…
Sytuacja humanitarna w Libanie
Kryzys gospodarczy, wysoka inflacja i rosnące ceny paliw to codzienność mieszkańców Libanu. Sytuację pogorszył konflikt na Ukrainie, który przede wszystkim pogłębił problemy z dostępem do energii elektrycznej.
49 %
młodych Libańczyków pozostaje bez pracy
50
to pensja minimalna w Libanie i jest ona jedną z najniższych na świecie
80 %
gospodarstw domowych ma problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb
2000 %
o tyle wzrósł koszt produktów w podstawowym
koszyku żywnościowym od października 2019 r.
2 mln
tylu mieszkańców Libanu jest zagrożonych głodem, każdy dzień to walka o jakikolwiek posiłek
28 %
libańskich rodzin nie stać na opłatę rachunków za prąd
„Sytuacja w kraju stale się pogarsza, ale cóż możemy zrobić”
Rodzina Antoinette nie głoduje dzięki programowi
Antoinette pracuje w szpitalu, zajmuje się osobami starszymi. Ma kochającą się rodzinę. Dwóch synów mąż codziennie zawozi do szkoły specjalnej, dla dzieci z trudnościami w nauce. Ogromnym problemem jest szalejąca drożyzna – w ciągu roku produkty żywnościowe podrożały o 300%, nawet te podstawowe, jak soczewica. Rodzinie trudno jest teraz związać koniec z końcem, bo mąż Antoinette stracił pracę. Dzięki programowi Antoinette może kupić podstawową żywność. Wszyscy są bardzo wdzięczni za otrzymaną pomoc.
Aktualności