• Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku i Zaporożu (region zaporoski) oraz w Charkowie (region charkowski)

O projekcie

Sektor pomocy Zdrowie
Rok 2017
Kraj Ukraina
Region Europa
Status aktualny
Lokalizacja
Partnerzy Caritas-Spes
Krótki opis projektu W ramach projektu Caritas Polska wraz z ukraińską Caritas prowadzi działania dla przesiedleńców wewnętrznych i miejscowej ludności, mające na celu zwiększenie dostępu do usług medycznych, a także do wsparcia socjalnego oraz porad prawnych. Dzięki gabinetom medyczno-socjalnym wiele osób ma zapewnioną opiekę lekarską, pomoc pielęgniarską, badania diagnostyczne, bezpłatne lekarstwa, zabiegi medyczne, skierowania do specjalistów oraz artykuły higieniczne i pielęgnacyjne. Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji z pracownikami socjalnymi i prawnikami, którzy udzielają pomocy w uzyskaniu nowych dokumentów, świadczeń społecznych, czy porad z zakresu prawa pracy.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP