Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Adresaci projektu to tysiąc młodych osób w wieku 15–29 lat z diecezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, bielsko-żywieckiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i gnieźnieńskiej a także z Warszawy. Uczestnikami projektu są również osoby z niepełnosprawnościami. W każdej z diecezji powstaje Centrum Młodzieżowej Aktywności, a w nim „Fabryka Akcji” – przestrzeń służąca wszystkim działaniom projektowym.

Młodzież zostaje wyposażona w odpowiednie narzędzia, wiedzę, może liczyć na wsparcie swoich opiekunów, ekspertów ds. merytorycznych oraz psychologa. Bierze udział w warsztatach i szkoleniach służących podniesieniu kompetencji społecznych, kończy kurs kwalifikacyjny oraz, w czteroosobowych grupach, tworzy i realizuje projekty społeczne według własnego pomysłu. Na realizację projektu każda grupa otrzymuje 1600 zł. Uczestnicy odbywają także staż wolontaryjny. Każdy uczestnik projektu zostaje objętym wsparciem przez okres dziesięciu miesięcy.

W ramach projektu będą doskonalone kompetencje społeczne w różnych dziedzinach, w tym m. in. umiejętność pracy w grupie, przewodzenia innym osobom, motywowania innych, wypracowywania kompromisów czy przyjmowania konstruktywnej krytyki. Do udziału w projekcie mogą być kwalifikowane osoby wymagające podniesienia kompetencji w ośmiu z 15 obszarów branych pod uwagę.

Ideą działań proponowanych w ramach „Czasu na Młodzież 2019” jest to, by uczestnicy, dzięki udziałowi w projekcie, stali się pewnymi swoich mocnych stron ludźmi, którzy umieją dostrzegać problemy wokół siebie i odpowiadać na nie mądrym, dobrym i przemyślanym działaniem. Chcesz do nas dołączyć? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Partnerem wiodącym jest gdańskie Stowarzyszenie Morena.

POBIERZ REGULAMIN