Kwartalnik „Caritas” ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku, od 2017 roku także w formie e-wydania. Jest to magazyn poświęcony pracy charytatywnej oraz problemom społecznym w Polsce i na świecie. Każdy, kto jest zainteresowany niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi, znajdzie na łamach pisma istotne informacje i ciekawe treści. Obok artykułów o akcjach prowadzonych przez Caritas prezentujemy wywiady z wyjątkowymi osobami, a także świadectwa tych, którym pomagamy.

Kwartalnik podzielony jest na cykle tematyczne. Nowa wyobraźnia miłosierdzia to cykl artykułów, w których koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy humanitarnej. Tu czytelnicy znajdą najwięcej informacji o działaniach Caritas prowadzonych za granicą, w obszarach dotkniętych klęskami, do których udają się nasi wysłannicy. Równie ważny jest cykl Ludzie i dzieła, w którym tematycznie skupiamy się na dziełach pomocy realizowanych w kraju. Dzięki niemu czytelnicy dowiadują się, jak pomagamy osobom wykluczonym – bezdomnym, uzależnionym, odbywającym karę pozbawienia wolności. Przedstawiamy tu także osoby współpracujące z Caritas, które – często bezinteresownie – poświęcają swój czas i energię niesieniu pomocy innym. W kwartalniku nie pomijamy tematu pomocy dzieciom z niezamożnych rodzin lub znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. Jak to robimy i czy nam się to udaje – czytajcie w artykułach opatrzonych belką Dobry start.

Ponieważ Caritas ciągle poszerza zakres swoich działań pomocowych, pojawiła się potrzeba stworzenia w kwartalniku nowych bloków tematycznych. Seniorzy wśród nas to cykl artykułów, w których pokazujemy, że dzięki programom Caritas osoby starsze przestają być „przezroczyste”. Celowo nie używamy zwrotu „seniorzy są wśród nas”, bo to oczywiste, chcemy natomiast podkreślać, że wiemy, z jakimi problemami mierzą się osoby starsze, i że mogą na nas liczyć. W kwartalniku uchylamy też rąbka tajemnicy – w cyklu Caritas to my piszemy o tym, jak wygląda praca w naszej organizacji oraz praca zaangażowanych wolontariuszy. Okazuje się, że wiele dobrego możemy zrobić działając razem i wspierając się nawzajem. Część miejsca w kwartalniku „Caritas” oddajemy także osobom, które proszą o pomoc za pośrednictwem serwisu UratujeCie.pl. Przedstawiamy tu dramatyczne historie ludzi dotkniętych ciężką chorobą lub zmagających się z trudną sytuacją życiową – zgodnie z naszym mottem, że nikt, kto potrzebuje pomocy, nie powinien zostawać sam.

Mając świadomość współczesnych globalnych zagrożeń za niezwykle ważny uważamy cykl tematyczny Nawrócenie ekologiczne, w którym pokazujemy, że degradacja środowiska zawsze łączy się z problemami ludzi z najbiedniejszych rejonów świata. Prezentujemy tu realizowane przez Caritas działania zmierzające do rozbudzenia świadomości, że każdy jest odpowiedzialny za nasz wspólny dom i może wpływać na jego kondycję. Każde wydanie kwartalnika zamykają Wydarzenia, w których prezentujemy najnowsze działania Caritas Polska i Caritas w diecezjach. W tej części kwartalnika zainteresowani znajdą wiadomości z różnych diecezji i ośrodków Caritas.

Kwartalnik „Caritas” jest wydawany cztery razy w roku. Oprócz wydania podstawowego, przygotowujemy wydania specjalne. Gorąco zachęcamy do lektury kwartalnika, który jest dostępny w formie drukowanej i elektronicznej.

Justyna Składowska, redaktor prowadząca

Zamów prenumeratę kwartalnika „Caritas” w e-wydaniu

Prenumeratę wersji papierowej można zamówić wpłacając 28 zł  na konto Caritas Polska Pomoc Bliźniemu: 98 1160 2202 0000 0001 5358 0401 (Bank Millennium). Opłata pokrywa koszty przesyłki, kwartalnik jest bezpłatny. Dokonując wpłaty prosimy podać dokładny adres, na który mamy wysłać kwartalnik oraz wpisać w tytule przelewu „Prenumerata za rok ………. ” (tu prosimy wpisać rok, za który opłacana jest prenumerata).