Kwartalnik „Caritas” ukazuje się nieprzerwanie od 1994 roku. Jest to magazyn poświęcony pracy charytatywnej oraz problemom społecznym w Polsce i na świecie. Każdy, kto jest zainteresowany niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi, znajdzie na łamach pisma istotne informacje i ciekawe treści. Obok artykułów o akcjach prowadzonych przez Caritas prezentujemy wywiady z wyjątkowymi osobami, a także świadectwa tych, którym pomagamy.

Kwartalnik podzielony jest na 3 części odpowiadające 3 kolejnym miesiącom, począwszy do miesiąca wydania danej edycji. Każda część odnosi się do działań Caritas i wydarzeń związanych z danym miesiącem. W każdej części koncentrujemy się na wiodącym dla danego miesiąca temacie – pomocy seniorom, bezdomnym, dzieciom, osobom wykluczonym, migrantom oraz potrzebującym w krajach objętych działaniami wojennymi czy kryzysem humanitarnym. Wyjątkową częścią kwartalnika są zamieszczane na końcu inspirujące materiały, do wykorzystania przez wolontariuszy z grup parafialnych, parafialnych i szkolnych zespołów Caritas, osoby duchowne posługujące w parafiach, katechetów i wszystkich tych, którzy chcą angażować się w proponowane akcje Caritas. Są to – przygotowane w ciekawy graficznie sposób – plakaty, rozważania, gotowe pomysły na spotkania grup parafialnych oraz działania w danym miesiącu, katechezy, modlitwy i materiały liturgiczne.

Dla Was, drodzy Czytelnicy, relacjonujemy wydarzenia i akcje Caritas oraz zapowiadamy to, co będzie naszym i Waszym udziałem w najbliższej przyszłości. Dla Was ciągle się zmieniamy!

 

Prenumeratę wersji papierowej można zamówić wpłacając 28 zł  na konto Caritas Polska Pomoc Bliźniemu: 98 1160 2202 0000 0001 5358 0401 (Bank Millennium). Opłata pokrywa koszty przesyłki, sam kwartalnik jest bezpłatny. Dokonując wpłaty prosimy podać dokładny adres, na który mamy wysłać kwartalnik, oraz wpisać w tytule przelewu „Prenumerata za rok … ” (tu prosimy wpisać rok, za który opłacana jest prenumerata).