Kwartalnik „Caritas” to magazyn poświęcony pracy charytatywnej oraz problemom społecznym w Polsce i na świecie. Każdy, kto jest zainteresowany działalnością charytatywną i pomocą drugiemu człowiekowi znajdzie na stronach kwartalnika najświeższe informacje dot. prowadzonych akcji pomocowych Caritas w Polsce i na świecie. Obok wiadomości dotyczących prowadzonych akcji w kwartalniku znajdują się ciekawe wywiady, artykuły problemowe i formacyjne.

Kwartalnik podzielony jest na cztery główne działy. W pierwszym, zatytułowanym „Nowa wyobraźnia miłosierdzia” prezentowane są różnorakie artykuły tematyczne. Drugi, nazwany „Formacja”, poświęcony jest duchowości Caritas i motywacji ewangelicznej charytatywnego działania. Przedstawiamy w nim rozmaite refleksje o charakterze religijnym i moralnym, prezentujemy również sylwetki świętych, których drogą ku świętości były czyny miłosierdzia. Trzeci dział zatytułowany „Ludzie i dzieła” jest prezentacją dzieł prowadzonych przez Caritas w Polsce. Przedstawia on m.in. osoby współpracujące z Caritas, które często bezinteresownie poświęcają swój czas i energię niesieniu pomocy innym ludziom, zwłaszcza ubogim. Rozdział czwarty nosi tytuł „Wydarzenia”. Ma on charakter dokumentacyjny – przedstawia działalność wszystkich diecezjalnych oddziałów Caritas.

Swoje miejsce w kwartalniku „Caritas” ma także serwis charytatywny www.pomagam.caritas.pl, gdzie przedstawiamy często dramatyczne historie ludzi, dla których prowadzone są zbiórki pieniężne. Nowością jest goszczący od niedawna na łamach kwartalnika „Caritas” bogato ilustrowany „Dodatek dla Dzieci”.

Kwartalnik „Caritas” ukazuje się nieprzerwalnie od 1994 roku, od 2017 także w e-wydaniu.

W najnowszym numerze kwartalnika „Caritas” przeczytasz

Zamów prenumeratę kwartalnika „Caritas” w wersji papierowej

Zamów prenumeratę kwartalnika „Caritas” w e-wydaniu