• Wsparcie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w regionie Betlejem

O projekcie

Sektor pomocy Ochrona
Rok 2017
Kraj Palestyna
Region Bliski Wschód
Status aktualny
Lokalizacja
Partnerzy Caritas Jerozolima
Krótki opis projektu Celami projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do pracy zawodowej, wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez szkolenie dla ich rodziców, a także promowanie obecności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej m.in. w świecie kultury i muzyki. W ramach projektu 10 osób ma zostać zatrudnionych, a 10 kolejnych otrzyma dofinansowanie na otwarcie własnej działaności gospodarczej. W dwóch placówkach odbywają się zajęcia rehabilitacyjne dla matek dzieci niepełnosprawnych. Prowadzone są także lekcje muzyki, na których dzieci uczą się śpiewu i gry na instrumentach.