Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia

Sektor pomocy Schronienie i pomoc nieżywnościowa
Rok 2017
Kraj Jordania
Region Bliski Wschód
Status aktualny
Lokalizacja
Partnerzy Caritas Jordania
Krótki opis projektu Celem projektu jest poprawa warunków życia Jordańczyków i syryjskich uchodźców poprzez wsparcie kosztów najmu mieszkania. Pomoc finansową przez 4 miesiące otrzymało 348 gospodarstw domowych. 70% beneficjentów stanowiły rodziny uchodźców syryjskich przebywających w 5 prowincjach: Amman, Balqa (miejscowości Salt i Fuhais), Zarqa, Irbid i Mafraq, natomiast 30% beneficjentów stanowić będą najbardziej potrzebujący Jordańczycy.