Program Senior Caritas

17.07.2020

Wyniki Konkursu Senior Caritas 2020

Ogłaszamy z radością, że pomimo pandemii do 12 lipca 2020 roku na drugą edycję Konkursu Senior Caritas wpłynęło 60 wniosków z 37 Caritas Diecezjalnych.

Komisja Oceniająca, na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020, pozytywnie oceniła i przyznała dofinansowanie 51 wnioskom projektowym. Listę zwycięskich wniosków dostępna jest pod tym linkiem.

Jednocześnie Komisja uznała, że niektóre projekty poddane będą  „negocjacjom”, ponieważ wymagają drobnych zmian w zakresie działań lub budżetu. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian oraz umów na dofinansowanie projektów zostaną przesłane drogą elektroniczną koordynatorom projektów do 24 lipca 2020.

Zgodnie z regulaminem Konkursu umowy o dofinansowanie projektów powinny być podpisane do 31 lipca 2020.

Gratulujemy Autorom zwycięskich projektów i życzymy radości i satysfakcji podczas ich realizacji!

Małgorzata Jarosz – Jarszewska – przewodnicząca Komisji Oceniającej

Agnieszka Sokołowska – przedstawicielka Jeronimo Martins i Fundacji Biedronka

Monika Figiel – sekretarz Komisji seniorcaritas@caritas.org.pl


21.06.2020

Caritas Polska zaprasza Caritas Diecezjalne do składania wniosków w konkursie na realizację projektów w ramach drugiej edycji Programu Senior Caritas 2020. – KONIEC ZGŁOSZEŃ

Celem projektów, podobnie jak w zeszłym roku, jest poprawa jakości życia seniorów i pomagających im wolontariuszy poprzez aktywizację i wsparcie indywidualnych seniorów, tworzenie więzi przyjaźni (pokoleniowych i międzypokoleniowych), wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych i tym samym minimalizowanie procesów osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów. Nowością jest włączenie w projekty działań mających na celu minimalizowanie wykluczenia cyfrowego osób 60+.

Przekazane środki finansowe w konkursie Senior Caritas mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie  różnego rodzaju formy aktywizacji i/lub wsparcia seniorów – w roku pandemii przede wszystkim na:

  1. Działania pomocowe – organizowanie lokalnych, kameralnych sieci pomocy wzajemnej i międzypokoleniowej, grup pomocy i samopomocy dla/z seniorami;
  2. Działania związane z organizacją wypoczynku i aktywności fizycznej (małych grup) seniorów;
  3. Działania związane z minimalizacją procesów wykluczenia, osamotnienia i izolacji seniorów z wykorzystaniem nowych technologii.

Dodatkowe punkty zdobędą te projekty, w których znajdą się działania związane z wspomnieniem/upamiętnieniem postaci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i/lub Papieża Jana Pawła II  (np. „Prymas Wyszyński w moim życiu”, „Jan Paweł II w moim życiu”).

Wnioski można składać od 22 czerwca do 12 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączonym dokumencie – Regulaminie Konkursu w Programie Senior Caritas 2020 (i pozostałych plikach).

W ramach konkursu Organizator wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie. Każda CD może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2000,00 zł, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 12000,00 zł.

Caritas Polska zaprasza wszystkie Caritas Diecezjalne do składania wniosków w ramach powyższego konkursu. Pandemia pokazała wyraźnie, jak ważne jest pobudzanie lokalnych inicjatyw w jednostkach podległych i organizacjach współpracujących (takich jak: Kluby Seniorów, Parafialne Zespoły Caritas, placówki Caritas, Szkolne Koła Caritas) – blisko miejsc zamieszkania seniorów.  Zapraszajmy je do współpracy.


Zapraszamy na spotkanie on-line informujące o konkursie 24 czerwca o 11.00 (link w mailu).

W ramach ww. konkursu szczegółowych informacji udziela Pani Monika Figiel, e-mail: seniorcaritas@caritas.org.pl; .