Caritas Archidiecezji Katowickiej

5058
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
+48 32 2516722
+48 32 2516722
katowice@caritas.pl
www.katowice.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
006217516
9542153986
0000221725
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Krzysztof Bąk

ks. Tomasz Nowak

Konto bankowe PLN: 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398