O Caritas diecezjalnej
Adres:
Adres (do korespondencji):

Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:

ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
Urząd Pocztowy Katowice 1 Filia 11
ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, skr. poczt. 1822
+48 32 251 67 22
+48 32 251 67 22
katowice@caritas.pl
www.katowice.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
006217516
9542153986
0000221725
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
ks. Łukasz Stawarz
Radosław Smydra
Konto bankowe PLN: 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398