O Caritas diecezjalnej
Adres:
Adres do korespondencji:
v
Telefon:

Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
Urząd Pocztowy Katowice 1 Filia 11
ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, skr. poczt. 1822
+48 32 251 67 22
+48 32 251 67 22
katowice@caritas.pl
www.katowice.caritas.pl
REGON:
NIP:
KRS:
006217516
9542153986
0000221725
Dyrektor:
Zastępca Dyrektora:
ks. Łukasz Stawarz
Daniel Binda
Konto bankowe PLN: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062