Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

7724
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
+48 84 6399603
+48 84 6279521
caritas_zamosc@o2.pl
www.zamosc.caritas.pl
REGON:
NIP:
040024191
9221899334
Dyrektor:
ks. Adam Sobczak
Konto bankowe PLN: 59 1020 5356 0000 1002 0052 5451