O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
+48 84 639 96 03, 606 673 423
zamosc@caritas.pl
www.zamosc.caritas.pl
REGON:
NIP:
040024191
9221899334
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Sekretarz:
ks. Marcin Jakubiak
ks. Miłosław Żur
ks. Zygmunt Jagiełło
Konto bankowe PLN: 59 1020 5356 0000 1002 0052 5451