Migranci i uchodźcy żyją obok nas. Wielu z nich opuściło kraje wyniszczone wojną.

Caritas otworzyła pierwsze Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom w 2018 roku, w Warszawie, Szczecinie i Kaliszu. Wspieraliśmy w nich m.in. uchodźców z Afganistanu.

Wiosną 2022 roku, z uwagi na pilną potrzebę wsparcia naszych przyjaciół z Ukrainy, otworzyliśmy w Polsce 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Stale wspieramy gości także z Afganistanu i Czeczenii, jesteśmy obecni na granicy polsko-białoruskiej oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie pod Warszawą.

Placówki prowadzone przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne zapewniają bezpłatną pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania, nauce języka polskiego, tłumaczeniu dokumentów urzędowych, oferują wsparcie psychologiczne i prawne. Nasi pracownicy i wolontariusze dzielą się z potrzebującymi życzliwością i ciepłem, prowadząc zajęcia integracyjne dla najmłodszych.

Centra są miejscami, w których pomagamy gościom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, budować poczucie bezpieczeństwa i rozpocząć integrację z polskim otoczeniem.

CARITAS  – Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Białystok (Caritas Archidiecezji Białostockiej)

ul. Mickiewicza 13, pn-pt 10.00-17.00, tel. 696 716 180, e-mail: migranci.bialystok@caritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości i higieny).

Bydgoszcz (Caritas Diecezji Bydgoskiej)

ul. Grodzka 22, pn-pt w godz. 10.00-15.30, tel. 724 560 004, e-mail: wolontariat.bydgoszcz@caritas.pl

Szczegóły: pomoc psychologiczna i doradztwo; pomoc rzeczowa i socjalna; pomoc w organizacji codziennych spraw, takich jak kontakt z urzędami, wynajęcie mieszkania, przygotowanie pism i wniosków

Częstochowa (Caritas Archidiecezji Częstochowskiej)

ul. Ogrodowa 24/44, pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 506 394 592, e-mail: migranci@caritas.czest.pl

Szczegóły: punkt informacyjny obsługiwany przez osobę mówiącą po ukraińsku i polsku, skierowania do pomocy żywnościowej i na posiłki; obsługa kierowania osób z Ukrainy do CIS i projektów społecznych na rzecz uchodźców; pomoc rzeczowa (środki czystości, środki higieny).

Gdańsk (Caritas Archidiecezji Gdańskiej)

ul. Jesionowa 6a, śr-pt w godz. 9.00-15.00, tel. 533 327 348, 535 074 448, 668 928 43, e-mail: gdansk@caritas.gda.pl

tłumaczenia dokumentów, doradztwo prawne

Gliwice (Caritas Diecezji Gliwickiej)

ul. Ziemowita 22, wt-czw w godz. 9.00-14.00, tel. 609 886 997, e-mail: m.weglarska.caritas@gmail.com

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, pościel, środki medyczne, pościel, ręczniki, kołdry, poduszki), bony Sodexo, pomoc w znalezieniu zakwaterowania i pracy, zakup leków, sprzętu gospodarstwa domowego dla placówek całodobowych, które prowadzą zakwaterowanie uchodźców

Gniezno (Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej)

ul. Seminaryjna 2, pn-pt w godz. 8.00-15.00, tel. 519 335 755, e-mail: ukraina@caritas.gniezno.pl

Szczegóły: pomoc żywnościowa, środki higieny, środki medyczne, pomoc w zakwaterowaniu

Janowice (Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej)

ul. Janowicka 138, pn-pt w godz. 9.00-13.00, tel. 795 420 505, e-mail: biuro@caritas.bielsko.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, środki higieny, środki medyczne), pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc w zakwaterowaniu, nauka języka polskiego, opieka nad dziećmi, organizacja czasu wolnego

Kalisz (Caritas Diecezji Kaliskiej)

ul. Prosta 1A, pn-pt w godz. 9.00-17.00, tel. 504 446 213, e-mail: kalisz@caritas.pl , pomockalisz@caritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, środki higieny, środki medyczne), pomoc prawna, psychologiczna, pomoc w zakwaterowaniu, nauka języka polskiego, opieka nad dziećmi, organizacja czasu wolnego

Katowice (Caritas Archidiecezji Katowickiej)

ul. Jordana 18 (IV piętro), czynne pn-pt w godz. 8:00-16:00, tel. +48 536 779 910, e-mail: cpmiu@caritas.katowice.pl

Szczegóły: punkt informacyjny obsługiwany przez osoby mówiące po ukraińsku i polsku, skierowania do pomocy żywnościowej i na posiłki; kierowanie osób z Ukrainy do Centrum Integracji Społecznej i projektów społecznych na rzecz uchodźców; pomoc rzeczowa (środki czystości, środki higieny); wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy języka polskiego, zajęcia integracyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów; wsparcie w tłumaczeniu przysięgłym dokumentów, dofinansowanie/finansowanie zakupu leków i drobnych sprzętów/zabiegów medycznych; wsparcie pracownika socjalnego.

Kielce (Caritas Diecezji Kieleckiej)

ul. Wiśniowa 6, pn-pt w godz. 9.00-17.00, e-mail: kielce@caritas.pl

ul. Wesoła 54 pok. 7, czynne pn-pt 8-16, tel. 664 031 041, 888 896 871, e-mail: projektyukraina.kielce@caritas.pl

Szczegóły: pomoc doraźna, pomoc w nauce języka polskiego, szkolenia zawodowe, poradnictwo

Koszalin (Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej)

ul. 1 Maja 18/5, pn-czw w godz. 8.00-16.00; pt 8.00-13.00, tel. 539 677 733, e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl,

cpmiu.koszalin@caritas.pl

Szczegóły: wsparcie doradcze (m.in. w zakresie: legalizacji pobytu, spraw administracyjnych i prawnych, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, sprawowania opieki nad dziećmi, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w wypełnianiu dokumentów, pomoc w kontakcie z ZUS, MOPS oraz z innymi podmiotami), doradztwo zawodowe, kursy języka polskiego, pomoc prawa, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tłumaczenia dokumentów, kursy adaptacyjne (w formie spotkań tematycznych z zakresu m.in. systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, dostępu do rynku pracy, tradycji i kultury polskiej), wyjazdy integracyjno-kulturowe. Punkt informacyjny obsługiwany jest przez osoby mówiące po ukraińsku, rosyjsku i polsku.

Kraków (Caritas Archidiecezji Krakowskiej)

ul. Michała Ossowskiego 5, pn-pt w godz. 8.00-14.00, tel. 780 604 584, 575 035 647, e-mail: ukraina@diecezja.pl

Szczegóły: pomoc żywnościowa, rzeczowa (środki czystości, środki higieny, środki medyczne), zakwaterowanie, pomoc medyczna, pomoc w tłumaczeniach

Lublin (Caritas Archidiecezji Lubelskiej)

al. Unii Lubelskiej 15, pn-pt w godz. 8.30-14.00 (godz. przyjęcia interesantów) 8:00-16:00 (godz. otwarcia Centrum), tel. 451-168-798, e-mail: i.alokhina@lublin.caritas.pl

Szczegóły: informacje dla uchodźców i rodzin ich przyjmujących, pomoc w zakwaterowaniu, pomoc rzeczowa (żywność, artykuły chemiczne i kosmetyczne)

Łowicz (Caritas Diecezji Łowickiej)

ul. Stary Rynek 20, pn-pt w godz. 9.00-13.00, tel. 468 376 456, e-mail: cmbiuro.lowicz@caritas.pl

Łódź (Caritas Archidiecezji Łódzkiej)

ul. Wólczańska 108, pn-pt w godz. 8.30-15.30, tel. 605 102 082, e-mail: ppch@toya.net.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, artykuły higieniczne, artykuły chemiczne i kosmetyczne, drobne AGD), doposażenie miejsc noclegowych, pomoc w zakwaterowaniu, punkt informacyjny

Olsztyn (Caritas Archidiecezji Warmińskiej)

ul. Świętej Barbary 2, wt-sb w godz. 10.00-16.00, tel. 783 200 215, e-mail: migranciolsztyn@caritas.pl

Szczegóły: pomoc prawna, psychologiczna, poszukiwanie pracy i mieszkania, nauka języka polskiego (kierowanie na kursy), tłumaczenia przysięgłe, pomoc w wypełnianiu dokumentów i formularzy, pomoc w kontakcie z opieką społeczną i innymi podmiotami, usługi notariusza, dystrybucja kodów zakupowych Jeronimo Martins

Pelplin (Caritas Diecezji Pelplińskiej)

ul. Sambora 28, pn-pt w godz. 8.00-15.00, tel. 585 361 531, e-mail: pelplin@caritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, środki higieny, środki medyczne), pomoc w zakwaterowaniu, zakup potrzebnego sprzętu dla obiektów parafialnych, w których zamieszkali uchodźcy

Płock (Caritas Diecezji Płockiej)

ul. H. Sienkiewicza 34, pn-pt w godz. 8.00-18.00, tel. 506 222 834, e-mail: sekretariat@plockcaritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (paczki żywnościowe, zakup odzieży, obuwia, bielizny, art. chemicznych, higienicznych i przemysłowych); pomoc prawna, medyczna, kursy języka polskiego, obiady na miejscu i z dowozem; pomoc w organizacji pobytu w Polsce, wynajmie mieszkań, zatrudnieniu, urzędach i szkołach; tłumaczenie dokumentów (bez certyfikatu); finansowanie obiadów dzieci w szkołach, dofinansowanie wycieczek szkolnych i wyprawek szkolnych; paczki z pomocą humanitarną na Ukrainę

Poznań (Caritas Archidiecezji Poznańskiej)

ul. Pamiątkowa 28 oraz punkt recepcyjny w MTP (Pawilon 2), ul. Głogowska 14, w punkcie recepcyjnym całodobowo, tel. 61 835 68 72, e-mail: paszkiewicz@caritaspoznan.pl

Przemyśl (Caritas Archidiecezji Przemyskiej)

ul. Ks. Piotra Skargi 6, pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 511 254 421, 502 133 421, e-mail: przemysl@caritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, środki medyczne, pościel, ręczniki, kołdry, poduszki. Pomoc w znalezieniu zakwaterowania i pracy. Zakup leków, sprzętu gospodarstwa domowego dla placówek całodobowych, które prowadzą zakwaterowanie uchodźców. Bony Sodexo

Radom (Caritas Diecezji Radomskiej)

ul. Wernera 8A, pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 725 868 370, 725 868 373, 725 868 372, 725 868 384, e-mail: eacaritas@gmail.com

Szczegóły: zajęcia z języka angielskiego, pomoc prawnika

Rzeszów (Caritas Diecezji Rzeszowskiej)

ul. Jana Styki 21, pn-pt w godz. 9.00-14.00, tel. 722 065 882, 722-065-883, e-mail: caritas.centrum.rzeszow@gmail.com

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, odzież, środki czystości, artykuły higieniczne), pomoc psychologiczna

Sandomierz (Caritas Diecezji Sandomierskiej)

ul. Opatowska 10, pn-pt w godz. 8.00-15.00, tel. 609 888 878, e-mail: zenon.rapid.response@sandomierz.caritas.pl

Szczegóły: pomoc w załatwianiu spraw bieżących (PESEL, szukanie pracy, mieszkań), pomoc doraźna

Sosnowiec (Caritas Diecezji Sosnowieckiej)

ul. Korczaka 5, pn w godz. 9.00-18.00; wt-pt 14.00-17.00, tel. 48 788 944 125, 48 728 401 954, e-mail: cpmiu.sosnowiec@caritas.pl

Szczecin (Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

ul. H. Wieniawskiego 5, pn-pt w godz. 10.00-15.00, tel. 515 402 273, 507 870 258, 451 073 537, e-mail: biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl

Szczegóły: pomoc prawna, psychologiczna, pomoc w zatrudnieniu, w zakwaterowaniu, nauka języka polskiego, opieka nad dziećmi (świetlice, przedszkola), pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, odzież), nauka języka polskiego, organizacja czasu wolnego (teatr, kino, itp.), organizacja spotkań adaptacyjnych

Wrocław (Caritas Archidiecezji Wrocławskiej)

ul. Katedralna 7, pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 71 327 13 00, e-mail: wroclaw@caritas.pl

Szczegóły: udzielanie informacji na temat możliwego wsparcia na terenie miasta Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej, dystrybucja kart przedpłaconych na zakupy, koordynacja dostaw i przesyłania darów dla uchodźców

Olsztyn (Caritas Archidiecezji Warmińskiej)

ul. Świętej Barbary 2, wt-sob w godz. 10.00-16.00, tel. 783 200 215, e-mail: migranciolsztyn@caritas.pl

Szczegóły: tłumaczenia przysięgłe dokumentów, pomoc prawna (w tym notariusz)

Urle (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej)

ul. Poniatowskiego 2, czynne całodobowo, tel. 786 813 733; 25 675 49 35, e-mail: urle@caritas.pl

Szczegóły: kursy języka polskiego, kursy adaptacyjno-orientacyjne, pomoc psychologiczna, świetlica dla dzieci, pomoc rzeczowa, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pomoc w zakwaterowaniu na terenie diecezji, sala do nauki online, transporty z darami do Ukrainy

Warszawa (Caritas Polska)

ul. Towarowa 25A, pn-pt w godz. 8.00-17.00 (przyjęcia interesantów 9.00-15.00), tel. 660 424 014, e-mail: rmakuch@caritas.org.pl

Szczegóły: pomoc psychologiczna i doradztwo; pomoc rzeczowa i socjalna; pomoc w organizacji codziennych spraw, takich jak kontakt z urzędami, wynajęcie mieszkania, przygotowanie pism i wniosków, tłumaczenie z języka polskiego w trakcie wizyt np. w urzędach

Warszawa-Praga (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej)

ul. Kawęczyńska 49, pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 22 619 44 76, e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa dwa razy w tygodniu, wtorek i czwartek godz. 10-12

Włocławek (Caritas Diecezji Włocławskiej)

ul. Wojska Polskiego 2, pn-pt w godz. 8.00-15.00, tel. 600 811 952, e-mail: caritas@diecezja.wloclawek.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (żywność, środki czystości, środki higieny, środki medyczne, odzież, obuwie), pomoc psychologiczna, pomoc w zakwaterowaniu, zakup sprzętu do ośrodków, w których mieszkają uchodźcy, pomoc w tłumaczeniu, pomoc w adaptacji i załatwianiu spraw urzędowych

Zamość (Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej)

ul. Kolegiacka 1A, pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 571 439 724, e-mail: cpmiu.zamosc@caritas.pl

Szczegóły: pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe

Zielona Góra (Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej)

ul. Dworcowa 1, pn w godz. 10.00-18.00, wt-pt 7.00-15.00, tel. 535 44 25 44, e-mail: zielonagora@caritas.pl

Szczegóły: pomoc rzeczowa (odzież obuwie, pościele, ręczniki, bielizna), pomoc żywnościowa, środki czystości, środki higieny, lekarstwa, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc w zakwaterowaniu, opieka nad dziećmi, wyprawki szkolne dla dzieci