O Caritasie diecezjalnym
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków
+48 12 6370712, +48 12 6380708
+48 12 6370712, +48 12 6380708
krakow@caritas.pl
www.krakowcaritas.pl
NIP:
KRS:
6761119284
0000207658
Dyrektor:

I Zastępca dyrektora:

Sekretarz:

Ks. mgr Andrzej Kamiński

Ks. mgr Grzegorz Wicher

Ks. dr Krzysztof Wilk

Konto bankowe PLN: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
Konto bankowe EUR: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001