O Caritas diecezjalnej
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa:
ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków
+48 12 637 07 12, +48 12 638 07 08
krakow@caritas.pl
www.krakowcaritas.pl
NIP:
KRS:
6761119284
0000207658
Dyrektor:
Zastępca dyrektora:
Sekretarz:
Ks. Tomasz Stec
Ks. Łukasz Ślusarczyk
Ks. Rafał Buzała
Konto bankowe PLN: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
Konto bankowe EUR: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001